Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
Feed
Mga download
English
USD

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Futures Contract
Binance Futures
Strategy Trading
Mga USDⓈ-M Futures Contract
Mga COIN-M Futures Contract
Gabay sa Futures
Hedge Mode
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Index
Trading Rules
Leveraged Token
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
VIP

Ano ang Function na Panahon ng Pahinga at Paano ito Gamitin

2021-06-04 03:14
Sa tuloy-tuloy naming pagsisikap na itaguyod ang responsableng pag-trade, inilunsad ng Binance ang function na Panahon ng Pahinga para pansamantala mong ma-disable ang Futures trading para maiwasan ang mga pabigla-biglang gawi sa pag-trade. 

Paano i-activate ang function na Panahon ng Pahinga?

1. Mag-log in sa iyong account sa Binance at pumunta sa interface ng Futures trading. I-click ang [Mga Panuntunan sa Pag-trade].
2. I-click ang [Panahon ng Pahinga].
3. Basahing mabuti ang paglalarawan sa feature. Mag-click para i-on ang button na [I-disable ang mga function sa pag-trade na nauugnay sa Futures]. Pagkatapos, piliin ang tagal ng panahon ng pahinga mo at i-click ang [Kumpirmahin] para i-activate ito.

Mga Tala:
  1. Kapag na-enable na ang function na Panahon ng Pahinga, hindi ka makakapag-trade ng USDⓈ-M at COIN-M Futures, Grid trading, Options, at Futures Battle sa pamamagitan ng website, App, Desktop, at API ng Binance.
  2. Puwede kang pumili ng iba't ibang tagal para sa panahon ng pahinga mula isang araw, isang linggo, at isang buwan. Lahat ng ito ay nakabatay sa lokal mong oras. Bilang default, ang opsyon para sa isang araw ang pipiliin. Sa ganitong sitwasyon, magsisimula ang panahon ng pahinga kapag na-enable ang feature hanggang 23:59:59 (lokal na oras) sa parehong araw. Para sa isang linggong tagal, magiging epektibo ang panahon ng pahinga kapag na-enable ang feature hanggang 23:59:59 (lokal na oras) sa D+7. Para sa isang buwang tagal, magiging epektibo ang panahon ng pahinga kapag na-enable ang feature hanggang 23:59:59 (lokal na oras) sa M+1.
  3. Huwag i-enable ang feature na ito kapag may mga bukas kang posisyon o nakabinbing order.
  4. Kapag na-enable na ang panahon ng pahinga, hindi na ito mababawi. Idi-disable ang lahat ng feature sa pag-trade at button ng kumpirmasyon. Maghintay hanggang sa matapos ang panahon ng pahinga.