Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
Feed
USD

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Spot Trading
Margin Trading
Introduksyon sa Margin Trading
Isolated Margin Trading
Pondohan/Bayaran ang Margin Account
Mga Panuntunan sa Pag-trade
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
VIP

Ano ang Mga Posisyon sa Isolated Margin Trading

2021-09-23 06:18

Ano ang Mga Posisyon sa Isolated Margin Trading?

Ginagamit ang Mga Posisyon sa Isolated Margin Trading para kalkulahin ang gastos at kita/pagkalugi ng isang posisyon sa mga dating transaksyon. Ang posisyon sa isolated margin ay hindi nakadepende sa dami ng pondong nasa account mo o sa iyong gawi sa paghiram. Sa halip, gumagamit ito ng pinagsama-samang data mula sa mga dating trade ng pares sa pag-trade (long at short) para magkalkula. Kinakalkula ulit at ina-update bawat 5 minuto ang impormasyon sa posisyon. Halimbawa, kung magsasagawa ka ng margin trade sa loob ng 5 minuto bago magkalkula ulit ang system, ibabatay ang mga kalkulasyon ng value ng posisyon at kita/pagkalugi sa mga kasalukuyang kalkulasyon. 

Bakit kapaki-pakinabang sa pag-trade ang Mga Posisyon sa Isolated Margin Trading?

Kung magbubukas ka ng long/short na posisyon sa margin sa isang serye ng mga transaksyon, puwedeng gamitin ang kalkulasyon ng mga posisyon sa Isolated Margin trading para kalkulahin ang average na gastos sa iyong mga trade. Madali itong gamitin para tingnan ang iyong kita at pagkalugi at value ng posisyon batay sa dati mong aktibidad sa pag-trade, para makagawa ka ng mas magagandang desisyon sa pamumuhunan.

