Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
Feed
Mga download
English
USD

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Spot Trading
Margin Trading
Introduksyon sa Margin Trading
Isolated Margin Trading
Pondohan/Bayaran ang Margin Account
Mga Panuntunan sa Pag-trade
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
VIP

Antas ng Margin at Margin Call sa Binance

2021-07-27 08:19
Nagbibigay-daan sa iyo ang margin trading na magdagdag ng leverage sa mga posisyon mo para mapalaki ang iyong mga potensyal na kita. Ginagamit ng Binance ang Antas ng Margin para suriin ang antas ng panganib ng iyong Margin Account.

1. Antas ng Margin ng Cross Margin

1.1 Puwedeng gamitin ng mga user na lumalahok sa Mga Margin Loan ang mga net na asset sa kanilang Mga Cross Margin Account bilang Collateral. Ang mga digital asset sa anupamang account ay hindi kasama sa margin para sa Cross Margin Trading.
1.2 Ang Antas ng Margin ng Cross Margin Account = Kabuuang Value ng Asset ng isang Cross Margin Account / (Kabuuang Mga Pananagutan + Natitirang Interes), kung saan:
Ang Kabuuang Value ng Asset ng isang Cross Margin Account = Kasalukuyang Kabuuang Value sa Merkado ng Lahat ng Digital Asset sa Cross Margin Account
Kabuuang Mga Pananagutan = Kasalukuyang Kabuuang Value sa Merkado ng Lahat ng Natitirang Margin Loan sa Cross Margin Account
Natitirang Interes = Halaga ng Bawat Margin Loan * Tagal ng Pautang (sa oras, sa oras ng pagkalkula) * Rate ng Interes kada Oras - Kaltas/Nabayarang Interes
1.3 Antas ng Margin at Pagpapatakbo
Leverage 3x
Kapag ang iyong Antas ng Margin > 2, puwede kang mag-trade, manghiram, at maglipat ng mga sobrang asset papunta sa Spot Wallet;
Kapag 1.5 < Antas ng Margin ≤ 2, puwede kang mag-trade at manghiram, pero hindi ka makakapaglipat ng mga pondo mula sa iyong Margin Account;
Kapag 1.3 < Antas ng Margin ≤ 1.5, puwede kang mag-trade, pero hindi ka makakahiram o makakapaglipat ng mga pondo mula sa iyong Margin Account;
Kapag 1.1 < Antas ng Margin ≤ 1.3, may mati-trigger na margin call at makakatanggap ka ng mga notification* sa pamamagitan ng email, SMS, at website (inmail) na magsasabi sa iyong magdagdag pa ng collateral (maglipat ng higit pang collateral na asset) para maiwasang ma-liquidate. Pagkatapos ng unang notification, makakatanggap ka ng notification bawat 24 na likas na oras.
Kapag ang Antas ng Margin ≤ 1.1, mati-trigger ang liquidation engine at mali-liquidate ang lahat ng iyong asset para mabayaran ang interes at pautang. Aabisuhan ka ng system sa pamamagitan ng mga notification* sa email, SMS, at website (inmail). Kapag bumalik sa 1.5 ang Antas ng Margin, ihihinto ng system ang proseso ng liquidation.
Leverage na 5x (hindi na available simula noong 07/16/2020))
  • Kapag ang iyong Antas ng Margin > 2, puwede kang mag-trade, manghiram, at maglipat ng mga sobrang asset papunta sa Spot Wallet;
  • Kapag 1.25 < Antas ng Margin ≤ 2, puwede kang mag-trade at manghiram, pero hindi ka makakapaglipat ng mga pondo mula sa iyong Margin Account papunta sa Spot Wallet mo;
  • Kapag 1.15 < Antas ng Margin ≤ 1.25, puwede kang mag-trade, pero hindi ka makakahiram o makakapaglipat ng mga pondo mula sa iyong Margin Account papunta sa Spot Wallet mo;
  • Kapag 1.05 < Antas ng Margin ≤ 1.15, may mati-trigger na margin call at makakatanggap ka ng mga notification* sa pamamagitan ng email, SMS, at website (inmail) na magsasabi sa iyong magdagdag pa ng collateral (maglipat ng higit pang collateral na asset) para maiwasang ma-liquidate. Pagkatapos ng unang notification, makakatanggap ka ng notification bawat 24 na natural na oras.
  • Kapag ang Antas ng Margin ≤ 1.05, mati-trigger ang liquidation engine at mali-liquidate ang lahat ng asset para mabayaran ang interes at pautang. Aabisuhan ka ng system sa pamamagitan ng mga notification* sa email, SMS, at website (inmail). Kapag bumalik sa 1.25 ang Antas ng Margin, ihihinto ng system ang proseso ng liquidation.
Tandaan:
Isinagawa ng Cross Margin platform ang mga sumusunod na adjustment noong 07/16/2020 08:00 (UTC):
  • Makakapag-trade lang ang mga user gamit ang hanggang 3x na leverage sa mga Cross Margin na pares.
  • Ang mga kasalukuyang 5x na leverage na posisyon sa Cross Margin ay puwedeng panatilihin o i-adjust para gawing 3x na leverage.
1.4 Para sa higit pang impormasyon, sumangguni sa Mga Panuntunan sa Cross Margin Trading.

