Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
VIP

Paano Hanapin ang Address ng Kontrata sa NFT

2021-10-05 02:35
Pareho na ngayong sinusuportahan ng Binance NFT ang mga ERC-721 at BEP-721 token. Puwede mong tingnan ang address ng kontrata ng iyong mga asset sa Binance NFT at mga kaugnay na platform ng NFT, o sa page ng Etherscan/BSCscan ng iyong wallet sa ilalim ng mga ERC-721/BEP-721 token.
Halimbawa, narito ang isang NFT sa Marketplace ng Binance NFT.
Makikita mo ang Address ng Kontrata at ID ng Token sa ibaba ng larawan ng NFT. Tumutukoy ang Address ng Kontrata sa address kung saan naka-deploy ang kontrata sa Ethereum, habang tumutukoy ang ID ng Token sa partikular na NFT na ito. 
Gagamitin natin ang ERC-721 token bilang halimbawa. 
Piliin ang compatible na network (ETH/BSC) para sa iyong NFT, kung hindi, posibleng mawala ang asset mo at hindi na ito mababawi.
I-paste lang ang address ng kontrata sa ilalim ng [Address ng Kontrata] habang isinasagawa ang proseso ng pagdeposito. Huwag ilagay nang manu-mano ang address. 
Para sa higit pang impormasyon, sumangguni sa Paano Magdeposito ng NFT sa Binance.