Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

FAQ o Madalas na Katanungan
Guides

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Futures Contract
Mga Option
Leveraged Token
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Mga Gabay sa Mga Leveraged Token
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
NFT
VIP
Ang artikulong ito ay kasalukuyang hindi sumusuporta sa iyong wika. Inirerekomenda ang auto-translator para sa Ingles.

How to Get Started With Binance Leveraged Tokens

2020-05-11 00:49
1. Go to the Binance homepage and select "Derivatives" --> "Leveraged Tokens" to get to the Leveraged Tokens page.
You can also select "Zones" --> "ETF" on the Classic Trading page to view the available Leveraged Token trading pairs.
2. Before you're ready to start trading Binance Leveraged Tokens, you'll have to watch the Leveraged Token tutorial video to learn the basics and complete a quiz. Click "Start Quiz" to submit your answers.
Once you pass the test, you'll have to read and agree to the Leveraged Tokens Risk Disclosure in order to start trading Leveraged Tokens.
3. Please carefully read the Binance Leveraged Tokens Risk Disclosure, the Leveraged Token Trading Rules, and our article about Binance Leveraged Tokens before trading Leveraged Tokens on Binance.