Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

FAQ o Madalas na Katanungan
Locked Staking

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Launchpad at Launchpool
Binance Pool
Flexible Savings
Locked Savings
Mga Aktibidad
Auto-Invest
BNB Vault
Locked Staking
DeFi Staking
Pag-farm ng Liquidity
Dual na Pamumuhunan
Pag-farm ng Pag-swap
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
NFT
VIP

Paano gamitin ang Binance Locked Staking

2021-03-01 02:44
Tutorial na Video

Ano ang Locked Staking?

Ang “Locked staking” ay ang proseso ng pag-lock ng iyong mga digital asset sa isang Proof of Stake blockchain sa loob ng isang partikular na tagal ng panahon. Hindi lang ito nag-aambag sa network kundi nagbibigay rin ito sa iyo ng mga reward sa pag-stake.
Sa partikular, ang Proof of Stake (PoS) ay isang mekanismo ng consensus na pumipili ng mga validator ng block batay sa dami ng coin na sine-stake nila. Kung mas marami kang ise-stake na coin, mas mataas ang mga reward.
Nagbibigay ang Binance Locked Staking ng isang madaling paraan para mag-stake at kumita ng mga reward ang mga HODLer.
Ang Binance Staking ay nakasalalay sa consensus ng Proof of Stake, ibig sabihin, isinasagawa ito sa blockchain sa pamamagitan ng paggamit ng mga smart contract. Sa kabilang banda, ang Binance Savings ay hindi isinasagawa sa blockchain. Ito ay isang produktong pampinansyal na nagbibigay-daan sa mga user ng Binance na magpahiram at kumita ng mga interes. Nagbibigay ito ng flexibility para mag-redeem ng mga pondo anumang oras at nag-aalok ng pang-araw-araw na interes. Ang mga interes ng Binance Savings ay mula sa Binance Loan at Margin.

2. Bakit umaabot nang ilang araw bago makarating ang aking mga pondo pagkatapos kong mag-redeem mula sa Locked Staking?

Dahil ang pag-stake ay isinasagawa sa blockchain sa pamamagitan ng mga smart contract, nag-iiba-iba ang tagal ng pag-redeem sa token ayon sa mekanismo ng consensus ng blockchain. Ang iba't ibang blockchain ay nangangailangan ng iba't ibang tagal ng pag-redeem.
Halimbawa, para mag-unstake ng EOS, kailangan mong maghintay nang 72 oras, habang kinakailangan mong maghintay nang 28 araw para mag-unstake ng DOT.
Pinahusay ng Binance ang proseso ng pamamahagi ng mga pondo at pinaikli nito ang tagal ng pag-redeem sa 1 araw. Tandaan na ang karaniwang tagal ng pag-redeem ay nakadepende sa aktwal na tagal ng pag-redeem ng blockchain ng proyekto, at puwedeng baguhin ng Binance ang 1 araw na tagal ng pag-redeem sa hinaharap.
Ang APY ay isang projection batay sa mga reward na natanggap namin dati (“Rate ng Mga Reward sa Pag-stake”) mula sa naaangkop na protocol ng asset. Ang rate na ito ay itinatakda ng naaangkop na protocol ng blockchain, at hindi ito kinokontrol, iniimpluwensyahan, o tinutukoy ng Binance Staking, at mababago ito (kaya naman dynamic na nagbabago ang APY). Itinatakda ng bawat blockchain ang pinagbabatayan nitong rate ng mga reward depende sa iba't ibang salik. Puwedeng i-adjust ang APY para maisaalang-alang ang mga pondong pinipigilan naming maisama sa pag-stake bilang bahagi ng reserba namin sa liquidity, kung naaangkop.
  • Kapag nag-subscribe ka sa isang produkto ng Locked Staking, ang halagang kinakailangan para sa subskripsyon ay ibabawas mula sa iyong Spot account.
  • Walang interes na mabubuo sa araw ng subskripsyon. Magsisimulang magkaroon ng interes sa ikalawang araw at ipapamahagi ito sa ikatlong araw. Halimbawa, kung magsu-subscribe ka sa ika-1 ng Peb, kakalkulahin ang interes mula ika-2 ng Peb nang tuloy-tuloy at ipapamahagi ito sa ika-3 ng Peb. Bukod pa riyan, ang interes ng pag-stake ay ipapamahagi araw-araw.
  • Puwedeng piliin ng mga user na i-redeem nang maaga ang kanilang mga pondo. Matapos piliin ang maagang pag-redeem, HINDI mo mawawala ang iyong prinsipal, pero ang ipinamahaging interes sa panahon ng pag-lock ay ibabawas mula sa prinsipal. Bukod pa rito, ang pag-redeem ay nangangailangan ng isang partikular na panahon ng pag-unlock. Inaabot nang 1 araw bago ma-unlock ang mga token at 1 araw bago ma-redeem ang mga pondo. Dahil sa mga pagkakaiba ng time zone, puwede itong umabot nang hanggang 48-72 oras sa kabuuan.
  • Pag-redeem pagkatapos mag-expire ng produkto: kapag nag-expire na ang naka-subscribe na produkto, mare-redeem ang iyong mga asset mula sa chain at mangangailangan ito ng isang partikular na tagal ng pag-unlock. Inaabot nang 1 araw bago ma-unlock ang mga token at 1 araw bago ma-redeem ang mga pondo. Dahil sa mga pagkakaiba ng time zone, puwede itong umabot nang hanggang 48-72 oras sa kabuuan.
Ang interes ay kinakalkula at ipinapamahagi sa pagitan ng 0:00 at 8:00 (UTC+0) sa ikalawang araw pagkatapos ng araw ng subskripsyon.
Gayunpaman, ang pamamahagi ay puwedeng maantala kung minsan dahil sa mga hindi inaasahang kondisyon ng network.
Ang iba't ibang produkto ng pag-stake ay may iba't ibang tagal at limitasyon sa subskripsyon. Ang limitasyon sa subskripsyon ay tumutukoy sa maximum na halaga ng mga token na puwedeng i-subscribe ng bawat user. Babaguhin ng Binance Staking sa dynamic na paraan ang mga limitasyon ayon sa mga kondisyon sa merkado at sa antas ng mga panganib.
Halimbawa

