Exchange
Palitan ng Blockchain at crypto asset
Academy
Edukasyon sa blockchain at crypto
Broker
Mga solusyon sa trading terminal
Charity
Kawanggawa
Cloud
Mga solusyon sa palitan ng enterprise
DEX
Mabilis at ligtas na desentralisadong palitan ng digital asset
Labs
Incubator para sa mga nangungunang proyekta ng blockchain
Launchpad
Palataporma ng paglaunch ng token
Research
Mga analysis at report na institutional-grade
Trust Wallet
Opisyal na crypto wallet ng Binance
Bumili ng Crypto
Mga Merkado
Mag-convert
Ang pinakamadaling paraan para mag-trade
Karaniwan
Simple at madaling gamiting interface
Advanced
Kumpletong access sa lahat ng tool sa pag-trade
Margin na Wallet
Pataasin ang iyong mga kita gamit ang leverage
P2P Account
Bank transfer at 100+ na pagpipilian
Stock Token
New
Mag-trade ng Mga Stock gamit ang Crypto
Mag-trade
I-scan para ma-download ang IOS at Android App
Mag-download
English
USD
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Finance
Liquid Swap
Ang artikulong ito ay kasalukuyang hindi sumusuporta sa iyong wika. Inirerekomenda ang auto-translator para sa Ingles.
How to use Binance Liquid Swap - Add/Remove Liquidity
Binance
2020-09-04 02:47
How to add liquidity
1. Log in to your Binance account and click [Finance] - [Liquid Swap] to enter Binance Liquid Swap.
2. Click [Liquidity] to enter the liquidity page.
3. Please read, understand and agree to the Binance Liquid Swap Terms of Use.
4. Click [Add] on the Liquidity box, select the desired liquidity pool, choose your pool type (dual token or single token).
If you choose to add liquidity to a dual token pool, enter the amount for the first token and the system will automatically display the amount required for the second token. Please note that the final amount of the second token is determined by the token price at the time of your order.
If you choose to add liquidity to a single token pool, the system will automatically convert it into the corresponding pool token proportionally. Please note that the corresponding transaction fee will incur during the conversion process.
Price: The estimated conversion price between the two tokens. The final price depends on the amount of tokens in the liquidity pool at the time of your order.
Fee: The transaction fee for converting one token to another. Applicable to single token pool orders only.
Share: The expected pool share of your tokens, determined by the stock of various tokens in the liquidity pool at the time of your order.
Share of the pool: The estimated value of pool share of your tokens. The share fluctuates according to the pool's liquidity at the time of your order.
Slippage: The estimated percentage that the ultimate executed price of the swap deviates from current price due to the trading amount.
Share Value: The current value per share.
Total Yield: The total return is calculated based on the interest paid yesterday, your liquidity rewards, and trading fees. There is no return rate on liquidity rewards on the first day of the order.
Total yield = (Last Day Total Interest Paid + Last Day Total Trading Fee + Last Day Total Liquidity Rewards) / Total Value of The Pool at The End of Yesterday * 365
5. Read, understand, and agree to the Binance Liquid Swap Terms of Use. Then click [Add] to confirm your order.
6. When your tokens are successfully added, you will see a confirmation showing the token amount, the pair, the price, your share, your current share composition, and your share of the pool.
You can click [View My Share] to view your total share, share details, liquidity history, or click [Back to Add] to add liquidity to other pools.
How to remove liquidity
1. Log in to your Binance account and click [Finance] - [Liquid Swap]. Click [Redeem] on the [Liquidity] box.
2. Select the liquidity pool you want to redeem, enter the amount and select the type of tokens to redeem.
The system will automatically calculate the price, share of the pool, current pool size, your current share, share of the pool, and the current share composition. Confirm the details and click [Redeem] to place the order.
Reminder: If you choose to redeem a single token, the system will convert the two tokens to the one you selected, and the corresponding transaction fee will incur during the conversion process.
3. When your tokens are successfully redeemed, you will see a confirmation showing the redeemed amount, the pair, the share removed, the price and the total share left (if any).
You can click [View My Share] to view your total share, share details, liquidity history, or click [Back to Redeem] to redeem other token pairs.
Reminders:
  • When the price of a token fluctuates drastically in the market, the shareholders of the token pair pool (liquidity providers) may not be able to enjoy the same value gains. Therefore, adding liquidity is not a risk-free operation, it is not a way of capital preservation.
  • At 00:00 (UTC+0) each day, the interest-bearing principal is calculated by this formula: “the current token-pool asset - the amount added in yesterday + the amount redeemed yesterday”. The flexible savings interest rate of the token-pool from the previous day will also be included in the calculation. If a token does not have a corresponding flexible savings product, it does not generate a flexible savings income.
  • After adding assets to a certain token pair pool to obtain pool shares (adding a single token will incur corresponding fees), they can be redeemed from the same token pair pool through pool shares. You can redeem two tokens at the same time proportionally, or you can select one token to redeem. When redeeming a token, since you need to trade another token in the pair pool as the token you choose to redeem, a transaction fee will incur, which will be deducted from the amount you can get.
  • Transaction slippage will be adjusted in real-time according to market conditions, and the price displayed on the page may not be the final transaction slippage price. If the price slippage is too large and exceeds the warning value, the system will automatically terminate the transaction.
Mga Kaugnay na Artikulo
What is Liquid Swap?