Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
Feed
Mga download
English
USD

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Spot Trading
Margin Trading
Introduksyon sa Margin Trading
Isolated Margin Trading
Pondohan/Bayaran ang Margin Account
Mga Panuntunan sa Pag-trade
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
VIP

Paano Gamitin ang Isolated Margin Trading

2021-06-15 06:49

1. Mag-log in

Mag-log in sa iyong account sa Binance at i-click ang [Mag-trade] - [Margin].
Maghanap ng pares sa pag-trade at mag-scroll pababa hanggang sa panel ng pag-trade. I-click ang [Isolated 10x].
Tandaan: Puwede kang sumangguni sa [Mga Hakbang sa Margin Trading] o mag-click sa [Tutorial sa Margin] para matuto pa tungkol sa margin trading.

2. Maglipat ng Collateral

I-click ang [Maglipat] para maglipat ng collateral mula sa o papunta sa iyong Margin Account.

Sa pop-up na window na Maglipat, kumpirmahin ang paglilipat mula sa iyong [Fiat at Spot Wallet] papunta sa iyong [Isolated Margin Wallet]. Piliin ang coin at ilagay ang halaga, pagkatapos ay i-click ang [Kumpirmahin].

3. Humiram

Kung gusto mo namang humiram ng collateral, i-click ang [Humiram].
Sa pop-up na window na Humiram/Magbayad, piliin ang hihiraming [Pares] at [Coin]. Ilagay ang [Halaga] at kumpirmahin ang kada oras na rate ng interes, i-click ang [Kumpirmahin ang Paghiram].

4. Mag-trade

Pagkatapos maglipat o humiram ng collateral, puwede ka nang magsimulang mag-trade. Piliin ang uri ng order (Limit, Market, OCO, o Stop-limit]) at paraan ng pag-trade (Karaniwan, Humiram, o Magbayad). Ilagay ang [Presyo] at [Dami] ng pagbili o pagbebenta, pagkatapos ay i-click ang [Bumili/Magbenta ng BTC].
Puwede mo ring piliin ang [Awtomatikong Paghiram] o [Awtomatikong Pagbabayad] para magsagawa ng [Margin Buy] o [Margin Sell]. Sumangguni sa Paano Gamitin ang Function ng One-Click na Paghiram at Pagbabayad para sa higit pang impormasyon sa Paghiram + Pag-trade o Pagbabayad + Pag-trade.

5. Magbayad

Pagkatapos ma-realize ang iyong kita, puwede mong bayaran ang iyong utang (halagang inutang + interes) sa pamamagitan ng pag-click sa [Humiram].
Sa pop-up na window na Humiram/Magbayad, lumipat sa tab na [Magbayad]. Piliin ang [Coin] at ilagay ang babayarang [Halaga], pagkatapos ay i-click ang [Kumpirmahin ang Pagbabayad].
Tandaan na dapat kang magbayad gamit ang parehong coin na hiniram mo para sa iyong Cross/Isolated Margin trading. Halimbawa, kung 10 BTC ang hiniram mo, kailangan mong magbayad ng 10 BTC (at interes).

Paano ko makikita ang aking mga asset at pananagutan?

Puwede mong matingnan ang iyong mga asset at pananagutan sa [Wallet] - [Margin] - [Isolated]. Puwede mong i-filter ang mga pares sa pag-trade gamit ang [Maghanap ng coin].
Puwede mo ring tingnan ang iyong ratio ng panganib, value ng posisyon, at liquidation price sa ilalim ng tab na [Mga Posisyon].

Paano ko matitingnan ang aking kasaysayan ng order?

I-click ang [Mga Order] - [Mga Margin Order] - [Isolated].
Puwede kang mag-filter ng mga order ayon sa uri ng order, petsa, pares sa pag-trade, at panig.