Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
VIP

Paano Gumawa ng Iyong NFT sa Marketplace ng Binance NFT

2021-07-06 06:59
Tutorial na Video
Isa sa mga pinakakapana-panabik na feature para sa mga creator sa Marketplace ng Binance NFT ay ang pag-mint ng mga non-fungible token (NFT). Mabilis kang makakapag-mint ng mga NFT at makakagawa ng mga sarili mong koleksyon ng NFT sa BNB Chain (dating BSC) at Ethereum (ETH).

Paano gumawa ng koleksyon ng NFT sa Binance?

Tandaan na mga na-verify na user lang ang makakagawa ng mga NFT sa Binance, kaya dapat mong kumpletuhin ang Pag-verify sa Pagkakakilanlan bago ka magsimula. Dagdag pa rito, kailangan mong magkaroon ng kahit 2 follower sa user profile mo sa Binance NFT. 
Para magkaroon ka ng mas maraming follower, kailangan mong ibahagi ang link ng user profile mo sa Binance NFT sa mga social media account mo. Sa kasalukuyan, sinusuportahan namin ang Facebook, Twitter, at Telegram, pati na rin ang pagbabahagi sa email.
Puwede mo ring idagdag ang mga social media channel mo sa iyong profile. Sa kasalukuyan, puwede mong i-link at ipakita ang Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, at Discord sa iyong user profile.
Para makapag-mint ng NFT sa Binance, kailangan mo munang gumawa ng koleksyon ng NFT at paaprubahan ito. Siguraduhing mayroon kang sapat na balanse sa BNB o ETH sa Spot Wallet mo para masagot ang bayarin.
Tingnan natin kung paano gumawa ng koleksyon ng NFT.
May dalawang paraan para gumawa ng koleksyon ng NFT. Kapag na-click mo ang [Gumawa] sa homepage ng Marketplace ng Binance NFT, mare-redirect ka sa page ng pag-mint na may pop-up na nasa ibaba. I-click ang [+ Koleksyon].
Puwede ka ring pumunta sa [User Center] - [Nagawa] at mag-click sa button na [+ Gumawa ng Bagong Koleksyon]
Mare-redirect ka sa page na [Gumawa ng Koleksyon]. Ilagay ang mga detalye para sa koleksyon mo, kasama ang:
 • Pangalan: Pangalan ng koleksyon mo, na gagamitin bilang pangalan ng smart contract. Susuriin namin ang pangalan ng koleksyon ng NFT mo at aabisuhan ka namin agad para palitan ang pangalan kung mayroon itong hindi naaangkop na content. Ia-assess ito sa pamamagitan ng awtomatikong system ng pag-verify;
 • Paglalarawan: Maikling paglalarawan ng koleksyon mo. Susuriin namin ang paglalarawan mo at aabisuhan ka namin agad para baguhin ang paglalarawan kung mayroon itong hindi naaangkop na content. Ia-assess ito sa pamamagitan ng awtomatikong system ng pag-verify;
 • Kategorya: Puwede kang pumili ng kategorya para sa koleksyon mo, kasama na ang Art, Sports, Entertainment, Gaming, Collection, Esports, at NFT For Good. Awtomatiko itong ilalapat sa lahat ng NFT na ginawa sa ilalim ng koleksyong ito;
 • Larawan ng Logo: Mag-upload ng logo para sa koleksyon mo;
 • Larawan ng Banner: Mag-upload ng larawan para sa banner sa homepage ng koleksyon mo;
 • Network: Piliin ang BNB Chain o Ethereum para sa koleksyon mo;
