Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
Feed
USD

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Spot Trading
Margin Trading
Introduksyon sa Margin Trading
Isolated Margin Trading
Pondohan/Bayaran ang Margin Account
Mga Panuntunan sa Pag-trade
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
VIP

Function na May Tier na Leverage sa Isolated Margin

2021-01-13 09:13

1. Panimula

Gamit ang May Tier na Leverage, awtomatikong ina-adjust ng system ang maximum na leverage batay sa hiniram na halaga ng pondo ng user. Ibig sabihin, dynamic ang leverage para sa isang Isolated na pares sa pag-trade. Kaya naman, mag-iiba-iba ang kaukulang inisyal na ratio ng panganib at ratio ng panganib ng liquidation. Sa May Tier na Leverage, may 10 tier para sa 10x Isolated Margin at 5 tier para sa 5x at 3x.

2. Mga Parameter ng Panganib ng May Tier na Leverage

 • Sumusuporta ang 10 antas ng may tier na leverage sa hanggang 10x leverage sa mga Isolated na pares sa Pag-trade:
Tier
Ratio ng Panganib ng Liquidation
Ratio ng Margin Call
Inisyal na Ratio ng Panganib
Maximum na Leverage
1
1.050
1.090
1.111
10
2
1.061
1.101
1.127
8.90
3
1.072
1.112
1.142
8.04
4
1.083
1.123
1.157
7.35
5
1.094
1.134
1.173
6.79
6
1.106
1.146
1.188
6.31
7
1.117
1.157
1.204
5.91
8
1.128
1.168
1.219
5.56
9
1.139
1.179
1.235
5.26
10
1.150
1.190
1.250
5
 • Sumusuporta ang 5 antas ng may tier na leverage sa hanggang 5x leverage sa mga Isolated na pares sa Pag-trade:
Tier
Ratio ng Panganib ng Liquidation
Ratio ng Margin Call
Inisyal na Ratio ng Panganib
Maximum na Leverage
1
1.150
1.190
1.250
5
2
1.158
1.198
1.313
4.20
3
1.165
1.205
1.375
3.67
4
1.173
1.213
1.438
3.29
5
1.180
1.220
1.500
3
 • Sumusuporta ang 5 antas ng may tier na leverage sa hanggang 3x leverage sa mga Isolated na pares sa Pag-trade:
Tier
Ratio ng Panganib ng Liquidation
Ratio ng Margin Call
Inisyal na Ratio ng Panganib
Maximum na Leverage
1
1.18
1.22
1.5
3
2
1.1975
1.24
1.875
2.14
3
1.215
1.26
2.25
1.8
4
1.2325
1.28
2.625
1.61
5
1.25
1.3
3
1.5

3. Epekto ng Paghiram

 • Kung mas malaki ang halaga ng mga pondong hihiramin, mas mataas ang antas ng may tier na leverage; kung mas mababa ang antas ng maximum na leverage, mas mataas ang mga inisyal at liquidation ratio.
 • Kung mas maliit ang halaga ng mga pondong hiniram, mas mababa ang antas ng may tier na leverage; kung mas mataas ang antas ng maximum leverage, mas mababa ang inisyal na ratio at ratio ng liquidation.
 • Kung sabay na hihiramin ng user ang batayang currency at ang na-quote na currency, hiwalay na kakalkulahin ng system ang mga bagong antas at tutukuyin ang tier batay sa kung alin ang mas mataas.
Gamit ang BTC/USDT bilang halimbawa, ipinapakita ang May Tier na Leverage sa sumusunod na talahanayan:
Tier
Maximum na Batayan
Maximum na Quote
Ratio ng Panganib ng Liquidation
Maximum na Leverage
1
9
70,000
1.050
10
2
18
140,000
1.061
8.90
3
27
210,000
1.072
8.04
4
36
280,000
1.083
7.35
5
45
350,000
1.094
6.79
6
54
420,000
1.106
6.31
7
63
490,000
1.117
5.91
8
72
560,000
1.128
5.56
9
81
630,000
1.139
5.26
10
90
700,000
1.150
5
 • Para sa higit pang detalye tungkol sa iba pang pares sa pag-trade, sumangguni sa May Tier na Data ng Isolated Margin.
 • Kung ipagpapalagay na nanghiram ang user ng 15 BTC at 250,000 USDT sa Isolated Margin:
  • Kung ang tier ay 4: Ang tier ng hiniram na BTC ay 2 at ang tier ng hiniram na USDT ay 4. Ang mas mataas na tier ang ginamit, at iyon ay tier 4;
  • Ang maximum na leverage ay 7.35, at ang kaukulang ratio ng panganib ng liquidation ay 1.083;
 • Paghiram para sa mga VIP na user at sub-account
  • Para sa mga VIP na user at sub-account, awtomatikong itutugma ng system ang kaukulang antas ng may tier na leverage batay sa halagang hiniram.

4. May Tier na Liquidation

Napapailalim ang may tier na liquidation sa may tier na leverage sa Isolated Margin. Bahagyang ili-liquidate ang posisyon ng mga user para tumugma sa susunod na may tier na leverage kung may panganib itong ma-liquidate.
 • Kung ang tier ay ≥2 at aabot ang ratio ng panganib sa ratio ng panganib ng liquidation, awtomatikong kakalkulahin ng system ang halaga para sa may tier na liquidation at babawasan nito ang laki ng posisyon sa susunod na tier o pasulong, hanggang sa umabot ang ratio ng panganib sa kinakailangang antas.
 • Isinasagawa ang may tier na liquidation sa bawat yugto, kung saan unti-unting binabawasan ng liquidation engine ang mga posisyon at kinakalkula nito ang utang na babayaran. Kung mas mababa pa rin sa antas ng panganib ng liquidation ang ratio ng panganib sa susunod na tier, magpapatuloy ang bahagyang liquidation hanggang sa umabot ang ratio ng panganib sa kinakailangang antas.
 • Sa mga malalang sitwasyon, mali-liquidate ang lahat ng posisyon.
Halimbawa: Ipagpalagay na may user na nanghiram ng 250,000 USDT sa BTCUSDT Isolated Margin account. Ang maximum na rate ng leverage ay 7.35, at ang kaukulang ratio ng panganib ng liquidation ay 1.083.
 • Dahil sa mga pagbabago-bago sa merkado, bumagsak ang presyo ng BTC, at mas mababa na ngayon sa 1.083 ang ratio ng panganib ng user, at na-trigger ang bahagyang liquidation para mabayaran ang utang na 50,000 USDT. Bababa ang posisyon sa tier 3, at naging 8.04 na ang maximum na leverage, at nasa 1.072 na ang kaukulang ratio ng panganib ng liquidation;
 • Kung patuloy na babagsak ang presyo ng BTC habang mas mababa pa rin sa 1.072 ang ratio ng panganib, magpapatuloy ang system sa pagsasagawa ng paunti-unting liquidation para bayaran ang utang na 80,000 USDT.
Kapag naging stable na ang merkado, sumailalim na ang user sa dalawang round ng may tier na liquidation, at 120,000 USDT na ngayon ang utang. Pagkatapos kalkulahin ulit, 1.11 ang ratio ng panganib (ayon sa pagpapalagay) na katumbas ng tier 2, kung saan 8.90 ang maximum na leverage, at 1.061 ang ratio ng panganib ng liquidation.

5. Paano Gumamit ng May Tier na Leverage

 • Makikita rito ang maximum na leverage para sa Isolated Margin:
 • Makikita ang impormasyon ng tier sa pop-up na Manghiram/Magbayad kapag nanghiram ka
 • Makikita ang may tier na data ng Isolated margin dito: