Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

FAQ o Madalas na Katanungan
P2P FAQ Center

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
P2P Trading
Umpisahan ang P2P
P2P FAQ Center
Merchant at User Management ng P2P
Security at Compliance ng P2P
Credit/Debit Card
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
NFT
VIP

Bakit Nakatago ang Aking Ad sa P2P

2021-11-24 02:12
1. Mga sertipikadong advertiser:
1.1 Kapag masyadong maraming nakabinbing order para sa isang ad.
1) Awtomatikong itatago ang iyong ad sa pagbili kapag may 8 nakabinbing order ang ad.
2) Kapag bumaba sa 4 ang dami ng nakabinbing order, makikita ulit ang ad. Hindi apektado ang ranggo ng ad kapag itinago ito.
3) Awtomatikong itatago ang iyong ad sa pagbebenta kapag may 50 nakabinbing order ang ad.
4) Kapag bumaba sa 40 ang dami ng nakabinbing order, makikita ulit ang ad. Hindi apektado ang rank ng ad kapag itinago ito.
1.2 Kapag hindi sapat ang natitirang nate-trade na asset para sa isang ad.
Halaga ng isang order limit > Natitirang dami ng ad × Ad price:
Awtomatikong itatago ang iyong ad kapag walang sapat na asset na natitira sa ad (kapag ang natitirang dami ng ad ay mas mababa kaysa sa minimum na nate-trade na halaga). Makikita ulit ang ad kapag nagdagdag ka ng higit pang nate-trade na asset, pero mawawala ang dati nitong ranggo.
1.3 Kapag itinakda sa "Nakatago" ang status ng ad.
Itinakda sa "Nakatago" ang ad:
Kapag itinakda mo sa "Nakatago" ang status ng isang ad sa una mong pag-publish dito, susuportahan lang ang pag-trade sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ad. Kung kailangan mong gawing nakikita ang ad, pumunta lang sa iyong dashboard ng merchant at gawing "Pampubliko" ang status ng display ng ad.
1.4 Kapag itinakda mo sa "Magpahinga" ang isang ad sa dashboard ng merchant.
Itinakda sa "Magpahinga" ang ad sa dashboard ng merchant:
Pagkatapos mong piliin ang "Magpahinga," pansamantalang itatago ang lahat ng iyong ad. Kapag handa ka nang bumalik, puwede mong baguhin ang setting na ito sa iyong dashboard ng merchant. Kung gagawin mo ulit na nakikita ang isang ad habang nakapahinga, hindi maaapektuhan ang rank ng ad; gayunpaman, mawawala ang rank ng ad kung hindi mo ito ulit gagawing nakikita sa loob ng panahong itinakda mo para sa pahinga.
1.5 Kapag nakatanggap ka ng masyadong maraming apela sa order.
Masyadong maraming apela sa order:
Kapag nakakuha ka ng masyadong maraming apela laban sa mga order mo, pansamantalang itatago ang lahat ng iyong ad.
Hanggang sa maproseso mo ang isang partikular na dami ng mga inapelang order, magiging limitado ang ilan sa mga pahintulot mo: hindi ka makakapag-post ng mga bagong ad o makakapaglagay ng mga order sa mga ad ng ibang tao.
Kapag nakapagproseso ka na ng maraming apela sa order, awtomatikong makikita ulit ang iyong ad, at hindi mawawala ang rank nito.
2. Ilang user na nakapag-publish ng mga ad:
2.1 Kapag masyadong maraming nakabinbing order para sa isang ad.
1) Awtomatikong itatago ang iyong ad sa pagbili kapag may 4 na nakabinbing order ang ad.
2) Kapag bumaba sa 2 ang dami ng nakabinbing order, makikita ulit ang ad. Hindi apektado ang rank ng ad kapag itinago ito.
3) Awtomatikong itatago ang iyong ad sa pagbebenta kapag may 4 na nakabinbing order ang ad.
2) Kapag bumaba sa 3 ang dami ng nakabinbing order, makikita ulit ang ad. Hindi apektado ang rank ng ad kapag itinago ito.
2.2 Kapag hindi sapat ang natitirang nate-trade na asset para sa isang ad.
Halaga ng isang order limit > Natitirang dami ng ad × Ad price:
Awtomatikong itatago ang iyong ad kapag walang sapat na asset na natitira sa ad (kapag ang natitirang dami ng ad ay mas mababa kaysa sa minimum na nate-trade na halaga). Makikita ulit ang ad kapag nagdagdag ka ng higit pang nate-trade na asset, pero mawawala ang dati nitong ranggo.
2.3 Kapag nakatanggap ka ng masyadong maraming apela sa order.
Masyadong maraming apela sa order:
Kapag nakakuha ka ng masyadong maraming apela laban sa mga order mo, pansamantalang itatago ang lahat ng iyong ad.
Hanggang sa maproseso mo ang isang partikular na dami ng mga inapelang order, magiging limitado ang ilan sa mga pahintulot mo: hindi ka makakapag-post ng mga bagong ad o makakapaglagay ng mga order sa mga ad ng ibang tao.