Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
P2P Trading
Merchant at User Management ng P2P

Mga Alituntunin para sa P2P Merchant ng Binance

Binance
2021-07-06 06:29
*Naaangkop lang ang mga panuntunang nakabalangkas dito sa mga merchant na hindi sa CN
Minamahal naming mga P2P merchant ng Binance,
Para makagawa ng patas, secure, at maaasahang kapaligiran sa pag-trade para sa aming mga user sa platform ng Binance P2P, kailangang sumunod ang mga merchant sa mga prinsipyong ito:

Mga Pangkalahatang Prinsipyo

 • Maging matapat, magalang, at patas.
 • Maging responsable sa iyong mga ad, kumpirmahin ang presyo at dami bago ka mag-publish.
 • Laging maging maagap sa pagbabayad, pag-release ng mga token, at pagsagot sa mga user. Tumanggap lang ng mga bayad sa mga paraang ina-advertise mo, at sa mga paraang available sa Binance.
 • HUWAG basta-basta na lang magkansela ng mga order at huwag mag-apela nang may intensyong nakakapinsala, direktang makipag-ugnayan sa mga user bago maghain ng apela.
 • HUWAG isama ang “Binance,” mga pangalan ng lokal na bangko, mga pangalan ng paraan ng pagbabayad, o anumang sensitibong salita sa iyong alyas.
 • Wala kaming anumang opisyal na kinatawan sa lahat ng iba pang social media app o messenger maliban sa Telegram, kaya mag-ingat kung may makikipag-ugnayan sa iyo at magsasabi na taga-Binance sila sa iba pang platform.
 • Ang grupo sa Telegram ay para lang sa one-way na komunikasyon (para lang makaugnayan ng aming Team ng Binance P2P ang mga merchant), hindi makakatanggap ang mga merchant ng agarang suporta mula sa mga grupo sa Telegram.
 • Ang aming P2P email (p2p@binance.com) ay hindi sumusuporta sa anumang anyo ng tanong.
Mahalagang Paalala: Magkakabisa ang scheme ng bayad mula 07/01/2021 00:00 UTC.
 • Sa bagong scheme ng bayarin, magpapanatili ang Binance P2P ng 0 bayarin para sa mga taker na bibili o magbebenta ng mga cryptocurrency sa pamamagitan ng pag-order mula sa mga kasalukuyang advertisement sa platform ng P2P, habang naniningil ng bayarin sa transaksyon sa mga maker na magpo-post ng mga advertisement ng pag-trade. Ang mga rate ng bayad ay mula 0% hanggang 0.35%, depende sa mga merkado ng fiat at pares sa pag-trade.
 • Maglulunsad din ang Binance ng promosyon ng Mga P2P Merchant, kung saan makakakuha ang lahat ng P2P merchant ng Binance ng 20% diskwento sa bayarin sa pag-trade hanggang sa magkaroon ng bagong anunsyo.
 • Eksklusibong Suporta sa Merchant: Makipag-ugnayan sa aming Binance Chat para sa tulong.

