Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Bank Transfer

Paano Magdeposito ng USD sa pamamagitan ng SWIFT

Binance
2021-09-17 02:44
video na tutorial
Puwede mong sundin ang mga tagubilin sa ibaba para magdeposito ng USD sa iyong Wallet sa pamamagitan ng SWIFT:
1. Mag-log in sa iyong account sa Binance at i-click ang [Wallet] - [Fiat at Spot].
2. I-click ang [Magdeposito].
3. Piliin ang [USD] bilang currency at pagkatapos ay piliin ang [Bank transfer (SWIFT)].
4. Ilagay ang halagang idedeposito at i-click ang [Kumpirmahin] para gumawa ng kahilingan sa pagdeposito.
Tandaan na kung ito ang unang beses na maglilipat sa Binance, kailangan mong magdagdag ng bank account na gagamitin para sa pagdeposito. 
5. Ilipat ang mga pondo sa mga kredensyal ng account gaya ng ipinapakita. Tiyaking kasama sa mga detalye ng remittance ang reference code kapag maglilipat ka.
(Inalis sa screenshot ang mga detalye ng bank account, sumangguni sa mga detalye ng account na nasa iyong page ng deposito.)
6. Kapag nakumpleto mo na ang bank transfer, hintaying lumabas sa Binance ang transaksyon. Puwede itong umabot nang hindi bababa sa 1 araw na may pasok. 
Para sa higit pang detalye tungkol sa SWIFT, sumangguni sa:
Mga Kaugnay na Artikulo
Mga Madalas Itanong tungkol sa Pagdeposito at Pag-withdraw ng USD sa pamamagitan ng SWIFT