Mga Madalas Itanong

1. Paano magkalkula ng mga posisyon sa isolated margin trading/mga cumulative na posisyon sa margin?
Ang posisyon sa pag-trade ay tumutukoy sa halaga ng net buy (long) / net sell (short) ng isang asset na na-trade mo sa isang partikular na isolated na pares sa pag-trade simula noong binuksan mo ang inisyal na posisyon.  Halimbawa, kung nagbukas ka ng posisyon sa margin sa isang serye ng mga transaksyon, puwede mong gamitin ang cumulative na kalkulasyon para makatulong sa pagtukoy sa laki ng net na posisyon mo. 
Ipagpalagay natin na nagbukas ka ng BTCUSDT na posisyon sa isolated margin at nagsagawa ka ng isang serye ng mga transaksyon pagkatapos ng inisyal mong posisyon. Ang net na dami ng pagbili pagkatapos ng bawat transaksyon ay ang mga sumusunod:
PetsaTradeDamiPinagsama-samang Net Buy (Posisyon sa Pag-trade)Direksyon
T+1Bumili10 BTC10 BTCLong
T+2Magbenta7 BTC3 (= 10 - 7) BTCLong
T+3Magbenta2 BTC1 (= 3 - 2) BTCLong
T+4Magbenta5 BTC-4 (= 1 - 5) BTCShort
T+5Bumili4 BTC0 (= -4 + 4) BTCNull
Sa T+3, magkakaroon ka ng long na posisyon na 1 BTC.
Sa T+4, magkakaroon ka ng short na posisyon na 4 BTC
Sa T+5, mawawalan ka ng posisyon.
*Kung ipagpapalagay na may long na posisyon ka sa T+3 na 1 BTC at humawak ka ng 1 BTC sa iyong margin account, pagkatapos ay inilipat mo ang 1 BTC sa iyong spot account, ibig sabihin, wala nang BTC na asset sa iyong isolated margin account, magkakaroon pa rin ng long na posisyon na 1 BTC ang iyong posisyon sa pag-trade.
2. Paano kalkulahin ang cost price sa mga posisyon sa isolated margin?
Para sa mga long na posisyon:
Cost Price = ∑ (Dami ng Pagbili * Buy Price) / Laki ng Posisyon (simula noong binuksan ang inisyal na posisyon) 
Sa ganitong sitwasyon, isasama at kakalkulahin ulit ang anumang karagdagang long na posisyon na kasunod ng inisyal na posisyon para matukoy ang bagong cost price. 
Para sa mga short na posisyon:
Cost Price= ∑ (Dami ng Pagbebenta * Sell Price)/ Laki ng Posisyon (simula noong binuksan ang inisyal na posisyon)
Sa ganitong sitwasyon, isasama at kakalkulahin ulit ang anumang karagdagang short na posisyon na kasunod ng inisyal na posisyon para matukoy ang bagong cost price.
Isinasaalang-alang ng weighted average ang dami at presyong nabili sa bawat pag-trade. Sa madaling salita, kung bibili ka ng dagdag na 2 BTC, ang presyong babayaran mo ay mas makakaapekto sa average kaysa kung bibili ka ng 1 BTC. Kapag bumalik sa zero o nagbago ng direksyon ang isang posisyon, kakalkulahin ulit ang cost price. 
Para tulungan kang mas maunawaan ito, sumangguni sa sumusunod na halimbawa:
PetsaTradeDamiExecution PricePosisyon sa Pag-tradeCost Price
T+1Bumili1 BTC38,000 USDTLong na 1 BTC38,000 USDT
T+2Bumili2 BTC40,000 USDTLong na 3 BTC
1*38,000+ 2*40,000)/(1+2)=39,333.333333 USDT
(Kinalkula ulit ang cost price habang patuloy kang nakakaipon ng parehong posisyon.)
T+3Magbenta1 BTC39,000 USDTLong na 2 BTC 
39,333.3333 USDT
(Walang naganap na karagdagang trade sa parehong direksyon. Ibig sabihin, hindi nabago ang posisyon at ang cost price.)
T+4Magbenta3 BTC45,000 USDTShort na 1 BTC
45,000 USDT
(Ibinenta ang natitirang 2 BTC sa 45,000 USDT, at nagpasimula ng pag-short ng 1BTC sa parehong presyo.)
3. Ano ang Floating PNL?
Ang floating na kita at pagkalugi (profit and loss o PNL) ay ang unrealized na kita at pagkalugi ng isang posisyon na kinalkula batay sa index price at cost price. Ganito ang formula ng floating na kita:
Floating PNL ng long na posisyon = Laki ng Posisyon × (Index Price - Cost Price);
Floating PNL ng short na posisyon = Laki ng Posisyon × (Cost price - Index price).
Halimbawa:
Long trade:
Ipagpalagay natin na may hawak kang long na posisyon na 3 BTC sa BTCUSDT na isolated na pares, at ang cost price ay 40,000; ang index price ng BTCUSDT ay 50,000. Ang iyong floating na kita at pagkalugi ay magiging = 3*(50,000 - 40,000) = 30,000 USDT.
Short trade:
Kung mayroon kang short na posisyon na 3 BTC nang hindi nagbabago ang cost price at index price, ang iyong floating PNL ay magiging = 3*(40,000 - 50,000) = -30,000 USDT
4. Ano ang Kabuuang PNL?
Ang Kabuuang PNL ay tumutukoy sa kabuuang kita at pagkalugi ng iyong mga posisyon.
Kinakalkula ang Kabuuang PNL bilang = Dami ng Net Buy (ng lahat ng nakaraang trade)*Index Price - Value sa Merkado ng Net Buy
*Dami ng Net Buy = Dami ng Buy order na posisyon - Dami ng Sell na posisyon (trade asset)
Value sa Merkado ng Net Buy = Dami ng na-trade na buy order - dami ng na-trade na sell order (quote asset)
*Tandaan: Ang kalkulasyon ng PNL sa Kasaysayan ng Margin Order ay gumagamit din ng kalkulasyon ng kabuuang PNL, puwede kang pumunta sa Kasaysayan ng Margin Order at pumili ng partikular na yugto ng panahon para sa kalkulasyon ng PNL.
Halimbawa, narito ang mga detalye ng pag-trade ng isang BTCUSDT na isolated na pares:
PetsaTradeDamiExecution Price
T+1Bumili10 BTC30,000 USDT
T+2Magbenta7 BTC32,000 USDT
T+3Magbenta2 BTC33,000 USDT
Ipagpalagay natin na ang pinakabagong index price ng BTCUSDT ay 36,000.
Dami ng Net Buy = 10 - 7 + 2 = 5 BTC
Value sa Merkado ng Net Buy = 10*30,000 + 2*33,000 - 7*32,000 = 142,000
Kabuuang kita/pagkalugi = 5*36,000 - 142,000 = 38,000 USDT
5. Ano ang Realized PNL?
Ang Realized PNL ay ang kita o pagkalugi ng mga nakumpleto mong trade. Puwede itong kalkulahin gamit ang formula na ito:
Realized PNL = Kabuuang PNL - Floating PNL
 Tingnan natin ang talahanayan sa itaas. Ipagpalagay natin na ang pinakabagong index price ng BTCUSDT ay 36,000. 
Ang laki ng posisyon mo sa T+3 ay magiging 5 BTC 
Ang cost price ng bawat BTC ay 10*30,000 + 2*33,000) /12 = 30,500 USDT.
Ang iyong realized na kita at pagkalugi ay 38,000 - (5*(36,000 - 30,500)) = 10,500 USDT.