Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
Mga Loan sa Crypto
Gift Card
Binance Pay
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
VIP

Mga Madalas Itanong tungkol sa Binance VIP Loan

2022-01-26 03:21

Ano Binance VIP Loan?

Ang Binance VIP Loan (available sa mga VIP 6 at mas mataas na user) ay isang malaking personal o institusyonal na serbisyo ng over-collateralized na pautang na may mga kumpetitibong rate, termino, at serbisyo. Kabilang sa mga pribilehiyo nito ang, pero hindi limitado sa, naka-customize na proseso ng margin call, at mas magagandang paggamit ng mga collateral sa account.

Ano ang mga bentahe ng VIP Loan?

  • Naka-lock sa Spot Wallet ang mga collateral, pero malaya pa ring mate-trade ang mga ito sa spot market hangga't natutugunan ang mga ratio ng panganib.
  • Puwedeng ilipat palabas ng Binance ang VIP Loan.
  • Tumatanggap ng iba't ibang collateral ang VIP Loan.
  • Mga kumpetitibong rate ng interes.

Mga Madalas na Itanong

1. Ano ang pinagkaiba ng Binance VIP Loan at ng Binance Loan?
Nag-aalok ang Binance VIP Loan ng pinakamalawak na hanay ng mga opsyon sa paghiram na may iba't ibang oportunidad sa collateral, mas malaking halaga na puwedeng mahiram, at mga mas flexible na termino.
2. Ano ang mga kinakailangan para magamit ang VIP Loan?
Ang lahat ng function at pribilehiyo ay available sa mga VIP 6 at mas mataas na user. Makipag-ugnayan sa aming VIP manager kung hindi mo pa naabot ang VIP 6 at interesado kang gumamit ng VIP Loan.
3. Paano gumagana ang settlement?
Ang settlement ay kadalasang nangyayari kaagad pagkatapos maaprubahan ang pautang. Direktang sine-settle ang pautang sa Spot Wallet ng itinalaga mong account sa Binance.
4. Mayroon bang anumang bayarin?
Walang bayarin sa transaksyon sa paggamit ng VIP Loan. Gayunpaman, ikaw ang mananagot sa mga mabubuong interes sa pautang.
5. Paano kinakalkula ang interes?
Kinakalkula ang interes araw-araw. Kung overdue na ang pautang mo, may sisingiling tripleng pang-araw-araw na interes. Ili-liquidate ka kung hindi mo mababayaran ang pautang pagkalampas ng overdue na panahon.
6. Ano ang mga LTV (Loan-To-Value) na ratio para sa VIP Loan?
  • Nakakatulong ang Loan-To-Value na ratio sa pagtukoy ng halaga ng mga pautang na matatanggap mo batay sa mga kasalukuyang naka-collateralize na asset.
  • Nag-aalok ang VIP Loan ng mas malaking Loan-To-Value na ratio. Sa pangkalahatan, mas malaki ang inisyal na LTV, margin call LTV, at liquidation call. Makipag-ugnayan sa aming VIP team para matuto pa.
  • Puwede mong pamahalaan ang iyong LTV sa pamamagitan ng paglilipat ng mga asset papunta sa/mula sa iyong Spot Wallet.
7. Paano magbayad ng VIP Loan?
Puwede mong bayaran ang mga hindi mo pa nababayarang interes at prinsipal (nang bahagya o buo) gamit ang mga pondo mula sa iyong balanse sa Fiat at Spot Wallet o sa mga collateral asset mo.
Para magbayad, pumunta sa [Mga Pautang sa Crypto] - [Mga Order ng Pautang]. I-click ang [Magbayad] sa tabi ng order ng pautang at sundin ang mga tagubilin para makapili ng paraan ng pagbabayad.
8. Paano makipag-ugnayan sa VIP team tungkol sa VIP Loan?
Puwede mo kaming direktang padalhan ng email sa vip@binance.com. Pakilagay ang "Tanong sa VIP Loan" sa subject line para sa sanggunian.
Puwede ka ring bumisita sa page ng Saklaw ng Key Account para matuto pa.