Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
Feed
USD

FAQ o Madalas na Katanungan

Mga Function ng Account
Tutorial
Image
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Image
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Image
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
Image
VIP
Home
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Binance Earn
Dual na Pamumuhunan
Ano ang Dual na Pamumuhunan ng Binance

Ano ang Dual na Pamumuhunan ng Binance

2021-05-19 05:55
Tutorial na Video
Sa Dual na Pamumuhunan, magkakaroon ka ng pagkakataong bumili o magbenta ng cryptocurrency sa gusto mong presyo at petsa sa hinaharap, habang nakakakuha ka ng mataas na reward saanmang direksyon pumunta ang merkado. 
Mga benepisyo ng paggamit ng Dual na Pamumuhunan
 • Bumili nang Mababa o Magbenta nang Mataas: Puwede kang bumili ng crypto sa mas mababang presyo o magbenta ng crypto sa mas mataas na presyo; 
 • Matataas na Reward: Makakakuha ka ng mataas na passive na kita saanmang direksyon pumunta ang merkado;
 • Maraming Pagpipilian: Puwede kang pumili sa maraming iba't ibang asset at puwede mong itakda ang target na petsa at presyo ayon sa gusto mo;
 • Walang Bayarin sa Pag-trade: Walang bayarin sa pag-trade kapag naabot ang target at napunan ang produktong “Bumili nang Mababa” o “Magbenta nang Mataas.” 

Kailan ako dapat gumamit ng Dual na Pamumuhunan?

Isa ka mang advanced na trader o isa lang HODLer na gustong makakuha ng dagdag na reward, maraming iba't ibang dahilan kung bakit puwede kang magpasyang gumamit ng Dual na Pamumuhunan. Kasama sa mga pinakakaraniwang sitwasyon ang: 
 • Take Profit: Ibenta ang hawak mong crypto sa Target Price para maisakatuparan ang ilan sa iyong mga kita habang nakikinabang sa karagdagang reward;
 • Buy the dip: Bumili ng crypto sa Target Price kapag bagsak ang merkado, at makakakuha ng karagdagang mga reward;
 • Magparami pa ng crypto: Mayroon kang crypto at gusto mong makakuha ng mga karagdagang return habang hinahawakan mo ang mga ito;
 • Magparami pa ng stablecoin: Mayroon kang mga stablecoin at gusto mong makakuha ng mga karagdagang return habang hinahawakan mo ang mga ito.

Paano gumagana ang mga produktong “Bumili nang Mababa” at “Magbenta nang Mataas”?

May dalawang uri ng mga produkto ng Dual na Pamumuhunan: “Bumili nang Mababa” at “Magbenta nang Mataas.” 
Sa mga produktong Bumili nang Mababa, magkakaroon ka ng tsansang bilhin ang gusto mong crypto (gaya ng BTC) sa mas mababang presyo sa hinaharap gamit ang mga stablecoin (BUSD o USDT). 
 • Naabot ang Target: Sa Petsa ng Settlement, kung nasa o mas mababa sa Target Price ang Market Price, bibilhin ang target currency (BTC)
 • Hindi Naabot ang Target: Sa Petsa ng Settlement, kung mas mataas ang Market Price sa Target Price, itatabi mo ang iyong mga stablecoin
Sa dalawang sitwasyon, kikita ka muna ng mga reward na stablecoin. Kapag naabot ang Target Price, gagamitin ang halaga ng iyong subskripsyon at ang iyong mga nakuhang reward para bumili ng BTC.
Sa mga produktong Magbenta nang Mataas, magkakaroon ka ng tsansang ibenta ang kasalukuyan mong crypto (gaya ng BNB) sa mas mataas na presyo sa hinaharap (kapalit ng BUSD). 
 • Naabot ang Target: Sa Petsa ng Settlement, kung ang Market Price ay nasa o mas mataas sa Target Price, ibebenta ang BNB mo kapalit ng BUSD
 • Hindi Naabot ang Target: Sa Petsa ng Settlement, kung mas mababa ang Market Price sa Target Price, itatabi mo ang iyong BNB
Sa dalawang sitwasyon, kikita ka muna ng mga reward sa kasalukuyan mong currency (BNB). Kapag naabot ang Target Price, ibebenta ang halaga ng subskripsyon mo at ang mga nakuha mong reward kapalit ng BUSD. 

Paano mag-subscribe sa isang produkto ng Dual na Pamumuhunan?

