Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

FAQ o Madalas na Katanungan
Mga Gabay sa Mga Leveraged Token

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Futures Contract
Mga Option
Leveraged Token
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Mga Gabay sa Mga Leveraged Token
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
NFT
VIP

Ano ang Pag-rebalance ng Mga Binance Leveraged Token

2021-06-21 02:36
Ang rebalance ay isang proseso kung saan tinataasan o binababaan ng mga leveraged token ang mga posisyon sa futures ng mga ito sa pinagbabatayang asset para makuha ang target leverage. Habang tumataas ang presyo ng pinagbabatayang asset nito, kukuha ito ng mas maraming posisyon. Gayundin, kung bababa ang mga presyo, magbabawas ito ng mga posisyon.

Mekanismo ng pag-rebalance ng Mga Binance Leveraged Token

Nagre-rebalance ang Mga Binance Leveraged Token (BLVT) kapag kailangan lang. Nakadisenyo ang mga BLVT para i-maximize ang kaugnayan ng mga ito sa pinagbabatayang asset at para hindi mahulaan sa rebalance para mabawasan ang kahinaan ng mga front-running na taktika. Hindi tulad ng mga kumbensyonal na leveraged token (na hindi pinapamahalaan ng Binance), ang Mga Binance Leveraged Token ay hindi nagpapanatili ng ratio ng constant leverage. Sa halip, nagpapanatili ang Mga Binance Leveraged Token ng variable na target leverage at nagre-rebalance lang ang mga ito kapag may matitinding paggalaw ng merkado.
Pinapamahalaan ng mga pinagmamay-ariang algorithm ng Binance ang pag-rebalance ng mga posisyon ng Mga Binance Leveraged Token. Idinisenyo ang mekanismo ng pag-rebalance para protektahan ang mga user nito sa pangmatagalang nakakapinsalang epekto ng mga tradisyunal na Leveraged Token habang pinapanatili ang mga pangunahing katangian ng isang leveraged na produkto, na nagbibigay-daan sa mga user na makakuha ng mga leveraged na posisyon sa futures nang hindi nag-aalala sa panganib ng liquidation at sa mga pangunahing detalye ng pamamahala ng leveraged na posisyon.

Paano nagre-rebalance ang Mga Binance Leveraged Token?

