Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
Feed
USD

FAQ o Madalas na Katanungan

Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Image
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Image
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Seguridad
Image
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
VIP
Home
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Pananalapi
Binance Pay
Mga Madalas Itanong Tungkol sa Hamong Magbahagi ng Crypto sa Binance Pay

Mga Madalas Itanong Tungkol sa Hamong Magbahagi ng Crypto sa Binance Pay

2022-09-06 05:34
Mga Madalas na Itanong
Mga Tuntunin at Kondisyon
Mga Madalas na Itanong
Ang Hamong Magbahagi ng Crypto ay isang laro sa Binance Pay. Puwede kang makatanggap ng hanggang 100 BUSD na reward kapag nagpadala ka ng crypto sa iyong mga kaibigan, o nag-imbita ka ng mga kaibigan na padalhan ka ng crypto. Sa bawat valid na transaksyon, makakakuha ka ng mga puntos ng energy, na puwedeng gamitin para mag-redeem ng mga voucher.

Mga Madalas na Itanong

1. Kwalipikado ba akong sumali sa Magbahagi ng Share Crypto?
Para makasali sa Magbahagi ng Crypto, may na-verify ka dapat na account sa Binance na nakakumpleto ng Pag-verify sa Pagkakakilanlan.
2. Bakit hindi ko mahanap ang Magbahagi ng Crypto sa Binance App?
Siguraduhing updated ang Binance App mo (bersyon 2.51.0 pataas).
3. Paano makakuha ng mga puntos ng energy?
Makakakuha ka ng mga puntos ng energy sa pamamagitan ng pagpapadala ng crypto sa mga kaibigang mga user din ng Binance, o sa pamamagitan ng pag-imbita sa iyong mga kaibigan na maglipat sa iyo ng crypto. Puwede ka ring mag-imbita ng mga kaibigang walang Account sa Binance sa pamamagitan ng pag-click sa button na [Mag-imbita] sa page ng campaign at pagbabahagi ng iyong link ng imbitasyon sa kanila. Kapag pinadalhan ka ng mga kaibigan mo ng anumang cryptocurrency na katumbas ng kahit $0.01, makakakuha ka ng mas maraming puntos ng energy.
4. Paano mag-imbita ng mas marami pang kaibigan na lumahok o padalhan ako ng crypto?
Puwede mong ibahagi ang link o banner ng campaign sa iyong social media sa panahon ng campaign para imbitahang lumahok ang mas marami pang kaibigan. 
5. Ilang puntos ng energy ang makukuha ko sa pag-iimbita ng mga kaibigan at pagpapadala ng crypto sa mga kaibigan?
Makakakuha ka ng mas maraming puntos ng energy sa pamamagitan ng pagpapadala ng crypto sa, o pagtanggap ng crypto mula sa, Bagong User ng Binance. 
