Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
Feed
Mga download
English
USD

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Futures Contract
Binance Futures
Strategy Trading
Mga USDⓈ-M Futures Contract
Mga COIN-M Futures Contract
Gabay sa Futures
Hedge Mode
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Index
Trading Rules
Leveraged Token
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
VIP

Paano Kalkulahin ang Liquidation Price ng Mga USDⓈ-M Futures Contract

2021-07-19 03:16
Nasa ibaba ang formula ng liquidation price para sa mga USDⓈ-M futures contract sa ilalim ng cross margin mode:
kung saan
WB
Balanse sa Wallet
TMM1
Maintenance Margin ng lahat ng iba pang kontrata, hindi kasama ang Kontrata 1
Kung isolated margin mode ito, TMM=0,UPNL=0
UPNL1
Unrealized PNL ng lahat ng iba pang kontrata, hindi kasama ang Kontrata 1
Kung isolated margin mode ito, UPNL=0
cumB
Halaga ng Maintenance ng BOTH na posisyon (one-way mode)
cumL
Halaga ng maintenance ng LONG na posisyon (hedge mode)
cumS
Halaga ng Maintenance ng SHORT na posisyon (hedge mode)
Side1BOTH
Direksyon ng BOTH na posisyon, 1 bilang long na posisyon, -1 bilang short na posisyon
Position1BOTH
Absolute na halaga ng laki ng BOTH na posisyon (one-way mode)
EP1BOTH
Entry Price ng BOTH na posisyon (one-way mode)
Position1LONG
Absolute na halaga ng laki ng LONG na posisyon (hedge mode)
EP1LONG
Entry Price ng LONG na posisyon (hedge mode)
Position1SHORT
Absolute na halaga ng laki ng SHORT na posisyon (hedge mode)
EP1SHORT
Entry Price ng SHORT na posisyon (hedge mode)
MMR B
Rate ng maintenance margin ng BOTH na posisyon (one-way mode)
MMR L
Rate ng maintenance margin ng LONG na posisyon (hedge mode)
MMR S
Rate ng maintenance margin ng SHORT na posisyon (hedge mode)
Mga Tala:
  • Sa Cross margin mode, ang WB ay crossWalletBalance
  • Sa Isolated margin mode, ang WB ay isolatedWalletBalance ng isolated na posisyon, TMM=0, UPNL=0, palitan ang dami ng posisyon, MMR, cum sa formula para kalkulahin.
  • Sa ilalim ng cross margin mode, ang parehong ticker/simbolo, magkapareho ng liquidation price ang long at short na posisyon maliban sa isolated mode. Sa ilalim ng isolated mode, magkakaroon ng iba't ibang liquidation price ang bawat isolated na posisyon depende sa margin na nakalaan sa mga posisyon.
  • Kung wala pang 0 ang liquidation price, magiging “--” ang display ng UI

Rate ng Maintenance Margin

Makikita mo ang “Rate ng Maintenance Margin” mula sa talahanayan sa ibaba kung saan nasa USDT ang halaga ng posisyon.
Halimbawa, kung ang laki ng posisyon ng isang USDT-margined BTCUSDT contract ay 264,000 USDT, magiging 1% (o 0.01) ang rate ng maintenance margin.
Tandaan:
Kung magkaiba ang antas ng iyong posisyon (na kinalkula sa liquidation price) at ng kasalukuyang posisyon (na kinalkula sa opening price), dapat mong palitan (ibig sabihin, kalkulahin sa liquidation price) ang rate ng maintenance margin at ang halaga ng maintenance margin ng antas ng posisyon, para kalkulahin ulit ang liquidation price.

Halaga ng Maintenance

Makikita mo ang “Halaga ng Maintenance” mula sa talahanayan sa ibaba kung saan nasa USDT ang halaga ng posisyon. Halimbawa, kung ang laki ng posisyon ng isang USDT-margined BTC/USDT Contract ay 500,000 USDT, magiging 1,300 USDT ang halaga ng maintenance.

