Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
API
Mga Panuntunan sa API Trading

Paano Mag-apply para sa Binance API Broker

Binance
2021-07-14 01:43
Ang Binance API Broker Partner ay isang Sistema ng benepisyo kung saan kasama ang rebate sa pag-trade at suporta sa marketing para mabigyan ng reward ang mga partner.

Paano maging Broker ng Binance?

Puwede mong sagutan ang form ng aplikasyon dito, at may matatanggap kang email kung saan kasama ang natatanging Broker ID at rate ng rebate.

Paano gumagana ang Binance Broker?

Pagkatanggap sa natatangi mong Broker ID, puwede kang mag-sign up para sa bagong account at bumuo ng API key na nagpapahintulot sa pag-trade. Pagkatapos, puwede kang magpadala ng mga order na naglalaman ng iyong Broker ID at makatanggap ng real-time na rebate sa API.
Puwede ka ring mag-refer ng mga user para mag-sign up sa Binance.com gamit ang code ng referral mo at bumuo ng mga API key para sa iyo. Siguraduhing hindi pa nakakapagrehistro ang mga ire-refer mong user gamit ang mga code ng referral ng iba. Kapag nagpadala sila ng mga order gamit ang iyong Broker ID, puwede kang makatanggap agad ng 30% - 50% rebate sa pag-trade.
Tandaan:
 • Hindi ka kwalipikadong makatanggap ng mga rebate mula sa mga user na nag-sign up gamit ang code ng referral ng ibang tao o mula sa mga user na nag-sign up sa Binance.com bago ka sumali sa Binance API Broker Partner;
 • Ike-credit sa Spot Wallet mo ang rebate sa API para sa spot trading, at ike-credit sa iyong Futures Wallet ang rebate sa API para sa Futures trading;

Paano mag-query ng mga endpoint ng API?

Puwede mong i-query ang mga istatistika at kasaysayan ng rebate sa pamamagitan ng endpoint ng API gamit ang pampublikong API at mga dokumento ng broker ng API ng Binance.
1. Tingnan ang kwalipikasyon ng mga user
Endpoint
 • Para sa Spot, GET /sapi/v1/apiReferral/ifNewUser
 • Para sa Futures, GET /fapi/v1/apiReferral/ifNewUser
Tandaan
 • Makakatanggap ka ng rebate kapag parehong True ang "rebateWorking" at "ifNewUser".
 • Kung true ang "rebateWorking", kwalipikado ang user na ito para sa rebate sa API, na nangangahulugan na walang code ng referral ang user na ito o mas mababa sa VIP 5 ang antas ng VIP niya.
 • Kung true ang "ifNewUser", bagong user ang user na ito, na nangangahulugan na nag-sign up siya sa Binance.com pagkatapos mong maging Broker ng Binance.
2. I-integrate ang iyong Broker ID at maglagay ng mga order
Endpoint
 • Para sa spot trading, POST /api/v3/order
 • Para sa Futures trading, POST /fapi/v1/order
Tandaan
 • Ipagpalagay na “ABC123” ang iyong Broker ID, ang "newClientOrderId" ng endpoint ng order ay dapat magsimula sa "x-ABC123" kapag naglagay ka ng order. Dapat na mas mababa sa 32 character ang haba ng newClientOrderId.
3. Tingnan ang iyong rebate
Endpoint
 • Para sa spot trading, GET /sapi/v1/apiReferral/rebate/recentRecord
 • Para sa Futures trading, GET /fapi/v1/income
Tandaan
 • Kapag nakita mo ang “rebate sa API” sa kasaysayan ng kita sa Futures, ibig sabihin, gumagana ang iyong Broker ID.
 • Kung kwalipikado ang mga user na na-query mo, matatanggap mo ang rebate.
Para sa higit pang impormasyon tungkol sa Binance API Broker Partner, makipag-ugnayan sa amin sa Telegram o i-follow ang aming channel sa Telegram.
Mga Kaugnay na Artikulo
Paano gumawa ng API