Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Mga Function ng Account
Gabay sa Mga Function ng Account

Mga Tuntunin at Kondisyon ng Paggamit ng Mga Binance Gift

Binance
2020-12-29 10:11
Ang gift ay mga promosyonal na reward na ibinibigay sa mga user ng Binance kapag lumalahok sila sa iba't ibang aktibidad ng Binance Gift. Naglalaman ito ng mga digital asset na may iba't ibang halaga.

Paano ako makakakuha ng mga Binance Gift?

Puwede kang makatanggap ng mga gift sa pamamagitan ng pakikilahok sa anumang promosyonal na aktibidad na may Binance Gift. Manatiling nakatutok sa aming mga anunsyo para sa mga pagkakataong makasali.

Paano magbahagi ng Mga Gift?

1. Mag-log in sa Binance App at pumunta sa [Account]. I-tap ang [Aking mga gift] para makita ang mga available na gift. Puwede kang mag-claim ng mga bagong gift sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong link ng referral o larawan sa iyong mga kaibigan.
2. Makakatanggap ka ng random na bilang ng mga token bilang reward kapag matagumpay na nakapagrehistro sa Binance ang iyong unang kaibigan. Makakatanggap din ang kaibigan mo ng token na reward. Puwede mong ibahagi ang iyong gift sa maximum na 5 kaibigan at makakakuha din ang bawat isa sa kanila ng mga reward. Gayunpaman, makakatanggap ka lang ng mga token na reward mula sa una mong kaibigan na nakapagrehistro sa pamamagitan ng iyong gift.
*Ang mga bagong user na magrerehistro sa pamamagitan ng link ng iyong gift ay mabibilang din bilang mga referral mo.

Puwede ba akong mag-claim ng mga gift mula sa mga nakaraang referral?

Sa kasamaang-palad, hindi. Ang mga bagong pagrerehistro lang na nakumpleto sa pamamagitan ng iyong link ng referral ng gift ang kwalipikado.

Paano ko magagamit ang aking mga gift?

Puwede mong gamitin ang iyong mga gift na token para mag-trade sa mga merkado ng Binance Spot, Margin (cross at isolated margin), Futures, Options, o Mga Leveraged Token (mga BLVT).

Paano mag-withdraw ng mga gift?

Ang mga gift ay puwedeng i-withdraw kapag naabot mo na ang kinakailangang kabuuang dami ng pag-trade sa aktibidad bago matapos ang event. Ang panahon ng promosyon ay magkakaiba para sa iba't ibang aktibidad.
*May bisang dami ng pag-trade: Spot, Margin (cross at isolated margin), Futures, Options, at Mga Leveraged Token (mga BLVT), kasama ang mga pagbili at pagbebenta.
Halimbawa, kung lumahok ka sa isang aktibidad na nangangailangan ng 50 USDT na dami ng pag-trade, ibig sabihin, kailangan mong makakumpleto ng 50 USDT na dami ng pag-trade sa Binance Spot, Leverage, Futures, BLVT, o Options pagkatapos makuha ang gift. Kapag umabot ang kabuuang dami ng pag-trade sa 50 USDT, awtomatikong maa-unlock ang gift at puwede mo nang i-withdraw ang mga asset.
Tandaan:
  • Kapag na-claim mo na ang gift, ipapamahagi ang mga coin sa iyong Spot Wallet. Puwede mong makita ang mga rekord ng pag-claim sa [Aking gift] sa Binance App.
  • Puwede lang magamit ang mga gift sa pag-trade sa Binance Spot, Margin (cross at isolated margin), Futures, Options, o mga Leveraged Token (mga BLVT). Hindi ito puwedeng gamitin sa ibang mga produkto ng Binance.
  • Kung ang na-claim mong mga token na reward ay hindi nagamit sa matagal na panahon, nakalaan sa Binance ang karapatang bawiin ang gift.
  • Nakalaan sa Binance ang karapatan sa pangwakas na interpretasyon ng aktibidad.

Mga Kaugnay na Artikulo
Paano Magrehistro sa Binance App