Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

FAQ o Madalas na Katanungan
Pag-farm ng Liquidity

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Binance Earn
Launchpad at Launchpool
Binance Pool
Flexible Savings
Locked Savings
Mga Aktibidad
Auto-Invest
BNB Vault
Locked Staking
DeFi Staking
Pag-farm ng Liquidity
Dual na Pamumuhunan
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
NFT
VIP

Paano I-claim ang Mga Reward sa Pag-swap sa Pag-farm ng Pag-swap sa Binance

2021-11-25 06:37
Make-claim mo ang iyong Mga Reward sa Pag-farm ng Pag-swap pagkatapos maglagay ng mga order sa mga kwalipikadong pares ng pag-swap. Sundin ang sunod-sunod na gabay sa ibaba para i-claim ang iyong mga reward. 
1. Mag-log in sa iyong account sa Binance at i-click ang [Mag-trade] - [Pag-farm ng Pag-swap] para pumasok sa page ng Pag-farm ng Pag-swap sa Binance.
Puwede ka ring pumasok sa app ng Pag-farm ng Pag-swap sa Binance sa Binance app sa pamamagitan ng pag-click sa [Higit pa] - [Mag-trade] - [Pag-farm ng Pag-swap].
2. I-click ang [I-claim ang Mga Reward] at ipapamahagi sa iyong Spot Wallet ang mga reward sa pag-swap.
Tandaan:
  • Ang matatanggap mong Mga Reward sa Pag-swap ay kakalkulahin batay sa rate ng pag-swap ng order mo. Ang rebate sa bayad sa transaksyon ay isa-swap sa BNB at ike-credit sa iyong Spot Wallet;
  • Tiyaking pipili ka ng mga token na kwalipikado sa Mga Reward sa Pag-swap bago kumpirmahin ang pag-swap, kung hindi, hindi mo matatanggap ang mga BNB na rebate.
3. Para tingnan ang iyong kasaysayan ng pag-swap at pamamahagi ng reward, i-click ang [Kasaysayan] - [Pag-swap]. Puwede kang humanap ng mga dating order ayon sa petsa, pares, at uri ng order.
4. Para tingnan ang kasaysayan sa pag-claim ng mga reward, i-click ang [Kasaysayan] - [Pag-swap] - [Mga Claim]. Puwede ka ring humanap ng mga dating order ayon sa petsa.
Para sa higit pang impormasyon tungkol sa Pag-farm ng Pag-swap sa Binance, sumangguni sa Paano Gamitin ang Pag-farm ng Pag-swap sa Binance.