 • Simbolo: Gagamitin ang Simbolo (Token Tracker) para gawin ang smart contract mo at ipapakita ito sa lahat ng mensahe sa chain. Puwede kang maglagay ng hanggang 10 character, kasama ang mga titik at numero. Inirerekomenda naming gamitin ang pangalan din ng koleksyon mo para magkatugma ito. Lalabas ang Simbolo nang naka-bracket sa tabi ng pangalan ng koleksyon mo sa ilalim ng Token Tracker (sumangguni sa larawan ng BscScan sa ibaba). Tandaan na hindi na ito mababago pagkatapos magawa ang koleksyon.   
 • Address ng May-ari ng Smart Contract (Opsyonal): Mapipili mong mag-bind ng wallet sa koleksyon. Tandaan na kung hindi ka magbibigay ng address ng wallet, hindi mo make-claim na pagmamay-ari mo ang iyong koleksyon sa mga marketplace ng DeFi. 
Para mag-bind ng wallet, i-paste ang address ng wallet at i-click ang [Magdagdag ng Wallet]Mare-redirect ka sa page na [Magkonekta ng Wallet]
Piliin ang network ng iyong wallet at i-click ang [Kumpirmahin]. Sa kasalukuyan, sinusuportahan namin ang BNB Chain (dating BSC) at Ethereum (ETH).
Piliin ang wallet na gusto mong ikonekta. Puwede kang kumonekta sa MetaMask o WalletConnect.
Para sa detalyadong sunod-sunod na gabay, tingnan ang aming mga gabay sa pagkonekta ng wallet dito.
Tandaan na puwedeng palitan ang may-ari ng smart contract pagkatapos magawa ang koleksyon, pero may maliit na bayad na sisingilin sa iyo, na kapresyo ng bayad sa pag-withdraw ng NFT.
 • Bayad sa Royalty: Bilang creator ng koleksyon, kikita ka sa bawat benta. Puwede mong i-customize ang porsyento ng tubo mula 1 - 10%. Tandaan na hindi na mababago ang bayarin sa royalty pagkatapos magawa ang koleksyon.
 • Mga Link sa Social Media: Puwede mong idagdag ang mga social media account mo kung saan mo gustong i-promote ang koleksyon ng NFT. Sa kasalukuyan, ang sinusuportahan lang namin ay Twitter, Discord, Instagram, Telegram, at Facebook.
Tandaan na hindi mo mababago ang pangalan, simbolo, kategorya, network, at bayad sa royalty pagkatapos magawa ang koleksyon.
Susunod, basahin at sang-ayunan ang Mga Panuntunan sa Pag-mint ng NFT at Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Binance, pagkatapos ay i-click ang [Gumawa].
Pagkatapos i-click ang [Gumawa], may makikita kang pop-up window na may sumusunod na mensahe, “Ang mga kita sa transaksyon mula sa inisyal na bentahan ng item na ito ay sasailalim sa 10 araw na panahon ng pag-clear. Tingnan ang Patakaran sa Pagpapaliban ng Settlement ng Benta para sa higit pang detalye.” 
Matuto pa tungkol sa Patakaran sa Pagpapaliban ng Settlement ng Benta ng Binance NFT para sa Mga Karaniwang Koleksyon ng NFT dito
I-click ang [Magpatuloy] para isumite ang kahilingan mo at bayaran ang Bayad sa Pag-deploy ng Smart Contract.
Dahil magde-deploy rin ng hiwalay na smart contract para sa iyo ang paggawa ng koleksyon, posibleng matagalan bago makapagpatupad ang blockchain. Maging matiyaga sa paghihintay na matapos ito. Kapag handa na ang koleksyon, may matatanggap kang notification sa email.

