Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Mga Derivative ng Crypto
Futures Contract
Index

Index ng Presyo

Binance
2021-09-03 05:01
I-click para tingnan ang Pinakabagong Impormasyon sa Index ng Presyo

Index ng Presyo ng Mga USDⓈ-M Futures Contract

Ang pinagbabatayang kontrata ng Perpetual Contract ay ang ‘tunay’ na value ng Kontrata, at ang average ng mga presyo sa mga pangunahing merkado ang bumubuo sa “Index ng Presyo” na pangunahing bahagi ng Mark Price.
Ang Index ng Presyo ay koleksyon ng mga presyo mula sa mga pangunahing Palitan ng Spot Market. Ang Index ng Presyo ng mga USDⓈ-M futures contract ay hango sa mga presyo ng Huobi, Okex, Bittrex, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Poloniex, FTX, MXC.
May mga karagdagang proteksyon para maiwasan ang pangit na performance ng merkado sa panahon ng mga outage ng Mga Palitan ng Spot o kapag may mga problema sa koneksyon. Nakalista sa ibaba ang mga proteksyong ito:
  1. Paglihis ng isang pinagmumulan ng presyo: Kapag ang pinakabagong presyo ng isang partikular na palitan ay lilihis nang lampas 5% mula sa median na presyo ng lahat ng pinagmumulan ng presyo, itatakda sa zero ang bigat ng palitan para sa mga layunin ng pagtitimbang.
  2. Paglihis ng maraming pinagmumulan ng presyo: Kung lampas 1 palitan ang nagpakita ng lampas 5% paglihis, ang median na presyo ng lahat ng pinagmumulan ng presyo ay gagamitin bilang index value sa halip na weighted na average.
  3. Problema sa Koneksyon ng Palitan: Kung hindi namin ma-access ang feed ng data para sa palitan at ang palitang ito ay may mga trade na na-update sa nakalipas na 10 segundo, puwede naming kunin ang data ng presyo mula sa huling resulta at gamitin ito para sa pagkalkula ng index.
  4. Kung walang update sa loob ng 10 segundo ang isang palitan, gagawing zero ang bigat ng palitang ito kapag kinakalkula ang weighted na average.
  5. Protektado ang Last Price: Kapag hindi ito nakakuha ng stable at maaasahang pinagmumulan ng reference na data para sa "Index ng Presyo" at "Mark Price," dahil ang mga kontratang iyon ay iisa lang ang pinagmumulan ng Index ng Presyo, hindi maa-update ang Index ng Presyo. Gagamit kami ng mekanismong tinatawag na “Protektado ang Last Price" para i-update ang Mark Price hanggang sa bumalik ito sa normal. Ang “Protektado ang Huling Presyo” ay isang mekanismo kung saan ang system ng pagtutugma ay pansamantalang lumilipat sa pinakabagong presyo ng transaksyon ng mismong kontrata sa loob ng isang partikular na limitasyon bilang reference ng Mark Price, para kalkulahin ang unrealized na kita at pagkalugi (PnL) at antas ng liquidation call, para maiwasan ang mga hindi kinakailangang liquidation.
Ngayong nakalkula na natin ang Index ng Presyo, na puwedeng ituring bilang “Spot Price,” puwede na tayong magpatuloy sa pagkalkula ng Mark Price na ginagamit para sa lahat ng pagkalkula ng Unrealized na PnL. Tandaan na ang Realized na PnL ay nakabatay pa rin sa mga aktwal na ipinatupad na market price.
Ang mga reference ng Index ng Presyo para sa bawat USDⓈ-M futures contract ay ang mga sumusunod:

