Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
Feed
USD

FAQ o Madalas na Katanungan

Image
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Image
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Image
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
Image
VIP
Home
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Binance Earn
Launchpad at Launchpool
Mga Madalas Itanong tungkol sa Subskripsyon sa Launchpad

Mga Madalas Itanong tungkol sa Subskripsyon sa Launchpad

2021-10-20 02:30
Video na Paliwanag tungkol sa Bagong Format ng Launchpad
1. Paano kami makakalahok? Paano gumagana ang bagong format?
  • Hakbang 1: Kalkulahin ang limitasyon sa paglahok mo
Tutukuyin ang limitasyon sa paglahok mo gamit ang iyong average na balanse sa BNB sa loob ng isang nakatakdang yugto ng mga araw. Hindi mo kailangang i-stake ang iyong BNB o gumawa ng kahit ano pa rito sa panahong ito.
  • Hakbang 2: Mag-commit ng BNB
Kapag natukoy na ang limitasyon sa paglahok mo, makakapag-commit at makakapag-lock ka ng kahit magkanong BNB hanggang sa limitasyon sa paglahok mo para makatanggap ka ng mga token sa Launchpad.
  • Hakbang 3: Pagkalkula
Kapag tapos na ang panahon ng pag-commit ng BNB, kakalkulahin namin ang alokasyon ng token ng bawat user nang humigit-kumulang 1 oras.
  • Hakbang 4: Magkakaltas ng BNB para sa mga token sa Launchpad
Kapag natukoy na ang pinal na alokasyon ng bawat user, ikakaltas ang isang partikular na bahagi ng iyong naka-lock na BNB para sa mga token sa Launchpad. Parehong awtomatikong maililipat sa iyong spot wallet ang iyong BNB at token sa Launchpad. 
2. Isasama ba ang BNB sa Launchpool o BNB Vault sa pagkalkula sa limitasyon sa paglahok ko?
Oo, kapareho ng dating format ng lottery sa Launchpad ang pagkalkula sa average na BNB. Puwede mong panatilihin ang iyong BNB sa Launchpool o BNB Vault at maisasama pa rin ang halaga sa limitasyon sa paglahok mo. Para sa listahan ng lahat ng account kung saan itatala ang mga balanse sa BNB, sumangguni sa artikulong ito rito
3. Kailan ko kailangang i-commit ang BNB ko?
Kailangan lang i-commit ng mga user ang BNB nila sa panahon ng subskripsyon, na pagkatapos ng panahon ng pagkalkula sa average na BNB. Sumangguni sa page o anunsyo ng proyekto para sa mga partikular na petsa at oras ng bawat panahon. 
4. Ano ang ibig sabihin ng hard cap sa bawat user?
Ang ibig sabihin ng hard cap ay ang maximum na halaga ng alokasyon ng token sa Launchpad na puwedeng matanggap ng bawat user. HINDI ito nangangahulugang maximum na halaga ng BNB na puwede mong i-commit. Para sa detalyadong halimbawa ng pagpapatupad ng hard cap, sumangguni sa artikulong ito rito.
5. Naka-lock ba ang BNB ko sa yugto ng pagkalkula sa pang-araw-araw na average na BNB?
Hindi, puwedeng mapunta ang iyong BNB sa alinman sa mga tinatanggap na account na nakalista dito sa yugto ng pagkalkula at hindi ito naka-lock. 
6. Saan naka-lock ang na-commit kong BNB sa yugto ng subskripsyon?
Mala-lock ang iyong BNB sa hiwalay na wallet sa Launchpad sa panahon ng subskripsyon pagkatapos mong mag-commit. Puwede mong i-lock ang iyong BNB anumang oras sa panahon ng subskripsyon, kahit sa loob ng huling 30 minuto, kung nag-aalala ka na wala kang access sa iyong BNB pagkatapos nitong mai-commit.
7. Puwede ko bang i-commit ang BNB ko kahit na nasa Launchpool o BNB Vault ang BNB ko?
Bagama't puwede mong hayaan sa Launchpool o BNB Vault ang iyong BNB para maisama ito sa limitasyon sa paglahok mo, kakailanganin mong i-redeem ang iyong BNB mula sa Launchpool at/o BNB Vault papunta sa spot wallet mo sa panahon ng subskripsyon para talagang ma-commit ang BNB.
8. Mayroon bang minimum na halaga ng BNB na puwede kong i-commit?
0.1 BNB ang minimum na halaga ng BNB na puwedeng i-commit.