Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
Feed
USD

FAQ o Madalas na Katanungan

Mga Function ng Account
Tutorial
Image
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Image
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Image
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
Image
VIP
Home
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Pananalapi
Binance Pay
Ano ang Giveaway ng Crypto Box ng Binance Pay at Paano Sumali

Ano ang Giveaway ng Crypto Box ng Binance Pay at Paano Sumali

2022-07-27 02:08
Paano Sumali
Mga Tuntunin at Kondisyon
Paano Sumali
Mag-aanunsyo ang Binance Pay ng bagong promosyon para sa mga kasalukuyan at bagong user ng Binance Pay. Ang mga kwalipikadong user ay puwedeng makatanggap ng Crypto Box na naglalaman ng hanggang 10 BUSD na reward. Dagdag pa rito, ang mga bagong user na matagumpay na nakapagrehistro para sa account sa Binance sa panahon ng promosyon ay puwedeng makatanggap ng hanggang 3 BUSD na cash voucher. Available lang ang reward na voucher sa mga bagong user ng Binance na hindi pa nakakakumpleto ng transaksyon sa pamamagitan ng Binance Pay bago i-claim ang reward na Crypto Box.

Paano lumahok sa Giveaway ng Crypto Box ng Binance Pay?

1. Mag-log in sa iyong Binance App at pumunta sa [Mga Wallet] - [Funding] - [Pay]. I-tap ang [Crypto Box].
Mag-tap sa banner sa ilalim ng [Mga Pinakabagong Alok].
2. I-claim ang crypto box sa page ng campaign sa panahon ng promosyon. Ipapadala ang na-claim mong Crypto Box sa iyong Funding Wallet. 

