Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

FAQ o Madalas na Katanungan
Binance Fan Token

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
NFT
VIP

Paano Sumali sa Mga Poll sa Pagboto Gamit ang Fan Token sa Binance

2021-10-28 09:36
Sa pamamagitan ng Mga Fan Token sa Binance, nasusuportahan ng mga user ang mga koponang gusto nila at nagagawa nilang makipag-ugnayan sa mga ito. Sa pamamagitan ng paghawak ng Mga Fan Token sa Binance, may natatanging oportunidad ang mga fan na maimpluwensyahan ang kalalabasan ng mahahalagang desisyon ng koponan na inireserba para sa mga may-hawak ng token sa pamamagitan ng mga eksklusibong karapatan sa pagboto. 
Ang bawat fan na may hawak na ilang token ay kwalipikadong sumali sa Mga Poll sa Pagboto para pagpasyahan ang susunod na dapat gawin ng paborito niyang club.

Paano lumahok sa Mga Poll sa Pagboto sa Fan Token sa Binance? 

1. Bisitahin ang platform ng Fan Token sa Binance at piliin ang paborito mong koponan mula sa seksyong ‘Mga Naka-feature na Koponan.’ Puwede mo ring ma-access ang mga pinakabagong poll sa pagboto sa pamamagitan ng pag-scroll pababa papuntang feature ng pagboto sa pangunahing page ng platform.
2. Sa page ng koponan, mag-scroll pababa at makikita mo ang ‘Mga Poll sa Pagboto’ sa ibaba ng paglalarawan at mga seksyon ng chart. 
3. Para makasali sa Poll sa Pagboto ng Fan, kailangan ay mayroon kang Fan Token sa Binance mula sa paborito mong koponan. Kung wala ka pang anumang token, bumili o makipagpalit gamit ang isa sa mga available na opsyong nakasaad sa aming page ng FAQ tungkol sa Fan Token sa Binance.
4. Sumali sa iba't ibang poll sa pagboto ng fan para suportahan ang iyong mga koponan at maimpluwensyahan ang mahahalagang desisyon ng fan, mga susunod na event, at mga aktibidad. Ang mga uri ng mga poll sa pagboto ay:
  • Pagboto sa pakikipag-ugnayan: hindi nakabatay sa isang partikular na aksyon ang resulta. Hindi magbibigay ng mga reward ang pinal na resulta. Halimbawa: “Sino ang paborito mong player
  • Poll sa pagboto sa desisyon ng fan: Isasagawa ng koponan o ng coach ang mga aksyon kapag sarado na ang poll sa pagboto at inanunsyo na ang mga resulta. Halimbawa: “Anong kulay ng kurbata ang gusto mong isuot ng coach?“. Malapit nang maging available ang feature na ito pagkatapos ilunsad ang platform.
6. Bilang panghuli, kumpirmahin ang iyong boto sa pop-up window.
7. Subaybayan ang status ng mga poll sa pagboto at bisitahin ang platform para sa mga regular na update. Kapag natapos na ang botohan, magkakaroon ng waiting period bago ipakita ang pinal na resulta. Pagkatapos ipakita ang pinal na resulta, makikita na ng mga user ang higit pang update.