Paano gamitin ang Locked Staking sa Binance?

1. Mag-log in sa iyong account sa Binance at i-click ang [Pananalapi] - [Binance Earn].
Mag-scroll pababa sa [Locked Staking] at i-click ang [Tumingin Pa].
Dito, makikita mo ang lahat ng produkto ng Locked Staking kasama ang tinatayang annual percentage yield (Est. APY), tagal sa mga araw, at minimum na naka-lock na halaga.
2. Piliin ang asset na gusto mong i-stake, i-adjust ang tagal, pagkatapos ay i-click ang [I-stake Na].
Makikita mo na ang mga detalye tungkol sa napiling alok ng pag-stake:
  • Tagal: Puwede kang mag-click sa iba't ibang tagal para makita ang katumbas na tinatayang annual percentage yield (Est. APY) ng mga ito para mapili mo ang pinakamagandang alok. Tandaan na binabago ang Tinatayang APY araw-araw batay sa mga on-chain na reward sa pag-stake. Sa panahon ng pag-stake, ila-lock on-chain ang iyong mga asset, kaya hindi ka makakapag-withdraw o makakapagsagawa ng anumang transaksyon sa mga nakalaang asset.
  • Available na halaga: Ipinapakita nito ang available na balanse sa iyong Spot Wallet na puwede mong gamitin para mag-stake sa Locked Staking. Mayroong minimum na kinakailangang halaga para sa pag-stake. Kung ang iyong balanse ay mas mababa kaysa rito, hindi ka makakapag-stake.
Kapag nakapag-subscribe ka na sa produkto, kakalkulahin ang mga interes mula 00:00 (UTC) ng susunod na araw, at ipapamahagi ang mga ito sa iyong [Fiat at Spot Wallet] araw-araw pagkalampas ng 00:00 (UTC). Kapag nakumpleto na ang proseso, awtomatikong ire-redeem at ibabalik sa iyong Spot wallet ang mga naka-stake na asset.
Pagkatapos kumpirmahin ang mga detalye, ilagay ang naka-lock na halagang gusto mong i-stake at i-click ang [Kumpirmahin ang pagbili].
3. Para tingnan ang iyong kasaysayan sa Locked Staking, pumunta sa [Wallet] - [Earn] - [Locked Staking].

4. Para i-redeem nang maaga ang iyong mga asset, i-click ang [I-redeem nang mas maaga].
Tandaan na ang pag-unlock ng iyong mga naka-stake na asset ay nangangailangan ng partikular na oras batay sa mga detalye ng chain kung saan ka nag-stake. Pinapayagan ka ng Binance Locked Staking na mag-redeem ng mga asset kinabukasan. Gayunpaman, kung minsan ay tumatagal nang hanggang 48-72 oras bago matanggap ang mga token dahil sa iba't ibang time zone sa mundo.

Tandaan na kung magpapasya kang i-redeem nang maaga ang mga produkto ng Locked Staking, kakaltasin sa prinsipal ang mga nabuong interes kapag nag-unstake ka.
Para matuto pa tungkol sa Pag-Stake, basahin ang artikulo ng Academy na Ano ang Pag-stake?