Mga Prinsipyo sa Pag-trade

Ⅰ Pagbabayad at pagtanggap ng mga pondo
1. Kinakailangan ng Binance na ang pangalan ng may-ari ng account sa paraan ng pagbabayad na gagamitin mo ay tugma sa pangalang ginamit mo sa Pag-verify sa Pagkakakilanlan sa Binance. Kung ang iyong pangalan ay hindi kapareho ng pangalang nasa ID/Pasaporte mo, makipag-ugnayan sa Binance Chat para sa tulong.
2. Kapag tatanggap ng pondo, kung hindi tugma ang impormasyon ng bank account ng kabilang partido sa kanyang na-verify na pangalan sa platform, dapat kang tumangging i-release ang crypto at mag-refund sa mamimili. Dapat sagutin ng mamimili ang anumang bayad na sisingilin ng paraan ng pagbabayad sa prosesong ito ng refund. Dagdag pa rito, lubos naming inirerekomendang iulat mo sa amin ang order na iyon sa pamamagitan ng Binance Chat (Mga P2P Merchant - Mag-ulat ng Mga Scam).
3. Kapag nagbabayad, kung gagamit ang kabilang partido ng hindi na-authenticate na account para matanggap ang bayad, puwedeng kanselahin ng mga merchant ang order. Dagdag pa rito, lubos naming inirerekomendang iulat mo sa amin ang order na iyon sa pamamagitan ng Binance Chat (Mga P2P Merchant - Mag-ulat ng Mga Scam).
4. Hinihikayat kang manghingi ng mga karagdagang pag-verify sa pagkakakilanlan mula sa mga user. Gayunpaman, may karapatan ang mga user na tumangging makipagtulungan. Kung tatanggi ang mga user na magbigay ng karagdagang impormasyon, dapat mong wakasan ang trade sa pamamagitan ng pag-refund ng pera, direktang pagkansela ng order, o pagpapatulong sa CS team na kanselahin ang order.
Ⅱ Seguridad ng asset
1. Hindi dapat lumahok ang mga merchant sa anumang anyo ng mga transaksyong kinasasangkutan ng mga ilegal na pondo.
2. Kapag nagreklamo ang user na na-freeze ang bank card niya pagkatanggap ng bayad mula sa merchant, kinakailangang aktibong makipagtulungan ang merchant sa staff ng Binance para magbigay ng ebidensya. Kung na-freeze ang bank account ng merchant dahil sa kasalanan ng kabilang partido, dapat makipag-ugnayan ang merchant sa lokal na pulisya at dapat niyang hilingin sa pulisya na direktang magpadala ng email ng query sa case@binance.com.
3. Kapag napunta sa Binance ang mga ilegal na digital asset o ilegal na pondo na dinala ng merchant, at humantong ito sa mga legal na panganib at pagkawala ng mga asset ng Binance at mga user, may karapatan ang Binance na idiskwalipika ang merchant, i-ban ang lahat ng kanyang aktibidad, at kumpiskahin ang security deposit.
Ⅲ Mga panuntunan sa pagpapatakbo
1. Basahin nang mabuti ang Tutorial ng Portal ng Merchant.
2. Hindi ka hinihikayat na makipag-trade sa mga user sa labas ng platform. Kung makikipag-trade ka sa mga user nang pribado, hindi magkakaroon ng anumang pananagutan ang platform sa anumang pagkaluging maidudulot noon. Hindi ka dapat magsaad ng anumang personal na contact (mga social network, messenger) sa mga ad, sa mga kondisyon sa pag-trade, at sa awtomatikong tugon.
3. Pagkatapos makumpleto ang pagbabayad, kung walang matatanggap na token pagkalipas ng 15 minuto, dapat kang makipag-ugnayan nang direkta sa kabilang partido. Kung walang sagot, i-click ang [Umapela] at maging matiyaga sa paghihintay ng suporta ng mga P2P agent ng Binance.
4. Hindi ka dapat maglipat ng maliit na halaga sa bank account ng user bilang pagsubok nang walang pahintulot ng user.
5. Limitado ka sa pagpo-post ng 2 online na ad na may parehong direksyon/parehong pares ng crypto:
Uri ng Order (Buy o Sell)
USDT
BTC
ETH
BNB
BUSD
DAI
kada fiat
2
2
2
2
2
2
6. Hindi ka pinapayagang mag-post ng mga link sa mga mapagkukunang mula sa third party sa seksyong “mga remark” o “awtomatikong tugon,” lalo na ng mga link sa iba pang platform ng Mga Palitan/P2P/OTC.
7. Puwede naming itago o isara ang iyong ad kung lalabag ka sa Mga Alituntunin para sa Merchant nang walang paunang abiso. Puwede ring itago ang iyong mga ad kung nabibilang ang mga ito sa mga kondisyong ito.
Ⅳ Diskwalipikasyon
Puwede kang madiskwalipika kung totoo ang isa sa mga sumusunod na kondisyon:
1. Hindi ka nakikipagtulungan sa aming team ng suporta sa customer kapag pinoproseso ang order na may apela o inaantala mo ang proseso ng pag-trade.
2. Naniningil ka ng dagdag na bayarin o komisyon sa user sa anumang anyo.
3. Nakikipag-ugnayan ka sa user para magsagawa ng mga transaksyon sa labas ng platform ng Binance.
4. Isiniwalat mo ang pangalan, impormasyon sa pakikipag-ugnayan, address, at iba pang kaugnay na impormasyon ng user.
5. Nagkakalat ka ng maling impormasyong nakakaapekto sa Binance.
6. Nakakalamang ka sa pamamagitan ng hindi patas na kumpetisyon.
7. Hindi lang isang account ng merchant (maraming account) ang ginagamit mo para samantalahin ang pag-trade, o bina-block mo ang mga asset ng iba pang merchant.
8. Marami kang natatanggap na negatibong feedback mula sa iba pang user.
*Mga detalyadong panuntunan para sa pamamahala ng merchant
Mga Uri
Gawi
Unang beses
(kada buwan)
2+
(kada buwan)
Paglabag hinggil sa pagbabayad at pagtanggap ng mga pondoGumamit ang merchant ng account na hindi tugma sa na-verify na pangalan sa account sa platform, pero hindi ni-refund ng merchant ang user at umapela ang user.
Babala
Diskwalipikasyon
Hindi normal ang bank account na ibinigay ng merchant para sa pagtanggap ng bayad, at hindi ito nakapagbigay agad ng may bisang paraan ng pagbabayad, kaya hindi makumpleto ng user ang pagbabayad at umapela siya.
Babala
Diskwalipikasyon
Na-click ng merchant ang [Nailipat na, abisuhan ang nagbebenta] bago kumpletuhin ang pagbabayad, at umapela ang user.
Babala
Diskwalipikasyon
Nagbabayad ang merchant gamit ang mga account na hindi tugma sa na-verify na pangalan sa platform at umapela ang user.
Maba-ban sa pag-trade nang 1 linggo
Diskwalipikasyon
Mga Uri
Gawi
2 Magkasunod na Buwan
Hindi nakatugon sa mga kinakailangan ang mga sukatan ng pagsusuri Mas mababa kaysa sa average ang average na tagal ng pag-release at tagal ng pagbabayad sa nakalipas na 30 araw.
Posibleng madiskwalipika