Mga BUSD-Margined Futures Contract

Mga Reference ng Index ng Presyo mula sa Mga Palitan

Binance

bittrex

coinbase

bitstamp

kraken

BTCBUSD
BTC/BUSD
USD-BTC
BTC-USD
btcusd
XBT/USD

Mga USDT-Margined Futures Contract

Mga Reference ng Index ng Presyo mula sa Mga Palitan

binance

binance(cross)

okex

huobi

bittrex

hitbtc

coinbase.pro

gate.io

bitmax

ftx

mxc

BTCUSDTBTCUSDTBTC-USDTbtcusdtUSDT-BTCBTCUSD--BTC/USDTBTC/USDT-
ETHUSDTETHUSDTETH-USDTethusdtUSDT-ETH---ETH/USDTETH/USDT
XRPUSDTXRPUSDTXRP-USDTxrpusdt----XRP/USDT
TRXUSDTTRXUSDTTRX-USDTtrxusdt----TRX/USDT
BNBUSDTBNBUSDTBNBBTC*BTCUSDT------BNB/USDTBNB/USDT
EOSUSDTEOSUSDTEOS-USDTeosusdt---EOS_USDTEOS/USDT
LINKUSDTLINKUSDTLINK-USDTlinkusdt----LINK/USDTLINK/USDT
ONTUSDTONTUSDTONT-USDTontusdt---ONT/USDT
ADAUSDTADAUSDTADA-USDTadausdt---
BCHUSDTBCHUSDTBCHBTC*BTCUSDTBCH-USDTbchusdt---BCH_USDTBCH/USDTBCH/USDT
LTCUSDTLTCUSDTLTC-USDTltcusdt---LTC_USDTLTC/USDT
ETCUSDTETCUSDTETC-USDTetcusdt----ETC/USDT
XLMUSDTXLMUSDTXLM-USDTxlmusdt---
XMRUSDTXMRUSDTXMR-USDTxmrusdt---
NEOUSDTNEOUSDTNEO-USDTneousdt---NEO/USDT
ATOMUSDTATOMUSDTATOM-USDTatomusdt---ATOM_USDT-
ZECUSDTZECUSDTZEC-USDTzecusdt---ZEC_USDT
DASHUSDTDASHUSDTDASH-USDTdashusdt---DASH/USDT
MATICUSDTMATICUSDTMATICBTC*BTCUSDTMATIC-USDTmaticusdt----
BATUSDTBATUSDTBAT-USDTbatusdt---BAT/USDT
VETUSDTVETUSDT-vetusdt---VET/USDT
IOSTUSDTIOSTUSDTIOST-USDTiostusdt---
QTUMUSDTQTUMUSDTQTUM-USDTqtumusdt---
IOTAUSDTIOTAUSDTIOTABTC*BTCUSDTIOTA-USDTiotausdt---
XTZUSDTXTZUSDTXTZ-USDTxtzusdt---XTZ/USDT
ZRXUSDTZRXUSDTZRXBTC*BTCUSDTZRX-USDTzrxusdt---ZRX/USDT
ICXUSDTICXUSDTICXBTC*BTCUSDTICX-USDTicxusdt-----
ALGOUSDTALGOUSDTALGOBTC*BTCUSDTALGO-USDTalgousdt---ALGO_USDTALGO/USDT
BTTUSDTBTTUSDTBTT-USDTbttusdt----BTT/USDT
HBARUSDTHBARUSDTHBARBTC*BTCUSDTHBAR-USDThbarusdt
WAVESUSDTWAVESUSDTWAVESBTC*BTCUSDTWAVES-USDTwavesusdt-----
ENJUSDTENJUSDTENJBTC*BTCUSDTENJ-USDTenjusdt-----
ZILUSDTZILUSDTZILBTC*BTCUSDTZIL-USDTzilusdt----ZIL/USDT
