Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

FAQ o Madalas na Katanungan
NFT

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
NFT
VIP

Paano Hanapin ang Address ng Kontrata sa NFT

2021-10-05 02:35
Pareho na ngayong sinusuportahan ng Binance NFT ang mga ERC-721 at BEP-721 token. Puwede mong tingnan ang address ng kontrata ng iyong mga asset sa mga kaugnay na platform ng NFT, o sa page na Etherscan/BSCscan ng Wallet mo sa ilalim ng mga ERC-721/BEP-721 token.
Halimbawa, narito ang isang NFT sa ibang platform. 
Para mahanap ang address nito, tingnan ang [Mga Detalye] at makikita mo ang Address ng Kontrata at ID ng Token. Tumutukoy ang Address ng Kontrata sa address kung saan naka-deploy ang kontrata sa Ethereum, habang tumutukoy ang ID ng Token sa partikular na NFT na ito. 
Gagamitin natin ang ERC-721 token bilang halimbawa. 
Piliin ang compatible na network (ETH/BSC) para sa iyong NFT, kung hindi, posibleng mawala ang asset mo at hindi na ito mababawi.
I-paste lang ang address ng kontrata sa ilalim ng [Address ng Kontrata] habang isinasagawa ang proseso ng pagdeposito. Huwag ilagay nang manu-mano ang address. 
Para sa higit pang impormasyon, sumangguni sa Paano Magdeposito ng NFT sa Binance.