Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
Feed
Mga download
English
USD

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Futures Contract
Binance Futures
Strategy Trading
Mga USDⓈ-M Futures Contract
Mga COIN-M Futures Contract
Gabay sa Futures
Hedge Mode
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Index
Trading Rules
Leveraged Token
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
VIP

Mga Detalye ng USDⓈ-Margined Futures Contract

2021-09-18 07:02
Ang mga USDⓈ-Margined Futures contract sa Binance Futures ay hindi mga inverse contract, sa halip, ang mga ito ay mga produkto ng linear futures na naka-quote at naka-settle sa BUSD o USDT - mga stablecoin na naka-peg sa halaga ng U.S. dollar.
Isa sa mga pangunahing benepisyo ng mga kontratang naka-settle sa USD ay madali mong makakalkula ang iyong mga return sa fiat. Dahil dito, mas madaling gamitin ang mga USDⓈ-margined contract. Halimbawa, kapag kumita ka ng 500 USDT, madali mong matatantya na ang kita ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $500 - dahil naka-peg nang malapit ang halaga ng 1 USDT sa 1 USD.
Samantala, iniaalok ng mga USDⓈ-margined contract ang mga sumusunod na katangian:
  • Settlement sa USDⓈ: Ang mga kontrata ay naka-denominate at sine-settle sa BUSD o USDT.
  • Pag-expire: Perpetual at Quarterly
  • Malilinaw na panuntunan sa pagpepresyo: Tinutukoy ng bawat USDⓈ-margined futures contract ang dami ng batayang asset na inihatid para sa isang kontrata, na kilala rin bilang "Unit ng Kontrata." Halimbawa, kumakatawan ang mga BTC/USDT, ETH/USDT, at BCH/USDT futures contract sa iisang unit lang ng kaukulang batayang asset nito, katulad ng mga spot market.
  • Bayad sa pagpopondo: May bayarin sa pagpopondo sa mga USDⓈ-M Perpetual contract. Inililipat ang mga bayad sa pagpopondo sa pagitan ng mga trader at sinisingil ang mga ito kada walong oras.
Panuntunan sa notional na limitasyon sa minimum na order para sa mga USDⓈ-M futures contract:
Ang minimum na notional value ng bawat order ay hindi dapat bababa sa 5 USDT na limitasyon. Kung mas mababa ang notional value ng order kaysa sa itinakdang limitasyon (5 USDT), tatanggihan ang order.
Halimbawa, kung magbubukas ang user ng order na 0.001 BTC > 5 USDT na notional value, puwedeng matagumpay na mailagay ang order; kung magbubukas ang user ng order na 1 TRX < 5 USDT na notional value, tatanggihan ang order.
Tandaan:
  • Hindi maaapektuhan ang order na “Reduce-Only.”
  • Pana-panahong ia-adjust ng Binance Futures ang limitasyon ng minimum na order nang walang paunang anunsyo, puwedeng tingnan ng mga user ang mga detalye sa pamamagitan ng API.
Para sa kumpletong mga detalye ng USDⓈ-M futures contract, sumangguni sa
Isang screenshot ng page na [Mga Panuntunan sa Pag-trade]: