Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Pananalapi
Gift Card

Ano ang Binance Gift Card at Mga Madalas Itanong

Binance
2021-07-13 04:08
tutorial video
Ang Binance Gift Card ay isang bagong produktong nagbibigay-daan sa iyong gumawa at magpadala ng mga crypto gift card sa mga kaibigan mo, na may mga naka-personalize na disenyo at mensahe sa card, sa anumang coin at halagang pipiliin mo. Kapag na-redeem ng tatanggap ang code ng gift card, make-credit nang buo ang ipapadala mong crypto sa Funding Wallet ng tatanggap sa Binance.

Paano gumawa ng Gift Card?

1. Mag-log in sa iyong Binance App at i-tap ang [Mga Wallet] - [Maglipat] para maglipat ng crypto mula sa Spot Wallet mo papunta sa iyong Funding Wallet.
2. Pumunta sa homepage at i-tap ang [Profile] - [Gift Card].

3. I-tap ang [Magpadala].
4. Piliin ang crypto na gusto mong ipadala at ilagay ang halaga. Makikita mo ang bayarin sa paggawa ng gift card. Puwede mo ring i-customize ang disenyo ng iyong gift card. I-tap ang [Gawin] para magpatuloy.
5. Ilagay ang iyong 2FA code para kumpirmahin ang transaksyon. Ibabawas ang halaga sa iyong Funding Wallet nang naaayon.
6. Nagawa na ang iyong gift card.
1. Sa page ng Gift Card, i-tap ang [Magpadala]. Kung wala kang anumang gift card, sumangguni sa seksyong Paano gumawa ng Gift Card? para gumawa ng bagong gift card.
2. Pumili ng gift card sa listahan ng card mo at i-tap ang [Ipadala].
3. Puwede mong piliing ipadala ang iyong gift card sa text o email.
3.1 Kung gusto mo itong [Ipadala sa text], may makikita kang pop-up na window na may mga detalye ng gift card. I-tap ang [Kopyahin] para kopyahin ang mga detalye at ipadala ito sa kaibigan mo.
Tandaan na mare-redeem ang card ng sinumang may code ng gift card, kaya siguraduhing ipapadala mo lang ang code ng gift card sa dapat na tatanggap.
3.2 Kung gusto mo itong [Ipadala sa email], ilagay ang email address ng tatanggap, pangalan mo, at mga naka-personalize na mensahe, pagkatapos ay i-tap ang [Ipadala].
Puwede mong i-email ang gift card kahit kanino, kahit sa mga hindi user ng Binance.
1. Sa page ng Gift Card, i-tap ang [Tumanggap].
2. Puwede mong i-tap ang [Magdagdag ng Card] para idagdag ang iyong gift card sa listahan ng card mo at i-redeem ito sa ibang pagkakataon.
3. Ilagay ang code ng gift card at i-tap ang [Idagdag].
Iminumungkahi naming idagdag mo ang card sa iyong account pagkatanggap mo sa gift card. Kapag naidagdag mo na ang card sa iyong account, magiging may-ari ka ng gift card, at walang makakapagdagdag o makakapag-redeem ulit ng gift card sa pamamagitan ng paglalagay ng parehong code ng gift card.
4. Kung gusto mong ma-credit agad ang crypto sa iyong Funding Wallet, i-tap ang [I-redeem ang Crypto] at ilagay ang code ng gift card.

Mga Madalas Itanong

Sa Binance App lang available ang Binance Gift Card. Siguraduhing updated ang App mo sa pinakabagong bersyon (iOS 2.32.0 o Android 1.43.0).
Maa-access mo ang Binance Gift Card mula sa [Profile] - [Gift Card] sa Binance App.
Wala, libre ang mga Binance Gift Card.
Hindi, walang petsa ng pag-expire ang mga gift card.
Hindi, hindi nalalagyan ulit ng load ang mga gift card sa ngayon.
Sinusuportahan ng Binance Gift Card ang lahat ng cryptocurrency na nakalista sa Funding Wallet. Hindi sinusuportahan ang mga fiat currency.
Kapag may natanggap na gift card ang iyong kaibigan, puwede niyang i-redeem ang gift card para i-credit agad ang crypto sa Funding Wallet niya, o idagdag ang gift card sa account niya para i-redeem ito sa ibang pagkakataon.
Para sa seguridad, iminumungkahi naming gawin ng mga tatanggap ang alinman sa dalawa pagkatanggap nila sa gift card.
Hindi, puwede lang i-redeem ang buong halaga ng mga gift card. Kapag na-redeem na ito, make-credit nang buo ang crypto sa Funding Wallet.
Isang beses lang magagamit ang bawat code ng gift card. Kapag idinagdag ng isang user ang gift card sa account niya, magiging may-ari siya ng gift card, at walang makakapagdagdag o makakapag-redeem ulit sa gift card sa pamamagitan ng paglalagay ng parehong code ng gift card. Sa sandaling idagdag ng user ang gift card sa account niya, tuluyang mababago ang code ng gift card.
Oo, puwede. Kailangan mo munang idagdag ang gift card sa iyong account, kapag naidagdag na ang gift card, puwede mong i-tap ang [Ipadala] para ipadala ito sa iba sa text o email.
Isang beses lang magagamit ang bawat code ng gift card. Kapag idinagdag ng isang user ang gift card sa account niya, magiging may-ari siya ng gift card, at walang makakapagdagdag o makakapag-redeem sa gift card sa pamamagitan ng paglalagay ng parehong code ng gift card. Sa sandaling idagdag ng user ang gift card sa account niya, tuluyang mababago ang code ng gift card.
Ang code ng gift card ay ginagamit para i-redeem ang gift card o idagdag ang gift card sa iyong account. Dapat itong panatilihing pribado dahil magagamit ito ng sinumang may code para i-redeem ang gift card.
Ang numero ng gift card ay ginagamit para tingnan ang balanse at ang status ng gift card. Puwede itong ibahagi sa ibang user para tingnan kung na-redeem na ba ang gift card o hindi pa.
Hindi, puwede mo itong i-redeem nang direkta.