Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
Feed
Mga download
English
USD

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Futures Contract
Binance Futures
Strategy Trading
Mga USDⓈ-M Futures Contract
Mga COIN-M Futures Contract
Gabay sa Futures
Hedge Mode
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Index
Trading Rules
Leveraged Token
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
VIP

Paano I-download ang Kasaysayan ng Order Ko para sa Mga USDⓈ-M at COIN-M Futures Order

2021-12-29 02:39
Puwede mong tingnan at i-download ang iyong kasaysayan ng order sa USDⓈ-M o COIN-M Futures sa pamamagitan ng pag-click sa [Mga Order] - [USDⓈ-M Futures Order] o [COIN-M Futures Order] na nasa kanang sulok sa itaas ng interface sa pag-trade ng Futures. 
I-click ang [Kasaysayan ng Order] at pumili sa [USDⓈ-M] at [COIN-M] para tingnan ang mga detalye tungkol sa mga order na inilagay mo sa anumang partikular na panahon, kasama na ang mga nakansela, napunan, at hindi napunang order. 
I-click ang [I-export] sa kanang sulok sa itaas ng interface ng Futures Order para i-download ang iyong kasaysayan ng order. May lalabas na pop-up na window kung saan mo mapipili ang yugto ng panahon ng iyong kasaysayan ng order na gusto mong i-download. Piliin ang [Lampas 3 buwan - Custom] kung gusto mong bumuo ng ulat na naglalaman ng iyong buong kasaysayan ng order. Para i-download ang iyong kasaysayan ng order, i-click ang [I-export].