Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
Feed
Mga download
English
USD

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Futures Contract
Binance Futures
Strategy Trading
Mga USDⓈ-M Futures Contract
Mga COIN-M Futures Contract
Gabay sa Futures
Hedge Mode
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Index
Trading Rules
Leveraged Token
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
VIP

Paano I-access ang Kasunduan sa Serbisyo ng Binance Futures

2022-04-06 10:56
Bago ka mag-trade sa Binance Futures, lubos naming ipinapayo sa iyo na basahin mo ang aming Kasunduan sa Serbisyo para maunawaan kung tugma ang mga USDⓈ-Margined at COIN-Margined contract sa iyong tolerance sa panganib, mga layunin sa pamumuhunan, karanasan o sophistication sa pamumuhunan, pampinansyal na kondisyon, mga pangangailangang pampinansyal, personal na sitwasyon, at iba pang pagsasaalang-alang na posibleng naaangkop sa iyo.
Puwede mong i-access ang Kasunduan sa Serbisyo ng Binance Futures sa pamamagitan ng pag-click sa [Profile] - [Kasunduan sa Serbisyo ng Futures] na makikita sa kanang sulok sa itaas ng interface ng pag-trade ng Futures.
Dito, may makikita kang dokumentong tinatawag na “Kasunduan sa Serbisyo ng Binance Futures,” na naglalarawan sa mga tuntunin ng serbisyo. Tandaan na laging ina-update ang aming Kasunduan sa Serbisyo habang naglulunsad kami ng mga bagong produkto at serbisyo.
Siguraduhin na nabasa mo na, nauunawaan mo, at sumang-ayon ka sa Kasunduan sa Serbisyo ng Binance Futures bago ka magsimulang mag-trade sa Binance Futures.