1. Mag-log in sa iyong account sa Binance at i-click ang [Earn] - [Dual na Pamumuhunan].
Papasok ka sa Beginner Mode bilang default, na idinisenyo para sa mga bagong user ng Dual na Pamumuhunan. Nagbibigay ito ng sunod-sunod na gabay para matulungan ka sa proseso ng pag-subscribe sa Dual na Pamumuhunan. Puwede mo itong i-on o i-off sa pamamagitan ng pag-toggle sa button sa tabi ng [Beginner Mode].
2. Hanapin ang cryptocurrency kung saan mo gustong mag-subscribe. Makikita mo ang APR para sa asset at ang kasalukuyan nitong Market Price. Mag-click sa asset para magsimula.
3. Piliin ang alinman sa produktong [Bumili kapag Mababa] o [Magbenta kapag Mataas]. Ilagay ang Target Price at piliin ang Petsa ng Settlement. I-click ang [Susunod].
4. Makikita mo ang mga panalong sitwasyon at ang mga inaasahang return. 
Puwede mong i-click ang [Tingnan] para makita ang mga detalye ng bawat sitwasyon. 
5. Basahin nang mabuti ang mga tuntunin ng paggamit at lagyan ng check ang mga kahon. I-click ang [Mag-subscribe] para kumpirmahin.
6. May makikita kang isa pang pop-up na paalala. Tandaan na kapag nag-subscribe ka, hindi ka na puwedeng mag-edit o magkansela. I-click ang [Kumpirmahin].
7. Matagumpay kang nakapag-subscribe sa produkto ng Dual na Pamumuhunan. Para tingnan ang iyong subskripsyon, pumunta sa [Mga Order] - [Kasaysayan ng Earn] - [Dual na Pamumuhunan]

Ano ang Auto-Compound?

Ang Auto-Compound ay isang bagong feature na awtomatikong magsa-subscribe ulit ng iyong plan sa Dual na Pamumuhunan sa Petsa ng Settlement. 
Pagka-enable ng feature, tutulungan ka ng system na mag-subscribe ulit ng bagong posisyon, na may Petsa ng Settlement na mangyayari sa susunod na available na Petsa ng Settlement mula sa kasalukuyang petsa. 
Pumapatak ang Petsa ng Settlement para sa BTC at ETH tuwing Martes at Biyernes. Tuwing Biyernes ang Petsa ng Settlement para sa lahat ng iba pang digital asset.
Hangga't naka-enable ang feature na Auto-Compound, awtomatikong masa-subscribe ulit ang iyong plan sa Dual na Pamumuhunan sa susunod na available na Petsa ng Settlement sa Petsa ng Settlement. Puwede mong i-enable/i-disable ang Auto-Compound plan 30 minuto bago ang Petsa ng Settlement
Para i-enable ang feature na Auto-Compound, i-on ang button sa tabi ng [Auto-Compound] habang sine-set up mo ang iyong plan. Pagkatapos, piliin ang basic plan o ang advanced plan.
Kung mayroon ka nang kasalukuyang posisyon sa Dual na Pamumuhunan at gusto mong i-enable/i-disable ang feature na Auto-Compound, magagawa mo iyon sa pamamagitan ng Earn Wallet.

Paano gumagana ang Auto-Compound?

Puwede kang pumili sa 2 uri ng mga Auto-Compound plan. 
1. Basic Plan 
 • Kung maaabot ang Target Price, hihinto ang Auto-Compound. Isasara ng system ang posisyon at ipapamahagi nito ang mga return. 
 • Kung hindi maaabot ang Target Price, magpapatuloy ang Auto-Compound. Awtomatikong magsa-subscribe ang system sa bagong posisyon na may settlement na mangyayari sa susunod na available na Petsa ng Settlement hanggang sa maabot ang Target Price. 
2. Advanced Plan
 • Kung maaabot ang Target Price, awtomatikong magsa-subscribe ang system sa bagong posisyon na may settlement na mangyayari sa susunod na available na Petsa ng Settlement sa kabilang direksyon. Halimbawa, nag-subscribe ka sa produktong Magbenta nang Mataas at naabot ang Target Price. Magbubukas ang Auto-Compound ng bagong posisyong Bumili nang Mababa para sa iyo.
 • Kung maaabot ang Target Price, awtomatikong magsa-subscribe ang system sa bagong posisyon na may settlement na mangyayari sa susunod na available na Petsa ng Settlement sa parehong direksyon. Halimbawa, nag-subscribe ka sa produktong Magbenta nang Mataas at hindi naabot ang Target Price. Magbubukas ang Auto-Compound ng bagong posisyong Magbenta nang Mataas para sa iyo.
Mag-o-auto compound kami batay sa Market Price sa oras ng settlement mo at pipili kami ng bagong Target Price batay sa kasalukuyang Market Price. Halimbawa, kung ginagamit mo ang Auto-Compound at hindi naabot ang Target Price ng Bumili kapag Mababa, magtatakda ang system ng bagong Target Price na 10% ang layo sa kasalukuyang Market Price. Kung ipagpapalagay na $20,000 ang kasalukuyang Market Price para sa BTC, magiging 10% mas mababa ang bagong Target Price sa $18,000.