Mas mababa kaysa sa average ang rate ng pagkumpleto ng order sa nakalipas na 30 araw
Posibleng madiskwalipika

Rate ng pag-apela ≥ 5% (rate ng pag-apela = ang dami ng mga reklamo / kabuuang bilang ng mga tumugmang order)Diskwalipikasyon
Walang anumang order na nakumpleto ang merchant sa loob ng 2 magkasunod na linggo.Diskwalipikasyon
Mga Uri
Gawi
Pangangasiwa
Na-trigger ang pagkontrol sa panganib Pagkatapos ma-verify ng suporta sa customer, na-freeze ang bank card ng user dahil sa pagbabayad ng merchant at hindi nakapagbigay ng bank statement ang merchant sa loob ng ibinigay na panahonAalisin ang ad at iba-ban ang lahat ng aktibidad sa pag-trade hanggang sa matapos ang imbestigasyon.
Natukoy ng aming sistema ng pagkontrol sa panganib ang abnormalidad, at ang merchant ay tumatangging makipagtulungan o hindi aktibong nakikipagtulungan sa platform para sa imbestigasyon.Diskwalipikasyon
Ayon sa natukoy ng aming sistema ng pagkontrol sa panganib, gumagamit ang merchant ng iba pang account para sadyang mag-wash trade at i-block ang mga ad ng iba pang merchant Diskwalipikasyon
Mga Kaugnay na Artikulo
Ang Patakaran sa Transaksyon ng User ng P2P