Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
VIP

Bakit Ko Kailangang Kumpletuhin ang Pag-verify Gamit ang Mukha Kapag Nagwi-withdraw ng NFT

2022-03-15 01:41

Bakit ko kailangang kumpletuhin ang pag-verify gamit ang mukha?

Bilang bahagi ng pangako naming bumuo ng isang ligtas na platform para protektahan ang mga user laban sa identity theft, panloloko, at money laundering, puwedeng hilingin sa iyo na kumumpleto ulit ng pag-verify gamit ang mukha kapag nag-withdraw ka ng NFT. Kung hindi mo ito gagawin, sususpindihin ang serbisyo ng pag-withdraw ng NFT sa iyong account dahil sa paglabag sa aming mga patakaran sa Pamamahala ng Panganib.
Hinihingi ng Binance sa mga user na kumpletuhin ang Pag-verify sa Pagkakakilanlan para mapaigting ang seguridad ng kanilang account. Bisitahin ang Paano Kumpletuhin ang Pag-verify sa Pagkakakilanlan kung hindi mo pa nakumpleto ang proseso ng pag-verify.

Paano ibalik ang function ng pag-withdraw?

1. Kapag sinubukan mong mag-withdraw ng NFT, makikita mo ang pop-up ng pag-verify gamit ang mukha na nasa ibaba:
2. I-click ang [Magpatuloy] at sundin ang mga tagubilin para kumpletuhin ang pag-verify gamit ang mukha. Kung matagumpay ang pag-verify, ibabalik ang function ng pag-withdraw mo. Kung hindi matagumpay ang pag-verify, subukan ulit.
3. Kung iki-click mo ang [Kanselahin] o isasara mo ang window ng pag-verify habang isinasagawa ang proseso, tatanggihan ang kahilingan mong mag-withdraw at mare-redirect ka sa [Mga Nakolektang NFT].