Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Paano kita matutulungan?
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan

FAQ o Madalas na Katanungan

Mga Function ng Account

Gabay sa Mga Function ng Account
Paano Magrehistro sa Binance AppPaano Magrehistro sa Binance gamit ang EmailPaano Magrehistro sa Binance gamit ang Mobile NumberPaano Gamitin ang Programa ng Referral ng BinancePaano I-disable ang Account KoPaano I-unlock ang AccountPaano I-Unlock ang Account (App)Paano i-convert ang iyong maliit na balanse sa account sa BNBPaano Mamahala ng Mga Function ng Sub-Account at Mga Madalas ItanongPaano I-reset ang Password ng Iyong Account sa BinancePaano Kumuha ng Mga Statement ng Account sa Binance
Mga Function ng Account
Gabay sa Mga Function ng Account