Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

FAQ o Madalas na Katanungan
Binance Fan Token

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
NFT
VIP

Paano Sumali sa Mga Poll ng Botohan ng Binance para sa Player ng Buwan (Player of the Month o POTM) Gamit ang Mga Fan Token sa Binance

2022-02-18 16:17

Paano gumagana ang Poll ng Botohan para sa Player ng Buwan?

Sa pamamagitan ng Mga Fan Token sa Binance, puwedeng suportahan ng mga fan ang kanilang mga paboritong koponan at player sa mga bagong paraan. Sa pamamagitan ng Mga Poll ng Botohan ng Binance para sa Player ng Buwan (Player of the Month o POTM), napapalawak ang mga regular naming Poll ng Botohan para sa Fan sa pamamagitan ng pagbibigay-daan sa mga fan na iboto ang mga paborito nilang player at para bigyan ng Mga Fan Token sa Binance ang mga player bilang papremyo. Para i-reward ang pagsali, puwede ring manalo ang mga fan ng mga kapana-panabik na premyo mula sa mga itinatampok na koponan.
Ang bawat may-hawak ng Fan Token sa Binance ay kwalipikadong sumali sa Mga Poll ng Botohan para sa POTM ng naaangkop na koponan at para masuportahan ang mga paborito nilang player. Puwedeng bumoto ang mga fan kada match—na puwedeng maganap kada buwan, linggo, o ayon sa season.

Paano sumali sa Mga Poll ng Botohan para sa Player ng Buwan?

1. Bisitahin ang Platform ng Fan Token sa Binance at piliin ang paborito mong koponan sa seksyong ‘Mga Itinatampok na Koponan. Puwede mo ring i-access ang mga pinakabagong Poll ng Botohan para sa POTM sa pamamagitan ng pag-click sa “Pumunta sa Mga Poll ng Botohan" at pagkatapos ay pagpili sa tab na "Player ng Buwan."
2. Puwede mo ring ma-access ang feature sa page ng profile ng bawat koponan, sa pamamagitan ng pag-scroll pababa papuntang Mga Poll ng Botohan para sa POTM sa ilalim ng seksyong ‘Mga Poll ng Botohan,’ na nasa ibaba ng paglalarawan ng koponan.
3. Para makasali sa Poll ng Botohan para sa POTM, kailangan mo munang magkaroon ng account sa Binance na na-verify ang KYC at may hawak ka dapat na (mga) token mula sa koponang kinabibilangan ng player na gusto mong iboto. Kung wala ka pang anumang token, basahin ang aming page na FAQ ng Fan Token sa Binance para magsimula at para malaman kung paano ka makakakuha ng mga token mo.
4. Alamin ang mga pinakabagong Poll ng Botohan para sa Player ng Buwan para sa bawat koponan at subaybayan kung sinong player ang nangunguna sa leaderboard ng botohan nang real-time.
5. Puwede mong tingnan ang pag-usad ng bawat Poll ng Botohan para sa POTM at bawat koponan sa kaliwang sulok sa itaas, at makikita mo ang panahon ng aktibong pagboto sa ibaba ng pangalan ng bawat koponan.
6. Mag-click sa banner ng mga gusto mong koponan kung saan ipinapakita ang mga player na may pinakamaraming boto, i-click ang ‘Tingnan ang Mga Detalye’ sa kanang sulok sa itaas ng card ng koponan para mapalawak ang view ng leaderboard ng koponan at makahanap ng mga bukas na poll ng botohan para sa naaangkop na koponan.
7. Sa pamamagitan ng pag-click sa isa sa mga match, magbubukas ka ng view ng football field para sa lahat ng player ng koponan na puwede mong iboto. I-click ang jersey ng player na gusto mong iboto at kumpirmahin ang pinili mong player at ang boto mo sa pop-up window.
8. Bumalik sa Platform ng Fan Token sa Binance para sa mga regular na update at para subaybayan ang status ng Mga Poll ng Botohan para POTM para sa bawat match, pati na ang pangkalahatang leaderboard. Kapag tapos na ang lahat ng botohan sa match, ipapakita ang mga pinal na resulta.
9. Humanap ng higit pang detalye tungkol sa mga nakaraang event sa ilalim ng ‘Kasaysayan ng Pagboto’ sa kanang sulok sa itaas, manatiling nakatutok at bumalik dito nang regular para malaman kung sino ang papangalanang Player ng Buwan ng Binance! Happy voting!