Para sa Mga User ng Promosyong Early Bird na Magbabahagi at magpapadala ng crypto na nagkakahalaga ng katumbas ng kahit $0.01 para makakuha ng mga puntos ng energy.  Ang pamamahagi ng puntos ng energy ay ayon sa “Talahanayan ng Mga Puntos ng Energy sa Promosyong Early Bird” para sa user na lalahok sa campaign mula Agosto 22, 2022 00:00:00 - Agosto 24, 2022 23:59:59 (UTC): 
Talahanayan ng Mga Puntos ng Energy sa Promosyong Early Bird
Mga paglilipat kung saan sangkot angKinakailanganMakukuhang puntos ng energy
Bagong User ng Binance (*) Mag-imbita ng Bagong User ng Binance na magpadala sa iyo ng katumbas ng kahit $0.01 gamit ang Binance Pay3 puntos
Magpadala ng katumbas ng kahit $0.01 sa Bagong User ng Binance gamit ang Binance Pay
Bagong User ng Binance Pay (^) Mag-imbita ng Bagong User ng Binance Pay na magpadala sa iyo ng katumbas ng kahit $0.01 sa pamamagitan ng Binance Pay0.5 puntos
Magpadala ng katumbas ng kahit $0.01 sa Bagong User ng Binance Pay gamit ang Binance Pay
Kasalukuyang User ng Binance Pay Mag-imbita ng Kasalukuyang User ng Binance Pay na magpadala sa iyo ng katumbas ng kahit $0.01 gamit ang Binance Pay0.05 puntos
Magpadala ng katumbas ng kahit $0.01 sa Kasalukuyang User ng Binance Pay gamit ang Binance Pay
Para sa user na lalahok sa campaign pagkalipas ng Agosto 24, 2022 23:59:59 (UTC):
Talahanayan ng Mga Puntos ng Energy sa Normal na Panahon
Mga paglilipat kung saan sangkot angKinakailanganMakukuhang puntos ng energy
Bagong User ng Binance (*) Mag-imbita ng Bagong User ng Binance na magpadala sa iyo ng katumbas ng kahit $0.01 gamit ang Binance Pay3 puntos
Magpadala ng katumbas ng kahit $0.01 sa Bagong User ng Binance gamit ang Binance Pay
Bagong User ng Binance Pay (^) Mag-imbita ng Bagong User ng Binance Pay na magpadala sa iyo ng katumbas ng kahit $0.01 sa pamamagitan ng Binance Pay0.01 puntos
Magpadala ng katumbas ng kahit $0.01 sa Bagong User ng Binance Pay gamit ang Binance Pay
Kasalukuyang User ng Binance Pay Mag-imbita ng Kasalukuyang User ng Binance Pay na magpadala sa iyo ng katumbas ng kahit $0.01 gamit ang Binance Pay0.001 puntos
Magpadala ng katumbas ng kahit $0.01 sa Kasalukuyang User ng Binance Pay gamit ang Binance Pay
6. May pang-araw-araw bang limitasyon sa pagkuha ng mga dagdag na puntos ng energy?
Wala. Walang limitasyon sa kung ilang puntos ng energy ang makukuha mo sa isang araw. Gayunpaman, hindi ka makakakuha ng dagdag na energy kapag nagpadala ka ng crypto sa parehong tao. Bawat user ay makakakuha lang ng maximum na 100 puntos ng energy sa panahon ng campaign. Tandaan na isang beses ka lang makakakuha ng puntos ng energy mula sa bawat kaibigan. Para makakuha ng mas maraming puntos ng energy, puwede kang mag-imbita ng mas maraming kaibigan na sumali sa campaign.
7. Paano siguraduhin na makakakuha ako ng puntos ng energy para sa bawat transaksyon?
Sa pagpapadalahan ng crypto ng magkaibigan, puwedeng makakuha ng hanggang dobleng energy. Gayunpaman, kung dalawang beses kang magpapadala ng crypto sa parehong kaibigan, isang beses ka lang makakakuha ng energy. Tandaan na isang beses ka lang makakakuha ng puntos ng energy mula sa bawat kaibigan.
Puwede mong ibahagi ang iyong link ng referral o QR code para mayaya ang mas marami pang kaibigan na lumahok at makakuha ng mas marami pang puntos ng energy. Siguraduhing valid ang account sa Binance ng kabilang partido bago magpadala ng crypto.  
8. Paano ipapamahagi ang mga reward?
Puwede kang mag-subscribe sa paalala sa campaign. Kapag umabot sa 60, 80, o 100 ang iyong mga puntos ng energy, papadalhan ka ng system ng notification para sa pag-claim ng mga reward. I-redeem ang reward bago matapos ang campaign.