Mga Madalas na Itanong

1. Ano ang Beginner Mode sa Dual na Pamumuhunan? 

Idinisenyo ang Beginner Mode para sa mga bagong user ng Dual na Pamumuhunan. Nagbibigay ito ng sunod-sunod na gabay para matulungan ka sa proseso ng pag-subscribe sa Dual na Pamumuhunan. 
Puwede mong i-on o i-off ang Beginner Mode gamit ang toggle button. 
May mga panganib na sangkot sa Dual na Pamumuhunan. 
 • Naka-lock ang mga naka-subscribe na asset at hindi mo makakansela o mare-redeem ang mga ito bago ang Petsa ng Settlement.
 • Kung mas lalayo pa ang presyo mula sa Target Price, mawawala sa iyo ang pagkakataong bumili o magbenta sa mas magandang presyo. 
 • Puwede lang mangyari ang trade batay sa presyo sa Petsa ng Settlement. 
Tandaan na ang Dual na Pamumuhunan ay hindi isang pamumuhunang walang panganib. Basahin nang mabuti ang mga tuntunin ng produkto bago mag-subscribe. Hindi mananagot ang Binance sa anumang pagkawalang dulot ng mga pagbabago-bago ng presyo.
Kapag nakumpleto na ang subskripsyon, itatakda na ang iyong Target Price, Petsa ng Settlement, at APR. Hindi mo mababago ang mga tuntuning ito. 
Puwede mong suriin ang iyong Target Price, Petsa ng Settlement, at APR mula sa [Earn Wallet] at [Kasaysayan ng Earn].
Halaga ng SubskripsyonHalagang idineposito mo noong nag-subscribe ka sa Dual na Pamumuhunan. Gagamitin ang halagang ito para bumili o magbenta ng cryptocurrency. 
Target PriceItinakdang presyo kung saan mo gustong bumili o magbenta ng cryptocurrency. 
Petsa ng SettlementItinakdang petsa kung kailan mo gustong bumili o magbenta ng cryptocurrency. Matatanggap mo rin ang iyong mga return sa petsang ito. 
Currency ng DepositoAng currency na ginamit mo para mag-subscribe sa isang produkto ng Dual na Pamumuhunan.
Target CurrencyAng asset na matatanggap mo kung maaabot ang Target Price.
Panahon ng SubskripsyonAng dami ng mga araw mula sa araw ng subskripsyon hanggang sa Petsa ng Settlement. 
Settlement PriceAng average ng Market Price sa nakalipas na 30 minuto bago ang 08:00 (UTC) sa Petsa ng Settlement. Nakadepende sa Settlement Price at Target Price kung pareho bang mako-convert sa Target Currency ang Halaga ng iyong Subskripsyon at mga reward.
Mga Reward
Halaga ng Subskripsyon * APR% * Panahon ng Subskripsyon (sa mga araw) / 365
Nakabuod sa ibaba ang kalkulasyon ng kabuuang halagang matatanggap mo sa iba't ibang sitwasyon.
Dual na Pamumuhunan na Bumili nang Mababa - Dalawang posibleng sitwasyon sa Petsa ng Settlement:
 1. Naabot ang Target Price 
  • (Halaga ng Subskripsyon + Mga Reward) / Target Price
 2. Hindi naabot ang Target Price 
  • Halaga ng Subskripsyon + Mga Reward
Dual na Pamumuhunan na Magbenta nang Mataas- Dalawang posibleng sitwasyon sa Petsa ng Settlement:
 1. Naabot ang Target Price 
  • (Halaga ng Subskripsyon + Mga Reward) * Target Price
 2. Hindi naabot ang Target Price 
  • Halaga ng Subskripsyon + Mga Reward
May Petsa ng Settlement ang bawat naka-subscribe na produkto. Kukunin namin ang average ng Market Price sa nakalipas na 30 minuto bago ang 08:00 (UTC) sa Petsa ng Settlement bilang Settlement Price. 
Kakalkulahin namin ang iyong mga return sa Petsa ng Settlement nang 08:00 (UTC) batay sa Settlement Price at Target Price. Matatanggap mo ang iyong mga return sa iyong Spot Wallet sa loob ng 6 na oras.
Sa kasamaang palad, hindi mo puwedeng i-edit o kanselahin ang iyong subskripsyon kapag nag-subscribe ka na. Basahin nang mabuti ang mga tuntunin ng produkto bago mag-subscribe.
Sa website ng Binance
Pumunta sa [Mga Order] - [Kasaysayan ng Earn] - [Dual na Pamumuhunan]. Dito, puwede mong tingnan ang iyong mga kasalukuyang item sa subskripsyon at pag-redeem.
Sa Binance App
Pumunta sa [Mga Wallet] - [Earn] at i-tap ang icon ng [Kasaysayan ng Earn] sa kanang bahagi sa itaas. I-tap ang [Simple Earn] para gawing [Dual na Pamumuhunan] ang filter. Dito, puwede mong tingnan ang iyong mga kasalukuyang item sa subskripsyon at pag-redeem.
Puwede mong i-enable, i-disable, o i-edit ang Auto-Compound plan 30 minuto bago ang Petsa ng Settlement.
Para i-enable/i-disable ang Auto-Compound, i-on o i-off ang button sa tabi ng [Auto-Compound] habang sine-set up mo ang iyong plan.
Kung mayroon ka nang kasalukuyang subskripsyon, puwede mong i-enable, i-disable, o i-edit ang Auto-Compound plan sa pamamagitan ng iyong Earn Wallet.