Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Finance
Binance Card
Ang artikulong ito ay kasalukuyang hindi sumusuporta sa iyong wika. Inirerekomenda ang auto-translator para sa Ingles.

Binance Card Fees and Limits

Binance
2020-09-02 08:13
1. How to check my Binance Card limits?
You can view your Binance Card limits from the Cardholder Agreement or by clicking [View More] under [My Profile] on the [Card] dashboard.
[Spending Limits] refers to the daily payment limits, and [ATM Limits] refers to the daily ATM withdrawal limits.
The daily spending limits for your Binance Card are as follows:
  • Virtual Card - EUR 870
  • Physical Card - EUR 8,700
The daily ATM limit is EUR 290.
2. Binance Card Fees
Item
Fee
Transaction fees (Payment and ATM withdrawals)*
up to 0.9%
The first issuance of the virtual or physical card
0
Reissuance of the virtual card
0
Reissuance of the physical card
EUR 25
Inactivity (12 months)
0
Account closure
0
*Please note that third-party services and network fees may apply.
Mga Kaugnay na Artikulo
How to Order and Activate My Binance Card