Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
VIP

Patakaran ng Binance NFT sa Pagpapaliban ng Settlement ng Benta para sa Mga Karaniwang Koleksyon ng NFT

2022-07-01 01:18
Para maiwasan ang anumang posibleng scam o paglabag sa intelektwal na pag-aari sa mga ginagawang NFT na mini-mint sa Marketplace ng NFT, paghihigpitan ng Binance NFT ang pag-withdraw ng mga kinita sa transaksyon mula sa mga karaniwang koleksyon ng NFT bilang pag-iingat. 
May dalawang uri ng koleksyon ng NFT sa Binance NFT. Ang mga Premier na koleksyon ay ginagawa sa pakikipagtulungan ng Binance NFT. Ang mga Karaniwang koleksyon ay mga hindi na-verify ng NFT. Ang patakarang ito ay nalalapat lang sa mga Karaniwang koleksyon, na hindi na-verify ng Binance.
Sa kasalukuyan, hindi ka makakapag-apply para ma-verify ang iyong mga Karaniwang koleksyon bilang mga Premier na koleksyon. 
Paano gumagana ang Patakaran sa Pagpapaliban ng Settlement ng Benta ng Binance NFT?
Para sa inisyal na pagbebenta ng Karaniwang NFT (ibig sabihin, ang unang beses na ibinenta ng creator sa mamimili ang isang kaka-mint lang na Karaniwang NFT), paghihigpitan ang mga creator at hindi nila mawi-withdraw ang mga kinita sa transaksyon mula sa bentahan nang 10 araw.
Pagkatapos sumailalim sa 10 araw na panahon ng pag-clear ang Karaniwang NFT, kung walang indikasyon ng potensyal na paglabag sa Mga Patakaran sa Pag-mint at Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Binance NFT ang (mga) naibentang asset, magagamit o mawi-withdraw na ng mga user ang mga kinita. Puwedeng i-adjust ang tagal na ito sa hinaharap. 
Kung may natukoy na anumang paglabag, puwede naming patagalin ang paghihigpit nang lampas 10 araw. Ang sumusunod ay isang listahan ng mga potensyal na aksyong gagawin ng Binance NFT para paghigpitan ang pag-withdraw ng mga kinita sa transaksyon mula sa Binance, para sa isang partikular na asset, koleksyon, o creator. Tandaan: Hindi ire-refund ang bayad sa pag-mint at bayad sa pag-deploy ng smart contract. 
  • Partikular na NFT Asset: Hindi mawi-withdraw ng mga user ang mga kinita sa transaksyon mula sa pagbebenta ng isang partikular na NFT asset mula sa Binance.
  • Partikular na Koleksyon ng NFT: Hindi mawi-withdraw ng mga user ang mga kinita sa transaksyon mula sa pagbebenta ng isang partikular na Koleksyon ng NFT mula sa Binance.
  • Partikular na Creator: Hindi mawi-withdraw ng mga user ang mga kinita sa transaksyon mula sa pagbebenta ng lahat ng asset mula sa isang partikular na creator mula sa Binance.
Puwede mong tingnan ang status ng mga kinita sa transaksyon mula sa [User Center] - [Kasaysayan] - [Kasaysayan ng Pagbebenta].
Puwede mo ring tingnan ang status ng mga kinita sa transaksyon mula sa [User Center] - [Crypto].