Formula ng Halaga ng Maintenance

= [ Floor ng Bracket ng Posisyon sa Antas n * pinagkaiba ng Rate ng Maintenance Margin sa Antas n at Rate ng Maintenance Margin sa Antas n-1) ] + Halaga ng Maintenance sa Antas n-1
Halimbawa, ang Halaga ng Maintenance sa Antas 3
= 250,000 * (1% - 0.5%) + 50 USDT
= 1,300 USDT

125x USDT-Margined Perpetual Contract (BTCUSDT)

Antas
Bracket ng Posisyon
(Notional Value sa USDT)
Maintenance
Rate ng Margin
Maintenance
Halaga (USDT)
1
Unang 50,000
0.4%
0
2
50,000 - 250,000
0.5%
50
3
250,000 - 1,000,000
1.0%
1,300
4
1,000,000 - 5,000,000
2.5%
16,300
5
5,000,000 - 20,000,000
5.0%
141,300
6
20,000,000 - 50,000,000
10.0%
1,141,300
7
50,000,000 - 100,000,000
12.5%
2,391,300
8
100,000,000 - 200,000,000
15.0%
4,891,300
9
Mahigit 200,000,000
25.0%
24,891,300

100x USDT-Margined Perpetual Contract (ETHUSDT)

Antas
Bracket ng Posisyon
(Notional Value sa USDT)
Maintenance
Rate ng Margin
Maintenance
Halaga (USDT)
1
Unang 10,000
0.5%
0
2
10,000 - 100,000
0.65%
15
3
100,000 - 500,000
1.0%
365
4
500,000 - 1,000,000
2.0%
5,365
5
1,000,000 - 2,000,000
5.0%
35,365
6
2,000,000 - 5,000,000
10.0%
135,365
7
5,000,000 - 10,000,000
12.5%
260,365
8
10,000,000 - 20,000,000
15.0%
510,365
9
Mahigit 20,000,000
25.0%
2,510,365

75x USDT-Margined Perpetual Contract

Antas
Bracket ng Posisyon
(Notional Value sa USDT)
Rate ng Maintenance Margin
Maintenance
Halaga (USDT)
1
Unang 10,000
0.65%
0
2
10,000 - 50,000
1.00%
35
3
50,000 - 250,000
2.00%
535
4
250,000 - 1,000,000
5.00%
8,035
5
1,000,000 - 2,000,000
10.00%
58,035
6
2,000,000 - 5,000,000
12.50%
108,035
7
5,000,000 - 10,000,000
15.00%
233,035
8
Mahigit 10,000,000
25.00%
1,233,035
75x USDT-Margined Perpetual Contract:
* ADAUSDT, BNBUSDT, DOTUSDT, EOSUSDT, ETCUSDT, LINKUSDT, LTCUSDT, TRXUSDT, XLMUSDT, XMRUSDT, XRPUSDT, XTZUSDT, BCHUSDT

50x USDT-Margined Perpetual Contract

Antas
Bracket ng Posisyon
(Notional Value sa USDT)
Maintenance
Rate ng Margin
Maintenance
Halaga (USDT)
1
Unang 5,000
1.0%
0
2
5,000 - 25,000
2.5%
75
3
25,000 - 100,000
5.0%
700
4
100,000 - 250,000
10.0%
5,700
5
250,000 - 1,000,000
12.5%
11,950
6
Mahigit 1,000,000
50.0%
386,950