HOTUSDTHOTUSDTHOTETH*ETHUSDT------
TOMOUSDTTOMOUSDTTOMOBTC*BTCUSDT-------
KAVAUSDTKAVAUSDTKAVABTC*BTCUSDT-kavausdt-----
THETAUSDTTHETAUSDTTHETABTC*BTCUSDTTHETA-USDTthetausdt-----
DOGEUSDTDOGEUSDTDOGEBTC*BTCUSDTDOGE-USDTdogeusdt---DOGE_USDTDOGE/USDT
CHZUSDTCHZUSDTCHZBTC*BTCUSDTCHZ-USDTchzusdt-----
ONEUSDTONEUSDTONEBTC*BTCUSDT-oneusdt-----
OMGUSDTOMGUSDTOMGBTC*BTCUSDTOMG-USDTomgusdt---OMG_USDT-
FTMUSDTFTMUSDTFTMBTC*BTCUSDTFTM-USDT------
MTLUSDTMTLUSDTMTLBTC*BTCUSDT
KNCUSDTKNCUSDTKNCBTC*BTCUSDTKNC-USDTkncusdt------
BANDUSDTBANDUSDTBANDBTC*BTCUSDTBAND-USDTbandusdt-----
OGNUSDTOGNUSDTOGNBTC*BTCUSDT-ognusdt-----
SCUSDTSCUSDT-SC-USDTscusdt-----
RENUSDTRENUSDTRENBTC*BTCUSDTREN-USDTrenusdt-----
LRCUSDTLRCUSDTLRCBTC*BTCUSDTLRC-USDTlrcusdt---LRC_USDT-
COMPUSDTCOMPUSDTCOMPBTC*BTCUSDTCOMP-USDTcompusdt------
SOLUSDTSOLUSDTSOLBTC*BTCUSDTSOL-USDTsolusdt----SOL/USDTSOL/USDTSOL_USDT
SXPUSDTSXPUSDTSXPBTC*BTCUSDT-------SXP/USDT
SNXUSDTSNXUSDTSNXBTC*BTCUSDTSNX-USDTsnxusdt-----
ANKRUSDTANKRUSDT--ankrusdt-----ANKR_USDT
RLCUSDTRLCUSDTRLCBTC*BTCUSDT-rlcusdt-----
DGBUSDTDGBUSDTDGBBTC*BTCUSDTDGB-USDT------
MKRUSDTMKRUSDTMKRBTC*BTCUSDTMKR-USDTmkrusdt---MKR_USDT--
IOTXUSDTIOTXUSDTIOTXBTC*BTCUSDT-iotxusdt---IOTX_USDT-
STORJUSDTSTORJUSDTSTORJBTC*BTCUSDTSTORJ-USDTstorjusdt---STORJ_USDT-
CHRUSDTCHRUSDTCHRBTC*BTCUSDT-chrusdt-----
CELRUSDTCELRUSDTCELRBTC*BTCUSDTCELR-USDT------CELR_USDT
MANAUSDTMANAUSDTMANABTC*BTCUSDTMANA-USDTmanausdt-----
DOTUSDTDOTUSDTDOTBTC*BTCUSDTDOT-USDTdotusdt---DOT_USDTDOT/USDT--
COTIUSDTCOTIUSDTCOTIBTC*BTCUSDT---------
BALUSDTBALUSDTBALBTC*BTCUSDTBAL-USDTbalusdt-------
CRVUSDTCRVUSDTCRVBTC*BTCUSDTCRV-USDTcrvusdt---CRV_USDT---
SRMUSDTSRMUSDTSRMBTC*BTCUSDTSRM-USDT----SRM_USDT-SRM/USDT-
YFIUSDTYFIUSDTYFIBTC*BTCUSDTYFI-USDTyfiusdt-----YFI/USDT-
BLZUSDTBLZUSDTBLZBTC*BTCUSDT-blzusdt-------
TRBUSDTTRBUSDTTRBBTC*BTCUSDTTRB-USDTtrbusdt-------
RUNEUSDTRUNEUSDTRUNEBTC*BTCUSDT---------
XEMUSDTXEMUSDTXEMBTC*BTCUSDTXEM-USDTxemusdt-------