Paano tingnan o i-edit ang mga koleksyon ko ng NFT?

Puwede kang pumunta sa [User Center] - [Nagawa] para tingnan ang iyong mga koleksyon ng NFT
Para mag-edit ng dati nang koleksyon na ginawa mo, mag-click sa icon na [I-edit]. Tandaan na hindi na mae-edit ang ilang partikular na field pagkatapos magawa ang iyong koleksyon. Kasama rito ang:
 • Pangalan;
 • Simbolo;
 • Kategorya;
 • Bayad sa Royalty;
 • Network.
Kapag nag-e-edit ng koleksyon, puwede mong palitan ang may-ari sa pamamagitan ng pagbago sa address ng may-ari ng smart contract. Tandaan na may sisingilin sa iyong maliit na bayad, na kapresyo ng bayad sa pag-withdraw ng NFT. 
Para palitan ang may-ari ng koleksyon, i-click ang [Palitan ang May-ari]. Pagkatapos, i-click ang [Magdagdag ng Wallet] at i-paste ang bagong address ng wallet.

Paano gumawa ng NFT sa Binance?

Pagkatapos gumawa ng koleksyon, puwede kang magsimulang gumawa ng mga NFT mo sa Binance. Bago ka magsimula, siguraduhing mayroon kang sapat na balanse sa BNB o ETH sa Spot Wallet mo para masagot ang bayad sa pag-mint. Kakailanganin mo ring kumpletuhin ang Pag-verify sa Pagkakakilanlan. Mga na-verify na user lang ang makakagawa ng mga NFT sa Binance.
1. Pumunta sa homepage ng marketplace ng NFT at i-click ang [Gumawa].
2. Basahin at tanggapin ang Mga Tuntunin at Kondisyon ng Marketplace ng Binance NFT. 
Tandaan na kung lalabag ang account mo sa mga patakaran sa pamamahala ng panganib sa Binance, hindi ka makakagawa ng mga NFT. Makipag-ugnayan sa Customer Service para magpatulong. 
3. Mare-redirect ka sa page ng pag-mint. Ilagay ang mga detalye ng NFT mo, kasama ang:
Pangalan: Pangalan ng NFT mo;
 • Paglalarawan(Opsyonal): Maikling paglalarawan ng NFT mo;  
 • Network: Piliin anetworkg network ng iyong NFT. Ginawa naming BNB Chain (BSC) ang default nito, pero puwede mo ring piliing gamitin ang Ethereum network (ETH);
 • Koleksyon: Piliin kung saang koleksyon ikakategorya ang NFT na ito sa dropdown na listahan. Ang makikita mo lang ay ang mga koleksyon sa network na kakapili mo lang. Halimbawa, kung pinili mo ang BNB Chain, ang makikita mo lang ay ang mga koleksyon ng NFT sa BNB Chain.
Puwede mong piliin ang koleksyong kakagawa mo lang, o i-click ang [+ Magdagdag ng bagong Koleksyon] para gumawa ng isa pa;
 • Mga Property: Piliin ang mga property para sa iyong NFT. Puwede mong i-click ang [Magdagdag pa] para magdagdag ng hanggang 100 property para sa NFT mo. 
4. Kapag naitakda na ang mga detalye, may makikita kang tinantyang bayad sa pag-mint. Basahin at sang-ayunan ang Mga Panuntunan sa Pag-mint ng NFT at Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Binance, pagkatapos ay i-click ang [Gumawa].
5. Magsisimula nang mag-upload ang file mo. Maging matiyaga sa paghihintay na masuri namin ang iyong NFT. Ia-assess ito sa pamamagitan ng awtomatikong system ng pag-verify.
Kapag natapos na ang proseso ng pag-mint, may makikita kang pop-up na [Natapos na ang Pag-mint] na may address ng kontrata at Token ID ng iyong NFT. I-click ang [Tingnan ang Item] para pumunta sa iyong koleksyon, o i-click ang [Ilista ang NFT] para ilista ito para ibenta.
Kung kailangan pa ng oras ng system para iproseso ang NFT mo, may makikita kang pop-up na [Matagumpay na Nahiling]. Aabisuhan ka sa email kapag na-mint na ang iyong NFT.
Puwede mong i-enable ang notification ng status ng pag-mint mula sa [User Center] - [Mga Setting] - [Notification].
6. Kung papalya ang pag-mint, may makikita kang mensahe ng error. Puwede itong mangyari dahil sa ilang bagay. Halimbawa, natukoy sa pagsusuri na may hindi naaangkop na content ang iyong NFT. Tandaan na kung mangyayari ito nang mahigit o katumbas ng 5 beses sa loob ng 24 na oras, masususpinde ka sa pag-mint sa loob ng susunod na 24 na oras.