2. Antas ng Margin ng Isolated Margin

2.1 Magagamit lang ang mga net na asset sa iyong Isolated Margin account bilang collateral sa kaugnay na account. Hindi magagamit bilang collateral ang mga asset sa iba mo pang account (Cross Margin account o iba pang Isolated account).
2.2 Ang Antas ng Margin ng Isolated Account = Kabuuang Value ng Mga Asset sa ilalim ng Isolated Account / (Kabuuang Value ng Mga Pananagutan + Hindi Pa Nababayarang Interes)
Kabuuang Value ng Mga Asset = Kabuuang Value ng Mga Pinagbabatayang Asset + Mga Nominal Asset sa Kasalukuyang Isolated Account
Mga Kabuuang Liability = Kabuuang Value ng Mga Natitirang Asset sa Kasalukuyang Isolated Account
Hindi Pa Nababayarang Interes = (Value ng Bawat Inutang na Asset * Tagal ng Pautang (sa oras) * Rate ng Interes kada Oras) - Nabayaran nang Interes
2.3 Antas ng Margin at Pagpapatakbo
Kapag ang Antas ng Margin (tinatawag na ML dito) > 2, makakapag-trade at makakahiram ka sa normal na paraan. Puwede ring mailipat sa ibang account sa pag-trade ang mga sobrang asset. Pero ang ML ay kailangan pa ring maging ≥ 2 pagkatapos ng paglilipat para mapanatili ang mga normal na function sa paglilipat ng asset.
  • Inisyal na Ratio (Initial Ratio o IR)
Ang IR ay ang inisyal na rate ng panganib pagkatapos mong manghiram, na nag-iiba-iba depende sa leverage. Halimbawa, ang IR ay 1.5 sa mas mababa sa 3x na leverage sa maximum na paghiram, 1.25 sa mas mababa sa 5x na leverage sa maximum na paghiram, at 1.11 sa mas mababa sa 10x na leverage sa maximum na paghiram.
  • Ratio ng Margin Call (Margin Call Ratio o MCR)
Kapag MCR < ML ≤ 2, puwede kang mag-trade at manghiram, pero hindi ka makakapaglipat ng mga asset palabas ng account.
Nag-iiba-iba ang MCR depende sa leverage. Halimbawa, 1.35 ang MCR para sa 3x na leverage, 1.18 ito para sa 5x na leverage, at 1.09 ito para sa 10x na leverage.
  • Ratio ng Liquidation (Liquidation Ratio o LR)
Kapag LR < ML ≤ MCR, may mati-trigger na margin call. Aabisuhan ka ng system sa pamamagitan ng mga notification* sa email, SMS, at website (inmail) para magdagdag ng margin (maglipat ng higit pang collateral na asset) para maiwasan ang panganib na ma-liquidate. Pagkatapos ng unang abiso, magpapadala ng notification bawat 24 na natural na oras. Kung ML ≥ MCR, hindi mo matatanggap ang susunod na notification.
Kapag ML ≤ LR, isasagawa ng system ang proseso ng liquidation. Ibebenta ang mga asset na hawak sa account para mabayaran ang pautang. Kasabay nito, aabisuhan ka ng system sa pamamagitan ng mga notification* sa email, SMS, at website (inmail).
2.4 Para sa higit pang impormasyon, sumangguni sa Mga Panuntunan sa Isolated Margin Trading.

Ano ang Bayarin sa Clearance ng Liquidation?

Kapag nili-liquidate ang iyong Margin account o order ng Pautang sa Crypto, maniningil ang Pondo ng Insurance ng Margin ng isang partikular na porsyento bilang Bayarin sa Clearance ng Liquidation. Puwede mong tingnan ang siningil na bayarin sa [Margin Order] - [Kasaysayan ng Liquidation] - [Bayad sa Clearance ng Liquidation (BUSD)]. Inirerekomenda sa iyo na kontrolin mong mabuti ang iyong mga panganib para maiwasan ang mga puwersahang liquidation. Ganito kakalkulahin ang Bayad sa Liquidation:
Produkto
Bayad sa Liquidation
Cross Margin
Mga Utang sa Cross Margin * 2%
Isolated Margin
Mga Utang sa Isolated Margin * Ang Naaangkop na Rate ng Bayad sa Clearance para sa Naka-tier na Leverage
Crypto Loans
Mga Pautang sa Crypto * 2%
Paalala: Ang Naaangkop na Rate ng Bayad sa Clearance para sa Naka-tier na Leverage = (Ang Ratio ng Panganib sa Liquidation ng Iyong Isolated na Pares sa Pag-trade sa Naka-tier na Leverage - 1) * 8% (ang maximum na halagang puwedeng singilin nang hindi lumalampas sa natitira mong balanse sa asset pagkatapos ng liquidation).
Halimbawa, kung ili-liquidate at babawasan ang mga posisyon ng isang user sa ADA/ETH (Tier 3), ang rate ng Bayad sa Clearance = (1.165 - 1) * 8% = 1.32%.
Sanggunian lang ang presyo ng liquidation na nasa page ng order. Ang aktwal na presyo ng liquidation ay maaapektuhan ng mga pagbabago-bago sa merkado at iba pang salik. Nakadepende ang pinal na presyo ng liquidation sa aktwal na presyong sisingilin ng platform. Tandaan na ang mga pagkakaiba sa presyo ay puwedeng magdulot ng mga pagkalugi ng asset kapag naganap ang liquidation. Ibig sabihin, subaybayan ang LTV ratio para maiwasang ma-liquidate.
*Hindi mananagot ang Binance para sa mga hindi naihatid na mensahe dahil sa mga panlabas na salik, gaya ng, pero hindi limitado sa, mga lokal na paghihigpit, mga patakaran ng service provider, at mga isyu sa device.