Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
Mag-trade
Mga Derivative
NFT
Feed
USD

FAQ o Madalas na Katanungan

Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Image
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Image
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Seguridad
Image
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
VIP
Home
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Binance Earn
Dual na Pamumuhunan
Mga Tuntunin ng Kasunduan sa Pagbili sa Dual na Pamumuhunan

Mga Tuntunin ng Kasunduan sa Pagbili sa Dual na Pamumuhunan

2020-08-16 11:50
  1. Inilunsad ng Binance ang Dual na Pamumuhunan para makapagbigay ng value-added na serbisyo sa mga user ng Binance na may mga hinahawakang hindi ginagamit na digital asset.
  2. Ang Dual na Pamumuhunan ay ginagamit sa mga opsyon sa pag-trade at mga katulad na produkto para sa mga user maliban sa mga nasa pinaghihigpitang teritoryo ayon sa nakasaad sa Mga Tuntunin ng Paggamit.
  3. Kapag gumagamit ng mga serbisyo ng Dual na Pamumuhunan, agad at walang kondisyon mong pinapahintulutan ang paggamit ng Binance.com sa mga asset at ang mga makatwiran nitong distribusyon at alokasyon alinsunod sa Mga Tuntunin ng Paggamit.
  4. Kapag gumagamit ng mga serbisyo ng Dual na Pamumuhunan, dapat kang sumunod sa mga nauugnay na pambansang batas at dapat mong tiyakin na legal ang pinagmulan ng mga pondo mo.
  5. Kapag gumagamit ng mga serbisyo ng Dual na Pamumuhunan, dapat mong kilalanin nang ganap ang mga panganib na nauugnay sa mga pamumuhunan ng digital asset, at tiyaking kumikilos ka nang may pag-iingat at naaayon sa mga limitasyon ng iyong mga mapagkukunan.
  6. Kinukumpirma mo na ang lahat ng hakbang sa pamumuhunan sa Binance.com ay isinasagawa alinsunod sa mga intensyon mo sa pamumuhunan at walang kondisyon mong tinatanggap ang mga potensyal na panganib at benepisyong nauugnay sa mga naturang desisyon sa pamumuhunan.
  7. Nakalaan sa Binance.com ang karapatang suspindihin o wakasan ang mga serbisyo ng Dual na Pamumuhunan. Kapag kailangan, puwedeng suspindihin at wakasan ng platform ng Binance.com ang mga serbisyo ng Dual na Pamumuhunan.
  8. Dahil sa latency ng network, mga pagpalya ng computer system, at iba pang posibleng force majeure, posibleng magkaroon ng pagkaantala, pagtanggi, suspensyon, o paglihis pagdating sa pagpapatupad ng mga serbisyo ng Dual na Pamumuhunan. Nagsisikap ang Binance.com na tiyakin, pero hindi nito ginagarantiyahan, ang tuloy-tuloy at epektibong paggana ng system ng pagpapatupad ng Dual na Pamumuhunan. Dahil sa mga salik na nabanggit sa itaas, hindi mananagot ang Binance.com kung ang pinal na resultang naibigay ng mga serbisyo ng Dual na Pamumuhunan ay iba sa mga inaasahan ng customer.
Nabasa at tinatanggap ko ang mga tuntunin ng kasunduan sa pagbili sa Dual na Pamumuhunan at sumasang-ayon akong bumili ng mga produkto ng Dual na Pamumuhunan. Kinikilala ko ang mga nauugnay na panganib at tinatanggap ko ang pagbili sa mga produktong ito.
Disclaimer: Posibleng naisalin at na-publish ang Kasunduan sa Pagbili ng Dual na Pamumuhunan sa iba't ibang wika. Kung sakaling may anumang salungatan, maling pahayag, kakulangan, o pagkakamali na lumalabas sa anumang naisaling bersyon, itong bersyong Ingles ang mananaig.