Halimbawa: Pagkalkula sa Liquidation Price sa One-way at Cross Margin mode

(WB) Balanse sa Wallet = 1,535,443.01
Mga Posisyon
Laki
Entry Price
Mark Price
Liquidation Price
PNL
ETHUSDT Perpetual
3,683.979 ETH
1,456.84
1,335.18
1153.26
-448,192.89
BTCUSDT Perpetual
109.488 BTC
32,481.98
31,967.27
26,316.89
-56,354.57
Puwede mong makita ang iyong mga rate ng maintenance margin at halaga ng maintenance sa pamamagitan ng mga talahanayan sa itaas, gaya ng naka-highlight sa sumusunod na larawan.
Para sa ETHUSDT:
Kung isasaalang-alang na ang Maintenance margin = Notional value * Rate ng Maintenance Margin-cum
Notional Value = Presyo * Laki
Maintenance Margin ng ETHUSDT = 356,512.508 (4918775.081 * 10.00% - 135365).
(WB) Balanse sa Wallet = 1,535,443.01
(TMM1) Maintenance Margin ng lahat ng iba pang kontrata, hindi kasama ang Kontrata 1 = 71200.81144
(UPNL1) Unrealized PNL ng lahat ng iba pang kontrata, hindi kasama ang Kontrata 1 = -56,354.57
(cumB) Halaga ng Maintenance ng BOTH na posisyon (one-way mode) = 135,365.00
(cumL) Halaga ng maintenance ng LONG na posisyon (hedge mode) = 0
(cumS) Halaga ng maintenance ng SHORT na posisyon (hedge mode) = 0
(Side1BOTH) Direksyon ng BOTH na posisyon, 1 bilang long na posisyon, -1 bilang short na posisyon = 1
(Position1BOTH) Absolute na halaga ng laki ng BOTH na posisyon (one-way mode) = 3,683.979
(EP1BOTH) Entry Price ng BOTH na posisyon (one-way mode) =1,456.84
(Position1LONG) Absolute na halaga ng laki ng LONG na posisyon (hedge mode) = 0
(EP1LONG) Entry Price ng LONG na posisyon (hedge mode) = 0
(Position1SHORT) Absolute na halaga ng laki ng SHORT na posisyon (hedge mode) = 0
(EP1SHORT) Entry Price ng SHORT na posisyon (hedge mode) = 0
(MMB) Rate ng maintenance margin ng BOTH na posisyon (one-way mode) = 10%
(MML) Rate ng maintenance margin ng LONG na posisyon (hedge mode) = 0
(MMS) Rate ng maintenance margin ng SHORT na posisyon (hedge mode)= 0
Para sa BTCUSDT:
Kung isasaalang-alang na ang Maintenance margin=Notional value*Rate ng Maintenance Margin-cum
Notional Value = Presyo * Laki
Maintenance Margin ng BTCUSDT = 71200.81144 (3500032.458 * 2.50%% - 16300).
(WB) Balanse sa Wallet = 1,535,443.01
(TMM1) Maintenance Margin ng lahat ng iba pang kontrata, hindi kasama ang Kontrata 1 = 356,512.508
(UPNL1) Unrealized PNL ng lahat ng iba pang kontrata, hindi kasama ang Kontrata 1 = -448,192.89
(cumB) Halaga ng Maintenance ng BOTH na posisyon (one-way mode) = 16,300.000
(cumL) Halaga ng maintenance ng LONG na posisyon (hedge mode) = 0.
(cumS) Halaga ng maintenance ng SHORT na posisyon (hedge mode) = 0
(Side1BOTH) Direksyon ng BOTH na posisyon, 1 bilang long na posisyon, -1 bilang short na posisyon = 1
(Position1BOTH) Absolute na halaga ng laki ng BOTH na posisyon (one-way mode) = 109.488
(EP1BOTH) Entry Price ng BOTH na posisyon (one-way mode) =32,481.980
(Position1LONG) Absolute na halaga ng laki ng LONG na posisyon (hedge mode) = 0
(EP1LONG) Entry Price ng LONG na posisyon (hedge mode) = 0
(Position1SHORT) Absolute na halaga ng laki ng SHORT na posisyon (hedge mode) = 0
(EP1SHORT) Entry Price ng SHORT na posisyon (hedge mode) = 0
(MMB) Rate ng maintenance margin ng BOTH na posisyon (one-way mode) = 2.50%
(MML) Rate ng maintenance margin ng LONG na posisyon (hedge mode) = 0
(MMS) Rate ng maintenance margin ng SHORT na posisyon (hedge mode)= 0
Formula ng Liquidation Price:
Gamit ang impormasyong ito at sa pamamagitan ng paglalagay ng naaangkop na impormasyon sa formula, makikita natin na ang Liquidation Price para sa ETHUSDT contract = 1153.26 at para sa BTCUSDT =26,316.89
Tandaan na posibleng may kaunting pagkakaiba dahil sa mga decimal.