Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Mga Derivative ng Crypto
Futures Contract
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance

Disclaimer sa Time-Weighted Average Price Algorithm (TWAP)

Binance
2021-10-20 01:33
Ang panganib sa pagpapatupad na nauugnay sa paggamit ng Time-Weighted Average Price Algorithm (TWAP) ay nasa kliyente, wala sa Binance. Kung malaki ang magiging paggalaw ng market price o kung hindi sapat ang liquidity habang ipinapatupad ang order, puwedeng hindi makumpleto nang buo ang algorithm. Sa huli, palaging nakadepende sa liquidity ang pagpapatupad at hindi garantisado ang pagpapatupad sa pinakamainam na presyo, hal. kung magkakaproblema ang market, puwedeng hindi makumpleto ng algorithm ang order bago ang itinakdang oras ng pagtatapos.
May iba't ibang paraan ang Binance para maibsan ang panganib, kabilang ang mga manu-mano at naka-automate na circuit breaker at kill-switch control. Sa iba't ibang sitwasyon, kabilang ang pagkaantala ng market at/o pagpalya ng mga system, puwedeng kanselahin ng mga kontrol na ito ang iyong TWAP order nang maaga sa isang hindi kumpletong katayuan.
Walang ibinibigay o ipinapahiwatig na representasyon na ang paggamit ng pagpapatupad ng pag-trade na TWAP ay magreresulta sa kita o titiyak ng mas mainam na presyo ng pagpapatupad kumpara sa regular na market order. Nauunawaan mo ang mga panganib na nauugnay sa paggamit ng pagpapatupad ng pag-trade na TWAP at magsasagawa ka ng karampatang pag-iingat para matiyak na akma para sa iyo ang feature na ito.
Mga Kaugnay na Artikulo
Istruktura ng Bayad at Mga Kalkulasyon ng Bayad sa Binance Futures