Paano tingnan ang Kasaysayan ng Pag-mint ng mga NFT at koleksyon ng NFT ko?

Puwede mong tingnan ang iyong mga NFT at koleksyon ng NFT mula sa [User Center] - [Kasaysayan]. Sa [Kategorya], piliin ang [Gumawa]. Tapos, piliin ang [Mga NFT] o [Mga Koleksyon] mula sa filter na [Mga Asset].
Nahahati ito sa pitong tab: [Pag-bid], [Mga Pagbebenta], [Binili], [Ginawa], [Mga Pagdeposito], [Mga Pag-withdraw], at [Pamamahagi]. 
 • Sa [Pag-bid], makakakita ka ng pangkalahatang-ideya ng anumang auction kung saan ka kalahok bilang mamimili;
 • Nagpapakita ang [Mga Pagbebenta] ng mga detalye ng mga dati mong auction bilang nagbebenta;
 • Ipinapakita ng [Binili] ang lahat ng matagumpay mong pagbili;
 • Ipinapakita ng [Ginawa] ang lahat ng NFT at koleksyon ng NFT na ginawa mo. Sa [Ginawa], mas nakakategorya pa ang mga asset sa [Mga NFT] at [Mga Koleksyon]. 
 • Sa [Mga Pagdeposito] mo idedeposito ang iyong mga NFT sa Binance;
 • Sa [Mga Pag-withdraw], mawi-withdraw mo ang iyong mga NFT mula sa Binance;
 • Sa [Pamamahagi], matitingnan mo ang mga NFT na ipinapamahagi sa iyong account.

Mga Madalas na Itanong

1. Sino ang makakapag-mint ng mga NFT sa Marketplace ng Binance NFT?
Lahat ng user ng Binance na nakakumpleto ng Pag-verify sa Pagkakakilanlan at may kahit 2 follower ay makakapag-mint ng mga NFT sa platform. 
2. Aling mga blockchain ang ginagamit ng Binance para sa pag-mint ng mga NFT?
Sa kasalukuyan, mini-mint ang mga NFT sa BNB Chain (dating BSC) at Ethereum (ETH). Mas marami pang blockchain ang susuportahan namin sa hinaharap.
3. Ano ang bayad sa pag-mint at magkano ito?
Sisingilin ang bayarin sa pag-mint sa BNB o ETH. Puwede mong tingnan ang mga pinakabagong bayarin sa pag-mint at koleksyon dito.
4. Aling mga format ng file ang tinatanggap ninyo at ano ang maximum na laki ng file?
 • Imahe: JPEG, PNG, at GIF
 • Video: MP4, MPEG, at AVI
 • Audio: WAV at MP3
Dapat mas mababa sa 50MB ang lahat ng file.
5. Puwede ko bang kanselahin ang proseso ng paggawa habang nagmi-mint?
Kapag nabayaran mo na ang bayarin at nasimulan na ng Binance ang proseso ng pag-mint, hindi na ito makakansela, made-delete, maaalis, o mababago. Naidagdag na sa blockchain ang impormasyon ng NFT at hindi na iyon mababawi.
6. Saan naka-store ang content ng NFT ko?
Sino-store ng Binance ang content na ia-upload mo sa isang sentralisadong database. Hindi namin sino-store ang iyong content sa blockchain, pero ang kaugnay na NFT nito ay nasa chain.
7. Puwede ba akong gumawa ng mga pagbabago sa na-mint kong NFT?
Hindi, kapag na-mint na ang NFT, nasa blockchain na ito habambuhay. Pero puwede mong i-delete ang iyong NFT at puwede kang mag-mint ng bago mula sa parehong file.
8. Puwede ko bang baguhin ang bayad sa royalty pagkatapos ma-mint ang NFT?
Hindi, hindi mababago ang bayad sa royalty. Puwede lang itong i-edit sa proseso ng paggawa ng koleksyon.