Mga Tuntunin at Kondisyon

1. Pagtanggap sa mga tuntunin at kondisyon
1.1 Pinapamahalaan ng mga tuntunin at kondisyong ito (“Mga Tuntunin ng Hamon'') ang iyong paglahok sa hamong Magbahagi ng Crypto sa Binance Pay na inihanda ng Binance Pay (“Hamon”). Sa pamamagitan ng paglahok o paglalaro sa Hamong ito, sumasang-ayon ka (“ikaw” o “User”) nang walang kondisyon at sa paraang hindi mababawi, na mapailalim sa, at ituturing na tinanggap mo, ang mga tuntunin at kondisyong ito, at sa mga sumusunod na karagdagang tuntunin: (a) Mga Tuntunin at Kondisyon ng Binance para sa Mga Promosyon ng Premyo (https://www.binance.com/en/pp-terms); (b) Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance Pay (https://pay.binance.com/en/terms); (c) Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance  (https://www.binance.com/en/terms); at (d) Patakaran sa Privacy ng Binance (https://www.binance.com/en/privacy); na lahat ay nakapaloob sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga tuntunin at kondisyong ito. Kung hindi ka sang-ayon sa mga tuntunin at kondisyong ito, huwag i-access, salihan, o laruin ang Hamong ito. Para maiwasan ang pagdududa, ang mga naka-capitalize na terminong ginagamit at hindi binibigyang-kahulugan dito ay may kahulugang tulad ng ibinigay sa mga nasabing termino sa Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance.
1.2 Sa sitwasyon ng anumang hindi pagkakatugma o salungatan sa mga tuntunin at kondisyong ito, at anupamang nakapaloob na tuntunin, ang mga probisyon ng Mga Tuntunin ng Hamong ito ang mananaig, nang sinusundan ng mga ito sa ganitong pagkakaayos, at hanggang sa saklaw ng nasabing salungatan: (a) Mga Tuntunin at Kondisyon ng Binance para sa Mga Promosyon ng Premyo; (b) Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance Pay; (c) Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance; at (d) Patakaran sa Privacy ng Binance.
1.3 Ang mga karapatan at proteksyong ibinibigay sa Binance ng mga tuntunin at kondisyong ito ay bukod pa sa mga karapatan at proteksyong ibinibigay sa Binance sa ilalim ng lahat ng iba pang nakapaloob na tuntunin at kondisyon na nabanggit sa talata 1.1 sa itaas (kasama, nang walang limitasyon, ang Mga Tuntunin at Kondisyon ng Binance para sa Mga Promosyon ng Premyo). 
2. Pagiging Kwalipikado 
2.1 Dapat ding matugunan ng isang User ang mga sumusunod na pamantayan para maging kwalipikadong sumali sa hamong Magbahagi ng Crypto sa Binance Pay: (a) dapat ay likas na tao ang User; at (b) dapat naipasa ng User ang lahat ng pagrerehistro ng account at pag-verify sa pagkakakilanlan/pagsusuri sa KYC (kung saan posibleng kasama, nang walang limitasyon, ang pagbibigay ng buong pangalan at anumang iba pang kinakailangang impormasyon ayon sa ID card o pasaporte), at dapat matagumpay siyang nakapagrehistro para sa mga account sa Binance at Binance Pay. Bilang paglilinaw, tumutukoy ang account sa Binance dito sa isang account sa Binance.com.
2.2 Bilang paglilinaw, bukas ang campaign na ito sa mga bago at dati nang user ng Binance Pay application. Ang lahat ng reward at premyong ipapamigay bilang bahagi ng campaign na ito ay ibibigay sa pamamagitan ng mga voucher, na mare-redeem mula sa Binance Pay account ng user.
