Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan

Paano Gamitin ang Binance Support

Binance
2021-03-17 08:31
Kung nakakaranas ka ng mga isyu habang gumagamit ng mga serbisyo ng Binance, puwede kang maghanap ng mga solusyon sa Binance Live Chat. Magmumungkahi ang AI bot ng mga solusyon batay sa impormasyong ibibigay mo. Puwede mo ring hanapin ang mga sagot sa page ng Binance FAQ ; Kung hindi ka pa rin makahanap ng solusyon, makipag-ugnayan sa CS team sa pamamagitan ng Binance Live Chat.
Kung hindi ka sigurado kung paano gamitin ang Binance Live Chat at Support, sundin lang ang mga tagubilin sa ibaba.
1. Mag-log in sa iyong account sa Binance at mag-click sa [Suporta] sa kanang ibaba para simulan ang chat.
Puwede mo ring i-access ito mula sa [Profile] - [Chat] sa Binance App.
2. Makikita mo ang mga sagot sa iyong tanong sa pamamagitan ng:
  • Pagba-browse sa listahan ng mga artikulo ng FAQ na itinugma ng system;
  • Pagsusumite ng iyong tanong sa Chat window.
Ilahad ang iyong tanong nang detalyado hangga't maaari at ibigay ang kaugnay na mga suportang dokumento, halimbawa, mga screenshot, para mas mainam kang matulungan at mapangasiwaan ang iyong tanong ng support team ng Binance.
Puwede mong iwan ang chat window anumang oras matapos isumite ang iyong tanong. Aabisuhan ka kapag may CS agent nang naitalaga sa iyong kaso. Para panatilihing bukas ang iyong pag-uusap sa CS, sumagot sa thread sa loob ng 24 na oras. Kung tutugon ka sa loob ng 24 na oras, puwede mong mapanatili ang iyong posisyon sa pila, na pinapanatili kang nauuna sa pila.
Kung hindi masagot ng CS ang iyong tanong at ang pag-uusap ay minarkahan bilang "Nalutas na", puwede kang sumagot sa thread para isumite ulit ang iyong tanong.
*Tandaan:
1. Dahil sa malaking bilang ng mga katanungan na natatanggap ng Binance araw-araw, baka hindi kami makasagot sa gusto mong wika. Sa kasong ito, tutugon ang CS sa Ingles para masolusyunan ang iyong mga isyu sa lalong madaling panahon. Puwede kang gumamit ng mga online na tool sa pagsasalin para isalin ang sagot sa iyong gustong wika.
2. Kung hindi sinusuportahan ng Binance Helpdesk ang iyong lokal na wika, mag-click lang sa [Wika] - [Ingles] at isumite ang iyong tanong sa Ingles.
*Kapag napili mo na ang wika, hindi mo na ito mababago.
Mga Kaugnay na Artikulo
Gabay para sa Mga Baguhan sa Binance