Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
VIP

Ano ang Bayarin sa Transaksyon sa NFT sa Binance

2022-02-22 01:18
Ang Binance NFT ay puwedeng maningil ng bayarin sa transaksyon kapag nag-trade, nagdeposito, nag-withdraw, gumawa, at nag-burn ka ng mga NFT sa platform. Kinakalkula ang bayarin sa transaksyon batay sa iba't ibang salik, kabilang ang mga kondisyon sa merkado at status ng network.

1. Bayarin sa Pag-mint

Sa BNB Smart Chain (BSC), bawat NFT ay kailangang magbayad ng bayarin sa pag-mint na 0.005 BNB. Sa Ethereum, 0.001 ETH ang bayad sa Pag-mint ng NFT.
Tandaan na puwedeng singilin sa BNB o ETH ang bayarin sa pag-mint. Puwede mong tingnan ang mga pinakabagong gas price sa BSC dito at gas price sa Ethereum dito.

2. Bayad sa Pag-deploy ng Smart Contract

Kapag gumawa ka ng bagong koleksyon ng NFT, awtomatikong magde-deploy ng smart contract sa ETH/BSC ang Binance para sa iyo. Kailangan mong magbigay ng address ng wallet para sa smart contract. Ang taong nagmamay-ari ng address na ito ay puwedeng mag-claim ng pagmamay-ari at mangolekta ng bayarin sa royalty para sa koleksyon ng NFT sa Binance at lahat ng marketplace ng NFT. Tandaan na kung hindi ka magbibigay ng address ng wallet, hindi mo make-claim na pagmamay-ari mo ang iyong koleksyon at hindi ka makakakolekta ng bayarin sa royalty sa mga marketplace ng DeFi.
Kailangan ng bayarin sa gas para maisagawa ang pag-deploy ng mga smart contract sa blockchain. Sa kasalukuyan, sinisingil ayon sa nasa ibaba at puwedeng magbago ang bayad sa pag-deploy ng smart contract:
  • ETH = ~0.10 ETH
  • BSC = ~0.03 BNB
Tandaan na puwedeng palitan ang may-ari ng smart contract pagkatapos magawa ang koleksyon at pagkatapos ma-deploy ang smart contract, pero may maliit na bayad na sisingilin sa iyo, dahil isa itong pagpapatakbo sa chain at nangangailangan ito ng bayad sa gas.

3. Bayad sa Royalty

Ang bayarin sa royalty sa NFT ay mga pagbabayad para mabigyan ang mga creator ng orihinal na NFT ng porsyento ng presyo ng benta sa tuwing makakabenta ng NFT. Kailangang magbayad ang mga nagbebenta ng 1-10% bayad sa royalty sa creator.
Para sa mga NFT na na-mint ng mga partner sa proyekto, kailangan ng mga nagbebenta na magbigay ng 10% bayad sa royalty.
Para sa mga NFT na na-mint sa Binance, malalapat ang parehong bayad sa royalty sa lahat ng NFT sa koleksyon. Hindi nagbabago ang bayad sa royalty at puwede lang itong pagpasyahan habang ginagawa ang NFT.

4. Bayarin sa Pagdeposito

Puwede mong itakda ang gustong bayad sa gas kapag nagdedeposito ng mga NFT sa Binance. Gayunpaman, tandaan na mag-iiba-iba ang mga gas price depende sa ilang salik. Para sa higit pang detalye sa kung paano gumagana ang bayarin sa gas, tingnan itong artikulo sa Academy.

5. Bayad sa Platform

Kapag nagbenta ka ng NFT, sisingilin ka ng bayad sa serbisyo sa platform. Naniningil ang Binance NFT ng flat na 1% bayad sa platform.

6. Bayad sa Pag-withdraw

Para maglipat ng NFT sa ibang marketplace, kailangan mong i-withdraw ang iyong mga NFT asset mula sa Marketplace ng Binance NFT papunta sa iyong wallet. Tandaan na kailangan mo munang ikonekta ang iyong wallet sa Binance.
Ang mga pag-withdraw papunta sa mga crypto address sa labas ng Binance NFT ay karaniwang may “bayad sa transaksyon” o “bayad sa network.” Hindi sa Binance binabayaran ang bayad na ito, kung hindi sa mga minero o validator na responsable sa pagproseso sa mga transaksyon at pag-secure sa kaugnay na network ng blockchain.
Nagbabago-bago ang aming bayarin sa pag-withdraw at awtomatikong naa-adjust ang bayarin sa pag-withdraw batay sa status ng network ng naaangkop na network (BSC o ETH) kung saan itinatago ang NFT asset.

7. Bayarin sa Paglilista

Walang bayarin sa paglilista ng mga NFT sa Binance NFT.

8. Bayad sa Pag-burn

Ang pag-burn ng NFT para permanente itong i-delete ay karaniwang may “bayad sa transaksyon” o “bayad sa network.” Hindi sa Binance binabayaran ang bayad na ito, kung hindi sa mga minero o validator na responsable sa pagproseso sa mga transaksyon at pag-secure sa kaugnay na network ng blockchain.
Nagbabago-bago ang bayarin sa pag-burn sa Binance at awtomatikong nag-a-adjust ang mga ito batay sa status ng network ng naaangkop na network (BSC o ETH) kung saan nakatago ang NFT asset.