RSRUSDTRSRUSDTRSRBTC*BTCUSDTRSR-USDTrsrusdt-------
SANDUSDTSANDUSDTSANDBTC*BTCUSDTSAND-USDTsandusdt-------
YFIIUSDTYFIIUSDTYFIIBTC*BTCUSDTYFII-USDTyfiiusdt---YFII_USDT---
SUSHIUSDTSUSHIUSDTSUSHIBTC*BTCUSDTSUSHI-USDTsushiusdt---SUSHI_USDT-SUSHI/USDT-
KSMUSDTKSMUSDTKSMBTC*BTCUSDTKSM-USDTksmusdtKSM_USDT
BZRXUSDTBZRXUSDTBZRXBTC*BTCUSDT--
EGLDUSDTEGLDUSDTEGLDBTC*BTCUSDTEGLD-USDT--------
OCEANUSDTOCEANUSDTOCEANBTC*BTCUSDT
LUNAUSDTLUNAUSDTLUNABTC*BTCUSDTLUNA-USDTlunausdt
UNIUSDTUNIUSDTUNIBTC*BTCUSDTUNI-USDTuniusdtUNI/USDT
BELUSDTBELUSDTBELBTC*BTCUSDT
NKNUSDTNKNUSDTNKNBTC*BTCUSDT-nknusdt
AVAXUSDTAVAXUSDTAVAXBTC*BTCUSDTAVAX-USDTavaxusdt
HNTUSDTHNTUSDTHNTBTC*BTCUSDT-
FLMUSDTFLMUSDTFLMBTC*BTCUSDTFLM-USDT
NEARUSDTNEARUSDTNEARBTC*BTCUSDTNEAR-USDTnearusdt
AAVEUSDTAAVEUSDTAAVEBTC*BTCUSDTAAVE-USDTaaveusdt-
FILUSDTFILUSDTFILBTC*BTCUSDTFIL-USDTfilusdt
CTKUSDTCTKUSDTCTKBTC*BTCUSDT
CVCUSDTCVCUSDTCVCBTC*BTCUSDTCVC-USDTcvcusdt
ALPHAUSDTALPHAUSDTALPHABTC*BTCUSDT
AXSUSDTAXSUSDTAXSBTC*BTCUSDTaxsusdt
AUDIOUSDTAUDIOUSDTAUDIOBTC*BTCUSDT
AKROUSDTAKROUSDTAKROBTC*BTCUSDTakrousdt
ZENUSDTZENUSDTZENBTC*BTCUSDTZEN-USDTzenusdt
UNFIUSDTUNFIUSDTUNFIBTC*BTCUSDT-
SKLUSDTSKLUSDTSKLBTC*BTCUSDTSKL-USDTsklusdt
GRTUSDTGRTUSDTGRTBTC*BTCUSDTGRT-USDTgrtusdt
BTSUSDTBTSUSDT-btsusdt
1INCHUSDT1INCHUSDT1INCHBTC*BTCUSDT1INCH-USDT1inchusdt
REEFUSDTREEFUSDT-reefusdt
STMXUSDTSTMXUSDT-
LITUSDTLITUSDTLITBTC*BTCUSDT
SFPUSDTSFPUSDTSFPBTC*BTCUSDT
DODOUSDTDODOUSDTDODOBTC*BTCUSDT
BAKEUSDTBAKEUSDTBAKEBTC*BTCUSDT
RVNUSDTRVNUSDTRVNBTC*BTCUSDTRVN-USDTrvnusdt
DENTUSDTDENTUSDTDENTETH*ETHUSDT
ALICEUSDTALICEUSDTALICEBTC*BTCUSDT
LINAUSDTLINAUSDTLINABTC*BTCUSDTlinausdt
TLMUSDTTLMUSDTTLMBTC*BTCUSDT
1000SHIBUSDT-1000*uindex(SHIBUSDT)
ICPUSDTICPUSDTICPBTC*BTCUSDTICP-USDTicpusdtICP-USDT
MASKUSDTMASKUSDTMASKBNB*BNBUSDTMASK-USDTmaskusdt
GTCUSDTGTCUSDTGTCBTC*BTCUSDT
KEEPUSDTKEEPUSDTKEEPBTC*BTCUSDT
C98USDTC98USDTC98BTC*BTCUSDTC98_USDTC98_USDT
RAYUSDTRAYUSDTRAYBUSD*BUSDUSDT

