Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

FAQ o Madalas na Katanungan
Auto-Invest

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Launchpad at Launchpool
Binance Pool
Flexible Savings
Locked Savings
Mga Aktibidad
Auto-Invest
BNB Vault
Locked Staking
DeFi Staking
Pag-farm ng Liquidity
Dual na Pamumuhunan
Pag-farm ng Pag-swap
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
NFT
VIP

Mga Tuntunin ng Paggamit ng Auto-Invest

2021-12-08 02:41
1. Mananatiling may buong puwersa at bisa ang Mga Tuntunin at Kondisyong ito ng Auto-Invest pagkatapos ma-set up nang buo ang inisyal na Auto-Invest plan, at hanggang sa palitan mo ang mga setting ng iyong Auto-Invest plan at/o wakasan mo ang Auto-Invest plan sa tab na “Earn” sa iyong Wallet sa Binance.com. Anumang oras ay puwede naming wakasan ang Auto-Invest plan sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng paunang abiso.
2. Ginagamit ng Auto-Invest ang Binance Swap na feature para magpatupad ng mga transaksyon alinsunod sa mga itinakdang detalye ng plano ng transaksyon ng user. Ang bayad sa pag-trade na resulta ng mga transaksyon sa pamamagitan ng Auto-Invest ay katumbas dapat ng bayad sa pag-trade na nasa Binance Swap. Para sa higit pang impormasyon sa Binance Swap na feature o nauugnay na bayarin, tingnan ito
3. Sa pamamagitan ng pag-click sa “Kumpirmahin” para gumawa ng bagong Auto-Invest plan, pinapahintulutan mo ang anumang transaksyon sa hinaharap na mula sa tinukoy mong plano. Mahalagang tingnan mo palagi ang status ng iyong Auto-Invest plan. Hindi dapat kami obligadong i-verify ang mga impormasyon at detalye ng Auto-Invest plan na ibinigay mo. Dapat ipagpalagay na tumpak at kumpleto ang lahat ng impormasyon at detalye ng Auto-Invest plan na ibinigay mo.
4. Hindi mananagot ang Binance para sa anumang pagkaluging natamo mo dahil sa maling halaga ng subskripsyon, maling mga detalye sa cycle ng pag-uulit, o kulang na pondo sa iyong spot wallet at/o flexible savings. Responsibilidad mong magpanatili ng sapat na balanse sa iyong spot wallet at/o flexible savings account para maiwasan ang pagpalya ng pagpapatupad ng transaksyon. Hindi kami dapat managot sa pagkaantala (kung mayroon man) ng pagpapatupad ng Auto-Invest plan sa anumang dahilan. 
5. Para magsagawa ng anumang pagbabago sa iyong Auto-Invest plan, dapat mong i-edit ang Auto-Invest plan sa tab na “Earn” sa iyong Wallet. 
6. Nakalaan sa amin ang karapatang tanggihan ang pagpoproseso, kanselahin, wakasan, o i-reverse ang anumang Auto-Invest plan sa sarili naming pagpapasya. Kung naghihinala kami na ang transaksyon ay nasasangkot sa (o may mataas na panganib na maging sangkot sa) money laundering, pagpopondo sa mga terorista, panloloko, o anumang iba pang uri ng pinansyal na krimen; bilang tugon sa isang subpoena, utos ng korte, o iba pang utos ng pamahalaan; kung may makatuwiran kaming paghihinala na ang transaksyon ay mali; o kung naghihinala kami na ang transaksyon ay may kaugnayan sa anumang nalalapat na Paghihigpit (nakalista sa Mga Tuntunin ng Paggamit 1b ). Sa mga ganoong sitwasyon, ire-reverse namin ang transaksyon, at wala kaming obligasyong payagan kang ibalik ang isang pagbili o pagbebenta sa parehong presyo o sa mga parehong tuntunin gaya ng nakanselang transaksyon at hindi kami mananagot para sa anumang danyos o pagkalugi na dulot ng mga aksyong ginawa namin alinsunod sa mga tuntuning narito.