Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

FAQ o Madalas na Katanungan
Binance Fan Token

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
NFT
VIP

Paano Lumahok sa isang Launchpad ng Fan Token ng Binance

2021-10-14 01:02

Ano ang Binance Launchpad?

Unang iniaalok ang Mga Fan Token ng Binance sa Binance Launchpad. Ang Binance Launchpad ay ang eksklusibong platform para sa paglulunsad ng token ng Binance, na naglalayong suportahan ang ecosystem ng crypto sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa lahat ng user ng Binance para masilip nila sa unang pagkakataon ang mga de-kalidad na proyekto. 

Paano gumagana ang Launchpad ng Fan Token ng Binance?

Kapag may bagong koponan o brand na naging itinatampok na Partner sa Fan Token ng Binance sa Platform ng Fan Token ng Binance, naililista sa Binance Launchpad ang kanilang mga token — at magiging available ang mga ito para sa lahat ng user ng Binance na posibleng interesadong lumahok sa iniaalok na token ng koponang iyon.
Nagbibigay-daan ang Format ng Subskripsyon ng Launchpad sa mga may-hawak ng BNB na mag-commit ng partikular na halaga ng BNB para sa pagbebenta ng Fan Token ng Binance. Ang pinal na alokasyon ng bagong token ay tinutukoy ng ratio ng na-commit nilang BNB kumpara sa kabuuang na-commit na BNB ng lahat ng kalahok na user.
Tungkol sa Format ng Subskripsyon sa Launchpad 
Video
May maximum na limitasyon sa alokasyon ng token sa bawat user para matiyak na magiging patas ang alokasyon ng Mga Fan Token ng Binance para sa lahat ng kalahok. Kapag tapos na ang panahon ng subskripsyon, kakalkulahin ang alokasyon ng token ng bawat user nang humigit-kumulang: 

Paano makakuha ng Mga Fan Token ng Binance sa Binance Launchpad?

  1. Bisitahin ang aming Platform ng Fan Token ng Binance, mag-sign up para sa isang account, at kumpletuhin ang iyong proseso ng pag-verify sa pagkakakilanlan. Makakatulong sa iyong magsimula ang aming Gabay para sa Baguhan.
  2. Tumuklas ng mga bagong listing ng Fan Token ng Binance sa bahaging “Mga Itinatampok na Koponan.” Piliin ang token ng koponan kung saan ka interesado at direkta kang dadalhin noon sa kaugnay na page sa Launchpad ng Fan Token ng Binance.
  3. Kalkulahin ang limitasyon sa paglahok mo. Tinutukoy ito ng iyong average na balanse sa BNB sa loob ng isang nakatakdang yugto ng mga araw. Wala ka nang kailangang gawin sa iyong BNB sa panahong ito.
  4. Mag-commit ng BNB. Kapag natukoy na ang limitasyon sa paglahok mo, makakapag-commit at makakapag-lock ka ng kahit magkanong BNB hanggang sa limitasyon sa paglahok mo para makatanggap ka ng Mga Fan Token ng Binance.
  5. Kalkulasyon. Kapag tapos na ang panahon ng pag-commit ng BNB, kakalkulahin namin ang alokasyon ng token ng bawat user nang humigit-kumulang 1 oras.
  6. Bilang pangwakas, ibabawas ang BNB para sa Mga Fan Token ng Binance. Kapag natukoy na ang pinal na alokasyon ng bawat user, ibabawas ang isang partikular na bahagi ng iyong naka-lock na BNB kapalit ng mga token. Parehong awtomatikong maililipat sa iyong Spot Wallet ang iyong BNB at Mga Fan Token ng Binance.
Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang aming mga madalas itanong sa Format ng Subskripsyon sa Launchpad ng Binance.