Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
Feed
Mga download
English
USD

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Spot Trading
Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
VIP

Ano ang Maker (Post Only) Order, Time in Force Order, at Iceberg Order

2021-07-29 12:43
Kapag naglagay ka ng order sa Binance.com, puwede kang pumili mula sa iba't ibang uri ng order para matugunan ang iba't iba mong pangangailangan. 

1. Limit Order - Maker (Post Only)

Kapag naglalagay ng limit order, puwede mong lagyan ng check ang kahong [Post Only] at hindi agad ipapatupad ang iyong order sa merkado. Lalabas ito bilang maker order sa order book, pero hindi ito kailanman itutugma sa mga order na nasa book na. Nagdaragdag ng liquidity sa merkado ang mga maker order. Kapag naipatupad na ang inilagay mong order, bayad lang ng maker ang sisingilin sa iyo at hindi ang bayad ng taker.
Gayunpaman, kung gusto mong ipatupad agad ang bahagi ng order, halimbawa, gusto mong bumili ng asset sa presyong mas mataas sa kasalukuyang market price, awtomatikong kakanselahin ng system ang iyong order kapag inilagay ang order.

2. Time in Force Order

Isinasaad ng time in force kung gaano katagal mananatiling aktibo ang iyong order bago ito ipatupad o ma-expire. Nagbibigay-daan ito sa iyo na maging mas partikular tungkol sa mga parameter ng oras, at puwede mong i-customize ang oras kapag naglagay ka ng order. 
 Sa Binance, puwede kang maglagay ng mga GTC (Good-Till-Cancel), IOC (Immediate-Or-Cancel), o FOK (Fill-Or-Kill) order:
  • GTC (Good-Till-Cancel): mananatili ang order hanggang sa makumpleto ito o kanselahin mo ito.
  • IOC (Immediate-Or-Cancel): susubukan ng order na ipatupad agad ang lahat o ang bahagi nito sa presyo at daming available, pagkatapos ay kakanselahin ang anumang natitira at hindi napunang bahagi ng order. Kung walang available na dami sa napiling presyo kapag naglagay ka ng order, agad itong kakanselahin. Tandaang hindi sinusuportahan ang mga Iceberg order.
  • FOK (Fill-Or-Kill): inaatasan ang order na agad itong maipatupad nang buo (i-fill), kung hindi ay kakanselahin ito (i-kill). Tandaang hindi sinusuportahan ang mga Iceberg order.

3. Iceberg Order

Ang mga Iceberg order ay malalaking order na nahahati sa isang serye ng maliliit na limit order. Kadalasan, inilalagay ang mga ito sa ganitong paraan para maiwasang maantala ang merkado dahil sa isang malaking order. Ang mga Iceberg order ay binubuo ng mga nakikita at nakatagong order, maliit na bahagi lang nito ang ipinapakita sa order book. Kapag naipatupad na ang mga nakikitang order, ililipat sa order book ang mga nakatagong order. 
Hahatiin ng iceberg order ang orihinal na order sa ilang order sa orderbook, pagkatapos lang makumpleto ang kasalukuyang order, ilalagay ang susunod. Ang dami ng mga iceberg = Halaga ng Order / Halaga ng Iceberg (hindi puwedeng mas mataas sa 10).
Halimbawa, gusto mong magbenta ng 1,000 BNB gamit ang limit order, puwede mong ilagay ang iyong order sa pamamagitan ng paglalagay ng check sa button na [Iceberg]. Ilagay ang kabuuang halaga na gusto mong ibenta at hahatiin ang iyong order sa maliliit na order (hal. 100 BNB bawat order). Pagkatapos mapunan ang inisyal na order, sunod-sunod na ipapatupad ang iba pang order.