Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Mga Function ng Account
Gabay sa Mga Function ng Account

Paano I-Unlock ang Account (App)

Binance
2020-12-29 10:07
Kung ang inyong account ay frozen (o “locked”), maaari mong i-unlock ang iyong account gamit ang website o app.
Mangyaring sundin ang mga hakbang sa ibaba upang i-reactivate ang iyong account sa pamamagitan ng app.
  1. Buksan ang Binance app, i-enter ang iyong account number information at i-click ang [Log in]. Kung naka enable ang alinman sa mga security verification, i-click ang [Get code] at i-enter ang lahat ng mga kinakailangan na mga code. Pagkatapos ay i-click ang [Reactive Now] button upang simulan ang proseso ng account reactivation.
Kung ang iyong account ay na-disable sa hindi lalagpas ng 2 oras pa lamang ang nakakraan, hindi mo ito maa-unlock, mangyaring subukan pagkalipas ng 2 oras.
  1. Mangyaring basahin mabuti ang mga paalala at i-click ang [Reactivate Account] button upang magpatuloy.
  1. Kakailanganin mong ipasa ang security verification :
  • Mangyaring i-click ang [Get code] at i-enter ang lahat ng kinakailangan na code.
  • Para sa seguridad ng iyong account, ang Phone verification code at email verification code ay magiging mabisa lamang sa loob ng 30 minuto. Mangyaring suriin at ilagay ang naaangkop na mga code sa oras.
  1. Matapos i-click ang [Submit], mangyaring sundin ang mga sumusunod na hakbang upang makumpleto ang mga verification sa ibaba:
* Ang iba`t ibang mga user ay maaaring dumaan sa magkakaibang mga operasyon batay sa katayuan ng account at mga kaugnay na impormasyon.
Pagsagot sa Security Questions:
Mangyaring basahin ng mabuti ang mga tagubilin bago i-click ang [Start answering questions].
ID verification:
Mangyaring piliin ang uri ng ID document at i-scan ang document.
Facial verification:
Mangyaring bigyang-pansin ang mga tip at i-click ang [Begin Verification].
Pagkatapos ng pagsumite, mangyaring basahin ang notice, pagkatapos ay i-click ang [Got it!] at matiyagang hintayin ang resulta.
May katanungan ka pa ba?submit a request
Mga Kaugnay na Artikulo
Paano Magrehistro sa Binance App