Mga Madalas na Itanong

1. Kwalipikado ba akong sumali sa campaign?
Para makasali sa Giveaway ng Crypto Box, dapat mong kumpletuhin ang Pag-verify sa Pagkakakilanlan para sa iyong account sa Binance at dapat matagumpay kang nakapagrehistro sa serbisyo ng Binance Pay sa panahon ng promosyon.
2. Paano i-claim ang reward na Crypto Box?
Pumunta sa homepage ng Binance Pay at mag-tap sa banner sa ilalim ng [Mga Pinakabagong Alok]. Ire-redirect ka sa page ng campaign para mag-claim ng Crypto Box na naglalaman ng hanggang 10 BUSD reward.
3. Isa akong bagong user ng Binance. Paano ko ike-claim ang cash voucher?
Available lang ang reward na voucher sa mga bagong user ng Binance na hindi pa nakakakumpleto ng transaksyon sa pamamagitan ng Binance Pay bago i-claim ang reward na Crypto Box. 
Puwede mong tingnan ang mga reward mula sa [Account] - [Reward Center]. Ang halaga ng reward na cash voucher ay mula sa 0.01 - 3 BUSD.
4. Ang nakalagay ay "Tapos na ang Crypto Box sa ngayon, bumalik mamaya." Ano ang dapat kong gawin?
Subukan ulit pagkalipas ng ilang minuto, o bumalik pagkalipas ng 12 - 24 na oras kung hindi pa rin ito gumagana.
5. Ang nakalagay ay "Na-claim nang lahat ang mga Crypto Box." sa panahon ng promosyon. Bakit?
Limitado ang mga reward na Crypto Box at available ang mga ito nang first-come, first-served. Manatiling nakaantabay sa aming mga promosyon sa hinaharap.
Mga Tuntunin at Kondisyon
1. Pagtanggap sa mga tuntunin at kondisyon
1.1 Ang mga tuntunin at kundisyon na ito ang namamahala sa iyong pakikilahok sa campaign ng Binance Pay Crypto Box Giveaway na inorganisa ng Binance Pay. Sa pamamagitan ng paglahok o paglalaro sa campaign ng Binance Pay Crypto Box Giveaway, ikaw ("ikaw" o "User") ay sumasang-ayon nang walang kundisyon at walang bawian na mapailalim sa mga tuntunin at kundisyong ito, at ituturing na tinatanggap mo ang mga ito, at ang mga sumusunod na karagdagang tuntunin : (a) Mga Tuntunin at Kundisyon ng Binance para sa Mga Promosyon ng Premyo (https://www.binance.com/en/pp-terms); (b) Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance Pay (https://pay.binance.com/en/terms); (c) Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance  (https://www.binance.com/en/terms); at (d) Patakaran sa Privacy ng Binance (https://www.binance.com/en/privacy); kung saan ang lahat ng ito ay bahagi sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga tuntunin at kundisyong ito.Kung hindi ka sumasang ayon sa mga tuntunin at kundisyong ito, huwag mag-access, lumahok, o maglaro sa campaign ng Binance Pay Crypto Box Giveaway.  Para maiwasan ang pagdududa, ang mga naka-capitalize na terminong ginamit at hindi tinukoy rito ay may kahulugang kapareho ng ibinigay sa mga naturang termino sa Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance.
1.2 Sa sitwasyon ng anumang hindi pagkakatugma o salungatan sa mga tuntunin at kondisyong ito, at anupamang nakapaloob na tuntunin, ang mga probisyon ng Mga Tuntunin ng Campaign na ito ang mananaig, nang sinusundan ng mga ito sa ganitong pagkakaayos, at hanggang sa saklaw ng nasabing salungatan: (a) Mga Tuntunin at Kondisyon ng Binance para sa Mga Promosyon ng Premyo; (b) Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance Pay; (c) Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance; at (d) Patakaran sa Privacy ng Binance.
1.3 Ang mga karapatan at proteksyong ibinibigay sa Binance ng mga tuntunin at kondisyong ito ay bukod pa sa mga karapatan at proteksyong ibinibigay sa Binance sa ilalim ng lahat ng iba pang nakapaloob na tuntunin at kondisyon na nabanggit sa talata 1.1 sa itaas (kasama, nang walang limitasyon, ang Mga Tuntunin at Kondisyon ng Binance para sa Mga Promosyon ng Premyo). 
2. Pagiging Kwalipikado 
2.1 Dapat ding matugunan ng isang user ang mga sumusunod na pamantayan para makasali sa campaign na Giveaway ng Crypto Box ng Binance Pay: (a) dapat ay likas na tao ang User; at (b) dapat nakapasa ang User sa lahat ng pagsusuri sa pagrerehistro ng account at pag-verify sa pagkakakilanlan/KYC (kung saan posibleng kasama, nang walang limitasyon, ang pagbibigay ng buong pangalan at iba pang kinakailangang impormasyon ayon sa ID card o pasaporte), at matagumpay na nakapagrehistro para sa mga account sa Binance at Binance Pay.
2.2 Bilang paglilinaw, bukas ang campaign na ito sa mga bago at dati nang user ng Binance Pay application. Ang lahat ng reward at premyong ipapamigay bilang bahagi ng campaign na ito ay ibibigay sa pamamagitan ng mga voucher, na mare-redeem mula sa Binance Pay account ng user.
2.3 Posibleng hindi available sa iyong rehiyon ang mga produkto at serbisyong tinutukoy rito*.
3. Mechanics ng campaign
3.1 Kailangan mong i-claim ang crypto box sa page ng campaign (available sa platform ng Binance Pay) para kumpirmahin ang iyong pakikilahok sa aktibidad na ito. Pagkatapos, makakatanggap ka ng reward sa Crypto Box. Puwedeng magkahalaga ang reward na Crypto Box na ito ng hanggang 10 BUSD.
3.2 Makakatanggap ka ng karagdagang reward kung bago kang user ng Binance Pay, at matagumpay kang nakapagrehistro ng account sa Binance sa panahon ng campaign na nakasaad sa landing page ng campaign. Kwalipikado lang ang reward na ito para sa mga bagong user ng Binance na nag-claim ng Crypto Box mula sa page ng campaign na Giveaway ng Crypto Box ng Binance Pay at hindi pa nakakakumpleto ng transaksyon sa pamamagitan ng Binance Pay bago i-claim ang reward na Crypto Box.
3.3 Limitado ang mga reward na Crypto Box at magiging first-come, first-served ang mga ito. Nakalaan sa Binance ang mga karapatang itigil ang event at/o baguhin ang premyo sa sariling pagpapasya ng Binance anumang oras nang walang paunang abiso. Nakalaan din sa Binance ang karapatang kanselahin ang anumang premyo kung matutukoy nito sa sarili at ganap nitong pagpapasya na ang nasabing user o panalo ay lumabag sa anumang naaangkop na tuntunin at kondisyon.
3.4 Sa anumang sitwasyon, hindi pinapayagan ang mga user na: 
(I) Gumawa o gumamit ng mga cheat, mod, at/o hack, o anupamang produktong software ng third party na puwedeng bumago sa resulta ng campaign na Giveaway ng Crypto Box ng Binance Pay; 
(II) Gumamit ng software na nagbibigay-daan sa pagmimina ng data o nanghaharang o nangongolekta ng impormasyon kaugnay ng campaign na Giveaway ng Crypto Box ng Binance Pay; at
(III) magbenta, bumili, o mag-trade ng mga account ng user o manggaya ng sinupamang indibidwal kaugnay ng mga account ng user, at kasama sa nabanggit ang lahat ng pag-iwas, mga katulad na pagkilos, o mga pagkilos na may epektong tumutugma sa mga nabanggit na pagbabawal.
3.5 Nakalaan din sa Binance ang karapatang i-disqualify ang mga user na itinuturing na nagmula sa mga ilegal na account na inirehistro nang maramihan.
*Hindi available ang campaign na ito sa Australia, Bangladesh, India, Indonesia, Malaysia, Nigeria, Singapore, Thailand, at Vietnam.