Ang Mga Binance Leveraged Token ay may saklaw na target leverage na mula 1.25x hanggang 4x. Ang tunay na antas ng target leverage ay laging nagbabago at nakatago mula sa obserbasyon mula sa labas. Parehong hindi ipinapakita sa mga tagamasid o algorithm kung kailan mangyayari ang rebalance at ang target leverage ng rebalance, kaya naman mas mahirap hulaan ang mga trade sa hinaharap at i-frontrun ito. Palaging ipapakita sa page ng impormasyon ng token ang event ng post-rebalancing ng "realized" target leverage.
mceclip1.png
Mga Tala:
 • Ang Ratio ng Real Leverage ay ang aktwal na ratio ng leverage na hawak ng algorithm. Nagbabago ang ratio ng real leverage kapag nagbago ang ratio ng posisyon sa futures (notional value) sa laki ng pondo.
 • Pinagpapasyahan ng algorithm ang Ratio ng Target Leverage kung sakaling magkaroon ng event ng pag-rebalance. Magiging layunin nitong magkaroon ng ratio ng leverage sa pagitan ng 1.25-4x, pero magiging kumpidensyal ang eksaktong bilang. Ang ratio ng target leverage sa page ng impormasyon ng token ang magiging event ng post-rebalancing ng realized target leverage. Gayunpaman, tandaang puwedeng mag-iba-iba ang ratio ng real leverage nang lampas sa target na saklaw sa matitinding paggalaw ng merkado.
 • Hindi pinapayagan ang mga user na mag-redeem ng mga token habang nire-rebalance ang pondo.
Kapag ang ratio ng real leverage ay nasa labas ng saklaw ng target leverage (1.25x - 4x), magre-rebalance ang Mga Binance Leveraged Token para manatiling nasa saklaw ng target leverage. Ang impormasyon sa pag-rebalance gaya ng pagbabago sa basket at antas ng leverage ay ipapakita sa page ng Mga Binance Leveraged Token pagkatapos mag-rebalance ng mga leveraged token. Makakakita rin ang mga user ng history ng lahat ng event ng pag-rebalance sa page na binanggit kanina.
mceclip0.png
Kapag umangat ang presyo ng perpetual futures, bababa ang antas ng real leverage. Kapag bumagsak ang antas ng real leverage sa 1.25x at mas mababa pa, magre-rebalance ang Mga Binance Leveraged Token. Bibili ang algorithm ng mga karagdagang posisyon para mapataas ang antas ng real leverage nang sa gayon ay maging pasok sa saklaw ng target leverage ang antas ng real leverage. Kabaliktaran ang paggana ng pag-rebalance kapag bumaba ang presyo.
Ipinapakita ng halimbawa sa ibaba kung paano gumagana ang mekanismo ng pag-rebalance kapag tumaas ang presyo ng perpetual futures:
 1. Ang Mga Binance Leveraged Token ay may laki ng pondo na $100 milyon at kabuuang posisyon sa futures na $180 milyon sa basket sa umpisa. 1.8x ang ratio ng real leverage.
 2. Kapag umangat ang presyo ng BTCUSDT perpetual futures nang 5%, madaragdagan ng $9 milyon ang halaga ng mga posisyon sa futures at magiging $189 milyon. Kikita ng $9 milyon ang mga leveraged token at lalaki ang pondo at magiging $109 milyon. Bababa sa 1.73x ang ratio ng real leverage. Gayunpaman, hindi nito iti-trigger ang event ng pag-rebalance dahil pasok sa saklaw ng target leverage na 1.25x - 4x ang ratio ng real leverage.
 3. Kapag umangat ulit ang presyo ng BTCUSDT perpetual futures nang 120%, madaragdagan ng $226.8 milyon ang mga posisyon sa futures at magiging $415.8 milyon. Bilang resulta, kikita ng $226.8 milyon ang mga leveraged token at lalaki ang pondo at magiging $335.8 milyon. Bababa sa 1.238x ang ratio ng real leverage.
 4. Dahil mas mababa ang ratio ng real leverage kaysa sa 1.25x (nasa labas ng saklaw ng target leverage), magkakaroon ng event ng pag-rebalance. Bibili ang algorithm ng mga karagdagang posisyon sa futures para mapataas ang antas ng real leverage. Titiyakin nito na pasok sa saklaw ng target leverage ang antas ng leverage. Pagpapasyahan ng algorithm ang na-rebalance na antas ng leverage. Kung gustong mag-rebalance ng algorithm mula 1.238x para maging 1.7x, bibili ang algorithm ng karagdagang $155.06 milyong halaga ng mga posisyon sa futures, kaya naman tataas ang kabuuang mga posisyon sa futures at magiging $570.86 milyon, na 1.7x ng laki ng pondo.
Buod
 • Nagre-rebalance ang Mga Binance Leveraged Token kapag kailangan lang. Lalo na kapag may matitinding paggalaw ng merkado.
 • Dahil sa malalaking pagbabago-bago ng presyo, magiging labas sa saklaw ng target leverage (1.25x - 4x) ang ratio ng real leverage, na magti-trigger sa event ng pag-rebalance.
 • Pagpapasyahan ng algorithm na i-rebalance ang target leverage sa pamamagitan ng pagtataas o pagbababa ng mga posisyon sa futures sang-ayon sa direksyon ng target leverage.
 • Kapag tapos na ang event ng pag-rebalance, ipapakita ang ratio ng naka-target na leverage at tagal ng rebalance sa page ng Mga Binance Leveraged Token.