Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
Feed
Mga download
English
USD

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
Mga Loan sa Crypto
Gift Card
Binance Pay
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
VIP

Paano Itakda ang Pagkakasunod-sunod ng Gusto Mong Pagbabayad ng Cryptocurrency sa Binance Pay

2021-04-15 02:28
1. Mag-log in sa iyong account sa Binance, i-tap ang [User Center] - [Pay] para ilagay ang homepage ng Binance Pay. I-tap ang [Mga Setting].
2. I-tap ang [Pagkakasunod-sunod ng Priyoridad ng Pagbabayad] para itakda ang gusto mong pagkakasunod-sunod ng pagbabayad.
Ang iyong mga pagbabayad ay isasagawa sa pagkakasunod-sunod na pinili mo. Kung hindi sapat ang balanse ng iyong unang gustong crypto sa Funding o Spot Wallet mo, awtomatikong lilipat ang system sa susunod na crypto sa iyong listahan para mapunan ang kabuuang halaga ng pagbabayad.