Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Mga Function ng Account
Referral at Mga Affiliate

Ang Gabay sa Programa ng Referral ng Binance

Binance
2021-04-20 07:57
Makaranas ng bagong paraan para kumita ng crypto nang hindi nagte-trade sa pamamagitan ng pag-imbita ng iyong mga kaibigan na sumali sa komunidad ng Binance. Imbitahan ang mga kaibigan at kumita ng crypto nang sama-sama!

Mga Tuntunin ng Programa ng Referral ng Binance:

Spot (Margin) at Futures:

Para sa bawat bagong user na matagumpay na na-refer sa Binance, ang nag-refer ay tatanggap ng komisyon sa bayarin anumang oras na mag-trade ang bagong ni-refer na user sa anuman sa mga merkado ng Spot (margin) o Futures sa Binance. Nangangahulugan itong puwede ka nang malayang mag-imbita ng mga user sa pamamagitan ng alinman sa link ng referral sa spot o link ng referral sa Futures at makatanggap ng komisyon mula sa pareho. Puwede mo ring bigyan ang iyong mga kaibigan ng diskuwento sa bayarin sa pag-trade kapag nag-sign up sila gamit ang iyong link ng referral. (Mag-imbita ngayon)
Halimbawa A:
Inimbitahan ni User A si User B sa pamamagitan ng isang link ng referral sa Spot. Makakatanggap ngayon si user A ng komisyon sa referral para sa bayarin sa pag-trade ni User B tuwing magte-trade ito sa alinman sa mga merkado ng Spot, Margin, o Futures ng Binance.
*Para kumita ng komisyon sa parehong Spot at Futures kapag nagre-refer ng isang kaibigan, kailangan mong tiyaking nakapagbukas ka muna ng Futures account. Kung magre-refer ka ng isang kaibigan gamit ang iyong link ng referral sa Spot, pero hindi ka pa nakakapagbukas ng Futures account, kikita ka lang ng komisyon mula sa kanilang bayarin sa pag-trade sa Spot.
Halimbawa B:
Inimbitahan ni User A si User B sa pamamagitan ng isang link ng referral sa Futures. Makakatanggap ngayon si user A ng komisyon sa referral para sa bayarin sa pag-trade ni User B tuwing magte-trade ito sa alinman sa mga merkado ng Spot, Margin, o Futures ng Binance.
Komisyon at kickback/rate ng diskwento:
Spot:
Pang-araw-araw na Balanse sa BNB ng Nag-imbitaBatayang Rate ng Referral ng Nag-imbitaRate na Natanggap ng Nag-imbitaRate na Natanggap ng Inimbitang Kaibigan
<500 BNB20%20%0%
15%5%
10%10%
≥500 BNB40%40%0%
35%5%
30%10%
25%15%
20%20%
  • Kung ang pang-araw-araw na average na balanse sa BNB sa account ng nag-iimbita ay mas mababa sa 500 BNB at ang kanilang batayang rate ng referral ay 20%, puwede nilang piliing magbahagi ng 0%, 5%, o 10% sa mga kaibigang iimbitahan nila.
  • Kung ang pang-araw-araw na average na balanse sa BNB sa account ng nag-iimbita ay 500 BNB o higit pa, ang kanilang batayang rate ng referral ay tataas at magiging 40%, at puwede nilang piliing magbahagi ng 0%, 5%, 10%, 15%, o 20% sa mga kaibigang iimbitahan nila.
  • Ang rate ng komisyon at kickback sa spot para sa isang user na ni-refer sa pamamagitan ng link ng referral sa Futures ay itatakda bilang ang rate na itinakda sa 'default' na link ng referral sa Spot.
  • Mga Panuntunan sa Pagkalkula ngPang-araw-araw na average na Balanse sa BNB
  • Bumisita dito para makita ang mga detalyadong panuntunan para sa referral sa Spot.
Futures:
Pang-araw-araw na Balanse sa BNB ng Nag-imbitaBatayang Rate ng Referral ng Nag-imbitaRate na Natanggap ng Nag-imbitaRate ng Diskwento (Kickback) sa Unang Buwan ng Iyong Mga Kaibigan
≥500 BNB20%10%10%
≥500 BNB30%20%10%
  • Kung ang pang-araw-araw na average na balanse sa BNB sa account ng nag-imbita ay mas mababa sa 500 BNB, ang kanyang batayang rate ng referral ay 20%, at mula rito ibabahagi niya ang 10% sa isang kaibigan, at may maiiwang 10% referral bonus sa nag-imbita
  • Kung ang pang-araw-araw na average na balanse sa BNB sa account ng nag-imbita ay 500 BNB o higit pa, ang kanyang batayang rate ng referral ay 30%, at mula rito ibabahagi niya ang 10% sa isang kaibigan, at may maiiwang 20% referral bonus sa nag-imbita.
  • Bumisita rito para makita ang detalyadong mga panuntunan sa referral para sa Futures.
Pagsasama-sama ng mga programa ng referral ng Spot at Futures:
Pinag-ugnay ng Binance ang komisyon sa bayad sa pag-trade ng mga programa ng referral ng Spot at Futures noong 2020-05-11 4:00 PM (UTC). Nangangahulugan itong puwede ka nang malayang mag-imbita ng mga user sa pamamagitan ng alinman sa link ng referral sa spot o link ng referral sa Futures at makatanggap ng komisyon mula sa pareho. Gayunpaman, ang pag-uugnay ng mga komisyon ay hindi nalalapat sa mga user na ni-refer sa Binance sa pamamagitan ng programa ng referral ng Spot o Futures bago ang 2020-05-07:00 PM (UTC).
Bumisita rito para makita ang detalyadong mga panuntunan para sa mga pag-update ng programa ng referral ng Spot at Futures.
Programa ng Referral ng Binance Pool:
Ang Binance Pool ay isang platform ng serbisyo na nakatuon sa pagpapabuti ng kita ng mga minero. Kapag ginawa ng iyong mga kaibigan ang kanilang mga account gamit ang iyong link o code ng referral at sinimulan ang pagmimina sa Binance Pool, makakakuha ka ng porsyento ng kanilang kita sa bayad sa pool bilang reward sa referral. Bukod pa rito, puwede ka ring makakuha ng mga reward sa referral ng bayad sa transaksyon para sa Spot, Margin, at Futures.
Puwede kang kumita ng 30% komisyon kapag inimbitahan mo ang iyong mga kaibigan sa Binance Pool. Nangangahulugan itong makakatanggap ka ng 30% ng kita sa bayad sa Mining Pool ng inimbita. Ang pangwakas na rate ng komisyon ay kinakalkula batay sa kabuuang tinatayang kita x bayad sa pagmimina (2.5%) x rate ng komisyon (30%).
Bumisita rito para makita ang detalyadong mga panuntunan ng referral para sa Binance Pool.
Halimbawa A:
ang aming inimbita ay may tinatayang kita na 0.0000697BTC. Ang halaga ng komisyon na matatanggap mo ay kakalkulahin batay sa sumusunod:
Tinatayang Kita x Bayad sa Pagmimina x Rate ng Komisyon = Komisyon sa Referral
0.0000697 BTC x 2.5% x 30% = 0.00000052 BTC
Mga Kaugnay na Artikulo
Paano Kumita ng Higit pang Komisyon sa Referral