3. Mechanics ng hamon
3.1 Ang pamamahagi ng puntos ng energy ay ayon sa “Talahanayan ng Mga Puntos ng Energy sa Promosyong Early Bird” at “Talahanayan ng Mga Puntos ng Energy sa Promosyon sa Normal na Panahon” sa ibaba: 
3.2 Para sa Mga User ng Promosyong Early Bird na Magbabahagi at magpapadala ng crypto na nagkakahalaga ng katumbas ng kahit $0.01 para makakuha ng mga puntos ng energy.  Ang pamamahagi ng puntos ng energy ay ayon sa “Talahanayan ng Mga Puntos ng Energy sa Promosyong Early Bird” para sa user na lalahok sa campaign mula Agosto 22, 2022 00:00:00 - Agosto 24, 2022 23:59:59 (UTC): 
Talahanayan ng Mga Puntos ng Energy sa Promosyong Early Bird
Mga paglilipat kung saan sangkot angKinakailanganMakukuhang puntos ng energy
Bagong User ng Binance (*) Mag-imbita ng Bagong User ng Binance na magpadala sa iyo ng katumbas ng kahit $0.01 gamit ang Binance Pay3 puntos
Magpadala ng katumbas ng kahit $0.01 sa Bagong User ng Binance gamit ang Binance Pay
Bagong User ng Binance Pay (^) Mag-imbita ng Bagong User ng Binance Pay na magpadala sa iyo ng katumbas ng kahit $0.01 sa pamamagitan ng Binance Pay0.5 puntos
Magpadala ng katumbas ng kahit $0.01 sa Bagong User ng Binance Pay gamit ang Binance Pay
Kasalukuyang User ng Binance Pay Mag-imbita ng Kasalukuyang User ng Binance Pay na magpadala sa iyo ng katumbas ng kahit $0.01 gamit ang Binance Pay0.05 puntos
Magpadala ng katumbas ng kahit $0.01 sa Kasalukuyang User ng Binance Pay gamit ang Binance Pay
(*) Tumutukoy ang “Bagong User ng Binance” sa mga user na magrerehistro sa Binance.com at makakapagpa-verify ng kanilang mga account, AT makakakumpleto ng kanilang unang transaksyon sa Binance Pay bilang bahagi ng Hamong ito, sa Panahon ng Hamon.
(^) Tumutukoy ang “Bagong User ng Binance Pay” sa mga kasalukuyan at na-verify na may hawak ng account sa Binance.com na bago sa Binance Pay, AT makakakumpleto ng kanilang unang transaksyon sa Binance Pay bilang bahagi ng Hamong ito, sa Panahon ng Hamon. 
3.3   Para sa Mga User ng Promosyon sa Normal na Panahon na Magbabahagi at magpapadala ng crypto na nagkakahalaga ng katumbas ng kahit $0.01 para makakuha ng mga puntos ng energy.  Ang pamamahagi ng puntos ng energy ay ayon sa “Talahanayan ng Mga Puntos ng Energy sa Promosyon sa Normal na Panahon” para sa user na lalahok sa campaign pagkalipas ng Agosto 24, 2022 23:59:59 (UTC):
Talahanayan ng Mga Puntos ng Energy sa Normal na Panahon
Mga paglilipat kung saan sangkot angKinakailanganMakukuhang puntos ng energy
Bagong User ng Binance (*) Mag-imbita ng Bagong User ng Binance na magpadala sa iyo ng katumbas ng kahit $0.01 gamit ang Binance Pay3 puntos
Magpadala ng katumbas ng kahit $0.01 sa Bagong User ng Binance gamit ang Binance Pay
Bagong User ng Binance Pay (^) Mag-imbita ng Bagong User ng Binance Pay na magpadala sa iyo ng katumbas ng kahit $0.01 sa pamamagitan ng Binance Pay0.01 puntos
Magpadala ng katumbas ng kahit $0.01 sa Bagong User ng Binance Pay gamit ang Binance Pay
Kasalukuyang User ng Binance Pay Mag-imbita ng Kasalukuyang User ng Binance Pay na magpadala sa iyo ng katumbas ng kahit $0.01 gamit ang Binance Pay0.001 puntos
Magpadala ng katumbas ng kahit $0.01 sa Kasalukuyang User ng Binance Pay gamit ang Binance Pay
(*) Tumutukoy ang “Bagong User ng Binance” sa mga user na magrerehistro sa Binance.com at makakapagpa-verify ng kanilang mga account, AT makakakumpleto ng kanilang unang transaksyon sa Binance Pay bilang bahagi ng Hamong ito, sa Panahon ng Hamon.
