Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
Feed
Mga download
English
USD

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Futures Contract
Binance Futures
Strategy Trading
Mga USDⓈ-M Futures Contract
Mga COIN-M Futures Contract
Gabay sa Futures
Hedge Mode
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Index
Trading Rules
Leveraged Token
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
VIP

Bakit Hindi Nailagay ang Mga Futures Order Ko

2021-09-01 00:50
Kapag nag-trade ka sa futures market, kung minsan, hindi nailalagay ang order o hindi ito napupunan. Narito ang ilang posibleng dahilan.

Mga dahilan kung bakit hindi nailagay ang order:

  1. Kulang ang iyong balanse sa margin: May iba pang bukas na order na gumagamit sa margin o sobra ang halaga ng order sa halaga ng posisyon, at kailangan mo ng dagdag na margin para mabuksan ang posisyon. Kung mas mababa ang leverage, mas mataas ang kinakailangang balanse sa margin. Posibleng malutas ang isyu sa kulang na balanse kapag binago ang leverage.
  2. Limitadong posisyon: Para sa mga stop-limit order, kulang ang balanse sa margin ng net na posisyon dahil sa lumampas na halaga ng reverse na posisyon. Nakadepende sa iba't ibang leverage ang iba't ibang maximum na notional na laki na puwedeng buksan ng trader.
  3. Hindi natugunan ng iyong order ang minimum na dami ng kontrata: May mga partikular na minimum na dami ng kontrata sa isang kontrata. Para sa higit pang detalye, sumangguni sa Mga Detalye ng Kontrata ng USDⓈ-M Futures.
  4. [Reduce-only] order ito: Hindi mailalagay ng user ang reduce-only order kung walang reverse na posisyon.

Mga dahilan kung bakit hindi napunan ang order:

  1. Walang katugmang presyo sa merkado: Hindi nakakatugon ang market price sa iyong nakatakdang presyo. Sa isang Stop-limit order, kapag umabot ang market price sa trigger price, idaragdag ang order sa pool ng lalim ng merkado. Kapag umabot ito sa nakatakdang presyo, pupunan ang order. Sa mga Stop Market order, posibleng itakda ang trigger price sa market price o sa pinakabagong presyo batay sa iba't ibang demand.
  2. Ibang-iba sa market price: Walang katugmang order sa pool ng lalim ng merkado sa nakatakdang presyo. Kung napakalaki ng posisyon, posible itong bahagyang mapunan.
  3. Hindi ka pumasa sa Pagsusuri ng margin (para sa mga Stop Limit at Stop Market order): Para sa mga Stop Limit at Stop Market order, kailangan mong maglagay ng trigger price at filled price (Sa mga Stop Market order, posibleng itakda ang trigger price sa market price o pinakabagong presyo batay sa mga kongkretong kahilingan). Pagkatapos, magsasagawa ng mga dobleng pagsusuri ng margin ang system bago maglagay ng order at bago punan ang order. Kapag na-trigger ang order, isasagawa kaagad ang pangalawang pagsusuri ng margin. Sa ganitong sitwasyon, kung may anumang pagkalugi o nailipat ang ilang balanse ng margin mula sa futures account, at naging kulang ang balanse sa margin bilang resulta nito, ipapakitang nag-expire na ang status ng order.