Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
Feed
Mga download
English
USD

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
Mga Loan sa Crypto
Gift Card
Binance Pay
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
VIP

Paano I-access ang Binance Pay

2021-04-15 01:51
App:
1. Puwede mong i-access ang Binance Pay sa pamamagitan ng pag-tap sa  [Profile] - [Pay].
2. Puwede mo ring i-access ang Binance Pay sa pamamagitan ng pag-tap sa [Mga Wallet] - [Funding] - [Pay].
3. Puwede mo ring i-tap ang [...] mula sa homepage ng App at i-tap ang [Ipadala] o [Tumanggap] para magamit ang Binance Pay.
Website:
1. Mag-log in sa iyong account sa Binance at pumunta sa  [Pananalapi] - [Binance Pay].