(^) Tumutukoy ang “Bagong User ng Binance Pay” sa mga kasalukuyan at na-verify na may hawak ng account sa Binance.com na bago sa Binance Pay, AT makakakumpleto ng kanilang unang transaksyon sa Binance Pay bilang bahagi ng Hamong ito, sa Panahon ng Hamon. 
3.4 Makakapag-claim ka ng mga reward na may iba't ibang halaga, depende kung ilang puntos ng energy ang nakuha mo sa katapusan ng Panahon ng Hamon. Ang pamamahagi ng mga reward ay ayon sa Talahanayan ng Mga Reward na nasa ibaba:
Talahanayan ng Mga Reward
Mga puntos na nakuha sa katapusan ng Panahon ng HamonMga reward na makukuha
Mga puntos na nakuha 60 WALA
60 < Mga puntos na nakuha < 80 20 BUSD
80 Mga puntos na nakuha < 100 30 BUSD
Mga puntos na nakuha 100 50 BUSD
3.5 Hindi nagtatakda ang Hamong ito ng limitasyon sa maximum na dami ng mga puntos ng energy na puwede mong makuha sa isang araw.  Gayunpaman, tandaan na makakakuha ka lang ng mga puntos ng energy para sa pagpapadala o pagtanggap ng mga crypto sa/mula sa mga natatanging indibidwal. Ibig sabihin, kung nakakuha ka na ng mga puntos pagkatapos magpadala ng crypto sa (o makatanggap ng crypto mula sa) tao X, hindi ka makakakuha ng mga karagdagang puntos sa pamamagitan ng pagpapadala ng crypto sa (o pagtanggap ng crypto mula sa) parehong tao X. 
3.6 Pagkatapos mong i-redeem ang iyong mga puntos kapalit ng mga reward, ike-credit ang reward sa anyo ng cash voucher, at kakailanganin mo itong i-redeem sa reward center.
3.7 Limitado ang mga reward ng Hamon at magiging first-come, first-served ang mga ito. Ang kabuuang halaga ng mga reward na crypto na ipapamigay bilang bahagi nitong Hamong Magbahagi ng Crypto sa Binance Pay (tingnan ang mga reward na binanggit sa talata 3.3 sa itaas) ay 100,000 BUSD. 
3.8 Tinatanggap at sinasang-ayunan mo rin na: (a) nakalaan sa Binance ang mga karapatang itigil ang event at/o baguhin ang premyo sa sariling pagpapasya ng Binance nang walang paunang abiso; (b) nakalaan din sa Binance ang karapatang kanselahin ang anumang (mga) premyo kung matutukoy nito sa sarili at ganap nitong pagpapasya na lumabag ang nasabing user o nanalo sa anumang naaangkop na tuntunin at kondisyon; at (c) pangwakas at kongklusibo at hindi puwedeng iapela ang lahat ng desisyon ng Binance na may kinalaman sa at kaugnay ng lahat ng aspekto ng Hamong ito. 
3.9 Sumasang-ayon ka na hindi mo gagawin ang mga sumusunod: 
(I) Gumawa o gumamit ng mga cheat, mod, at/o hack, o anupamang produktong software ng third party na puwedeng bumago sa resulta ng campaign na Giveaway ng Crypto Box ng Binance Pay; 
(II) Gumamit ng software na nagbibigay-daan sa pagmimina ng data o nanghaharang o nangongolekta ng impormasyon kaugnay ng Hamong ito; at
(III) Magbenta, bumili, o mag-trade ng mga account ng user o manggaya ng sinupamang indibidwal kaugnay ng mga account ng user, at kasama sa nabanggit ang lahat ng pag-iwas, mga katulad na pagkilos, o mga pagkilos na may epektong tumutugma sa mga nabanggit na pagbabawal.
3.10 Nakalaan din sa Binance ang karapatang i-disqualify ang mga user na itinuturing na nagmula sa mga ilegal na account na inirehistro nang maramihan.