Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
P2P Trading
P2P FAQ Center

Paano Mag-Post ng Mga Block-Trade Ad sa Binance P2P (App)

Binance
Invalid Date
1. Mag-log in sa iyong Binance App at i-tap ang [Mag-Trade] - [P2P].
Dapat nasa [Advertisement Mode] ka. Kung hindi, i-tap ang [...] sa kanang sulok sa itaas at i-tap ang [Advertisement Mode] - [Kumpirmahin].

2. I-tap ang [Mga Ad] [Mag-post ng Ad]. Puwede mo ring i-tap ang button na [+] sa kanang sulok sa itaas at piliin ang [Block Trade].
3. Piliin ang uri ng ad (buy o sell), crypto asset, at ang fiat currency para sa ad. Pagkatapos, piliin ang uri ng presyo (Floating o Fixed).
Para matuto pa tungkol sa pagpepresyong “Floating” at pagpepresyong “Fixed,” bisitahin ang Glossary ng Mga Termino sa P2P Trading.

4. Itakda ang kabuuang halaga ng pag-trade, limitasyon ng order, at magdagdag ng hanggang 5 paraan ng pagbabayad para sa iyong ad. I-tap ang [Susunod] para magpatuloy.
Tandaan na dapat kumpletuhin ng mga mamimili ang pagbabayad sa loob ng itatakda mong limitasyon sa oras ng pagbabayad, kung hindi, makakansela ang order.

5. Puwede mong ilagay ang mga sumusunod na karagdagang impormasyon sa iyong ad (opsyonal):
  • Mga Komento: Magsisilbi itong sanggunian para sa mga user bago sila maglagay ng order;
  • Awtomatikong tugon: Awtomatikong ipapadala sa kabilang partido ang inilagay mong mensahe pagkatapos niyang maglagay ng order;
  • Mga kondisyon para sa kabilang partido: Hindi makakapaglagay ng order ang mga user na hindi nakakatugon sa mga kondisyon.
Puwede ka ring magpasya kung kailan ipa-publish ang iyong ad. Para i-publish ito agad, i-tap ang bilog sa tabi ng [Online]. Para manu-manong i-publish ang ad, i-tap ang bilog sa tabi ng [Offline ngayon. I-publish nang manu-mano mamaya].

6. Kumpirmahin gamit ang 2-factor authentication (2FA) at mapo-post na ang iyong ad.

7. Kapag na-publish na ang ad, puwede mong i-edit, gawing online/offline, o isara ang iyong ad. Sa pamamagitan ng pag-tap sa tatlong tuldok dito, puwede ka ring pumili sa 4 pang opsyon maliban sa “isara.”
Tandaan na hindi mo mababago ang isang ad kapag isinara mo ito.
Puwede mo ring i-tap ang [Ibahagi ang Ad] sa page na [Aking Mga Ad] para ibahagi ang iyong ad nang direkta sa ibang mga user.
Mga Kaugnay na Artikulo
FAQ tungkol sa P2P Trading ng Binance