Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
VIP

Algorithm ng Pagpili ng Panalo ng Mekanismo ng Subskripsyon sa Binance NFT

2022-01-10 04:11
Kapag natapos ang panahon ng subskripsyon, papasok sa isang pool ang iyong mga naka-subscribe na Ticket sa Pagsali. Pipiliin ng system ang mga panalo sa patas at random na paraan.
Ganito ang algorithm ng pagpili ng panalo:
1. Piliin ang tinukoy na oras (ang oras ng pagsisimula ng kalkulasyon) + lahat ng Ticket sa Pagsali bilang random seed, na nakasaad bilang “S.”
2. Gamitin ang SHA-256 na algorithm sa pag-hash para buuin ang value ng hash na “S,” na nakasaad bilang “H.” Pagkatapos, gamitin ang “H” bilang hexadecimal na numero at i-convert ito sa mahabang integer na “L.”
3. “W = L% N” ang mananalong numero ng Ticket sa Pagsali, kung saan ang “N” ay ang kabuuang dami ng mga ticket at “%” ang natira.
4. Kung kailangang pumili ng partikular na dami ng mga panalo (“X”), itatakda sa “S = H” ang bagong random seed. Uulitin ang hakbang 2 at 3 hanggang sa makapili ng “X” natatanging panalo.
Puwedeng bumuo ng isa o higit pang numero ang algorithm ng pagpili sa bawat pagbebenta. 
Lubos na pampubliko at mave-verify ang proseso ng pagpili. Pagkatapos ianunsyo ng Binance ang tinukoy na oras ng pagpili at ang kabuuang dami ng mga naka-subscribe na Ticket sa Pagsali, mabubuo ng kahit sino ang mga parehong pseudorandom na numero pagkatapos ng panahon ng subskripsyon.