Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
Feed
Mga download
English
USD

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Futures Contract
Binance Futures
Strategy Trading
Mga USDⓈ-M Futures Contract
Mga COIN-M Futures Contract
Gabay sa Futures
Hedge Mode
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Index
Trading Rules
Leveraged Token
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
VIP

Paano Gamitin ang Calculator ng Binance Futures

2021-09-03 04:54
Puwede mong gamitin ang Binance Futures Calculator para kalkulahin ang inisyal na margin, kita at pagkalugi (profit & loss o PnL), return on equity (ROE), at liquidation price bago maglagay ng anumang order.
1. Mag-click sa icon ng [Calculator] na nasa Pane para sa Paglalagay ng Order (kanan ng interface ng pag-trade sa Futures).
mceclip0.png
2. Puwede mong piliin ang [PNL], [Target Price], [Liquidation Price], [Max Open], o [Open Price].
3. Piliin ang [Long] o [Short]. Susunod, ilagay ang entry price, exit price, at dami ng iyong order. Puwede mong piliin ang antas ng leverage sa pamamagitan ng paggalaw ng iyong cursor sa may slider bar.
4. I-click ang [Kalkulahin]. Ipapakita sa kanan ang resulta para sa inisyal na margin, PnL, at ROE.
Mga paalala para sa pagkalkula sa P&L, inisyal na margin, at ROE:
Mga USDT-Margined Contract
 • Inisyal na Margin = Dami * Entry Price * IMR
  • IMR = 1 / leverage
 • PnL:
  • Long = (Exit Price - Entry Price) * Dami
  • Short = (Entry Price - Exit Price) * Dami
 • ROE% = PnL / Inisyal na Margin = panig * (1 - entry price / exit price) / IMR
 • Target price:
  • Long na target price = entry price * ( ROE% / leverage + 1 )
  • Short na target price = entry price * ( 1 - ROE% / leverage )
Mga Coin-Margined Contract
 • Inisyal na margin = Dami * contract_multiplier * IMR / entry price
  • IMR = 1 / leverage
 • PNL = Direksyon ng trade * Dami * contract_multiplier * (1 / entry price - 1 / exit price)
  • Direksyon ng trade:1 ang long, -1 ang short
 • ROE% = PNL / inisyal na margin = panig * (1 - entry price / exit price) / IMR
 • Target Price = panig * entry price / (panig - ROE * IMR)