Index ng Presyo ng Mga COIN-M Futures Contract

Ang Index ng Presyo ay pinagsama-samang presyong hinango sa mga pangunahing palitan ng spot. Ginagawa ito para maiwasan ang manipulasyon ng presyo mula sa iisang palitan. Ang Index ng Presyo para sa mga coin-margined contract ay hango sa mga presyo ng Bitstamp, Coinbase Pro, Kraken, Bittrex, Binance, Okex, Huobi, at FTX.
Ang mga reference ng Index ng Presyo para sa bawat COIN-M futures contract ay ang mga sumusunod:

COIN-M

Mga Futures Contract

Mga Reference ng Index ng Presyo mula sa Mga Palitan

bitstamp

coinbase.pro

kraken

bittrex

binance

binance_cross

okex_cross

huobi_cross

ftx

BTCUSDbtcusdBTC-USDXBT/USDUSD-BTCBTCBUSD----
ETHUSDethusdETH-USD-USD-ETHETHBUSDETHBTC*BTCBUSDETH-BTC*index(BTCUSD)ethbtc*index(BTCUSD)-
XRPUSDxrpusd--USD-XRPXRPBUSDXRPBTC*BTCBUSDXRP-BTC*index(BTCUSD)xrpbtc*index(BTCUSD)-
ADAUSD--ADA/USD-ADABUSDADABTC*BTCBUSDADA-BTC*index(BTCUSD)adabtc*index(BTCUSD)-
LINKUSD-LINK-USDLINK/USDUSD-LINKLINKBUSDLINKBTC*BTCBUSDLINK-BTC*index(BTCUSD)linkbtc*index(BTCUSD)-
BNBUSD----BNBBUSDBNBBTC*BTCBUSD--BNB/USD
TRXUSD----TRXBUSDTRXBTC*BTCBUSDTRX-BTC*index(BTCUSD)trxbtc*index(BTCUSD)TRX/USD
DOTUSD--DOT/USD-DOTBUSDDOTBTC*BTCBUSDDOT-BTC*index(BTCUSD)dotbtc*index(BTCUSD)-
EOSUSD-EOS-USD--EOSBUSDEOSBTC*BTCBUSDEOS-BTC*index(BTCUSD)eosbtc*index(BTCUSD)-
LTCUSDltcusdLTC-USD--LTCBUSDLTCBTC*BTCBUSDLTC-BTC*index(BTCUSD)ltcbtc*index(BTCUSD)LTC/USD
BCHUSDbchusdBCH-USD--BCHBUSDBCHBTC*BTCBUSDBCH-BTC*index(BTCUSD)bchbtc*index(BTCUSD)BCH/USD
ETCUSD----ETCBUSDETCBTC*BTCBUSDETC-BTC*index(BTCUSD)etcbtc*index(BTCUSD)-
FILUSDFILBUSDFILBTC*BTCBUSDfilbtc*index(BTCUSD)
EGLDUSDEGLDBUSDEGLDBTC*BTCBUSDEGLD-BTC*index(BTCUSD)
BUSDUSD
1/1
USDTUSDUSDT/USD1/BUSDUSDTUSDT/USD
DOGEUSDXDG/USDDOGEBUSDDOGEUSDT*index(USDTUSD)DOGE-USDT*index(USDTUSD)dogeusdt*index(USDTUSD)DOGE/USD
USDCUSDUSDCBUSDBTCBUSD/BTCUSDC
UNIUSDUNI-USDUNIBUSDUNIBTC*BTCBUSDUNI-BTC*index(BTCUSD)unibtc*index(BTCUSD)UNI/USD
THETAUSDTHETABTC*BTCBUSDTHETA-BTC*index(BTCUSD)thetabtc*index(BTCUSD)
XLMUSDXLM-USDXLMBUSDXLMBTC*BTCBUSDXLM-BTC*index(BTCUSD)xlmbtc*index(BTCUSD)
ICPUSDICP-USDICPBUSDICPBTC*BTCBUSDICP-BTC*index(BTCUSD)icpbtc*index(BTCUSD)
Mga Kaugnay na Artikulo
Ano ang BTCDOM Index ng Binance